REKLAMAA1 DaGRASSO  14.11.2020 - 13.02.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ22 października 2020, 15:37 komentarzy 48

  (SK)

  Nie milkną echa zmian w opłatach za śmieci. Od grudnia w stolicy rozliczać się będziemy wg zużycia wody. Przyjęta przez radnych stawka 12,73 zł za metr sześc. oburza wielu mieszkańców. Ursynowski radny proponuje wprowadzenie ulg, podobnych do tych w komunikacji miejskiej.

  Im mniej wody zużywasz, tym mniej płacisz za odbiór śmieci. Taki system od grudnia będzie obowiązywał w Warszawie. Jest on sprawiedliwszy niż ryczałt za gospodarstwo domowe, bo uwzględnia rzeczywiste zużycie wody jak i produkcję odpadów, które - wg badań naukowych - są ze sobą skorelowane, i co najważniejsze - uszczelnia system.

  "Wielu mówi, że nie będzie już segregować"

  Wielu mieszkańców oburza jednak wysokość stawki, którą przyjęli radni. 12,73 złotych za metr sześc. wody to najwyższy dopuszczalny ustawowo wskaźnik. To powoduje, że za wywóz odpadów płacimy najwięcej w kraju.

  - W Szczecinie, gdzie obowiązuje podoobny system rozliczania wg zużycia wody ta stawka wynosi 7,50 zł. Wielu mieszkańców mówiło mi, że nie będzie już segregować śmieci, bo mało, że płacą coraz więcej, to jeszcze jakość usług pozostaje wiele do życzenia - mówił na ostatniej sesji rady dzielnicy radny Maciej Antosiuk z Projektu Ursynów.

  Radny proponuje wprowadzenie ulgi dla warszawiaków płacących podatki w stołecznych urzędach skarbowych. Miałoby to działać na podobnej zasadzie co Karta Warszawiaka w komunikacji miejskiej. Jeśli pasażer płaci PIT w stolicy, do ma prawo do 12 zł zniżki przy zakupie biletu miesięcznego.

  Radny KO: Kaktus mi wyrośnie…

  Maciej Antosiuk zgłosił pomysł miastu. Czeka na odpowiedź na swoją interpelację. Na wtorkowej sesji rady dzielnicy nieprzychylni temu pomysłowi byli jednak radni rządzącej stolicą Koalicji Obywatelskiej.

  - Kaktus mi wyrośnie, jak do obliczania i przyznawania takich ulg nie powstanie armia urzędników. To pomysły z głębokiej komuny, budowanie bizantyjskich systemów ulg prowadzi do tego, co mamy teraz w Polsce - do pustej kasy - stwierdził radny Robert Wojciechowski. Chwalił się, że do perfekcji opanował oszczędzanie wody i przy 6-osobowej rodzinie zużywa jej mniej niż 8 metrów sześc.

  Ryszard Zięciak - również z KO - dodawał: - To nierealne, nie do wyegzekwowania!

  Także burmistrz Robert Kempa (w jego 3-osobowej rodzinie idzie 6,5 m.sześc. wody; zapewnia, że rodzina myje się codziennie i to w wannie) jest sceptyczny wobec rozwiązania proponowanego przez radnego opozycji. Tym bardziej, że wg niego podwyżka opłat dla mieszkańców nie jest tak drastyczna, jak twierdzi radny Antosiuk. GUS podaje, że średnio jedna osoba zużywa 4 m3 wody, ale wg danych Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" faktycznie jest to ok. 2,5 m3 wody.

  - System gospodarowania odpadami nie domyka się na 860 mln złotych, w przyszłym roku - mimo zmiany stawki - również będzie na minusie. Trzeba będzie dołożyć - kosztem podatnika. Przypomnijmy, ustawa nakazuje, że miasto nie zarabia na systemie, a na rynku odpadowym mamy co mamy. Jeśli nadal warunki na rynku będą dyktować firmy śmieciowe, a nie samorządy, to system się nie zbilansuje - tłumaczył Kempa.

  Wszystko wskazuje więc na to, że i władze stolicy nie przyjmą propozycji radnego. Tym bardziej, że mają do załatania 860 milionową dziurę na śmieciach w tym roku i ok. 270 milionową w roku przyszłym, a system musi się bilansować wpłatami.

  - To nie jest tak, że miasto nie wyszło też z propozycją programu osłonowego. Taki program jest dla rodzin wielodzietnych. Wprowadzenie ulgi spowodowałoby konieczność przeliczenia wszystkiego na nowo, a pamiętajmy, że i tak ustawa większość kosztów przerzuca na mieszkańców. Ostatecznie i tak mieszkańcy muszą pokryć koszty gospodarki odpadami - mówi Karolina Gałecka, rzecznik ratusza. 

  A gdzie spalarnia?

  Samorząd zrzuca odpowiedzialność za podwyżki na rząd, zmiany w ustawie o odpadach wprowadzone w 2017, 2018 i 2019 roku oraz brak odpowiedzialności producentów za produkcję opakowań, która obowiązuje w każdym kraju Unii Europejskiej, poza Polską i Bułgarią.

  - Rządowa taryfa ulgowa dla producentów opakowań, kosztowny system segregacji, podwyżki cen paliw i energii elektrycznej, wzrost opłaty środowiskowej, spadek mocy instalacji w rejonie, a także restrykcyjne przepisy dla firm zajmujących się śmieciami i zbyt niskie ceny surowców z recyklingu to główne czynniki podwyżek w Polsce - mówi Karolina Gałecka.

  W 2016 r. i w poprzednich latach stolica wydawała na odpady blisko 325 mln zł, a w 2020 r. koszt wyniesie ponad 1 miliard 260 mln zł, czyli ponad 3,5 razy więcej. 

  Z kolei radni PiS - zarówno ci miejscy, jak i dzielnicowi - przypominają, że Warszawie wciąż nie udało się wybudować spalarni śmieci, która znacznie obniża koszty. 

  - Warszawa wozi śmieci do Rzeszowa, to bardzo zwiększa koszty. Przez czternaście lat Waszych niepodzielnych rządów nie powstała spalarnia - mówił do radnych Koalicji Obywatelskiej radny Marcin Szadowiak (PiS).

  Na ostatniej sesji dzielnicowi rajcy w dość wygładzonym stanowisku wezwali miasto i rząd, aby rozwiązać najbardziej palące problemu rynku gospodarowania odpadami. To kolejna tego typu uchwała, pierwszą podjęto w lutym i - poza likwidacją ryczałtu oraz zapowiedzią budowy spalarni - nie przyniosła ona żadnych skutków.

  STANOWISKO UCHWALONE PRZEZ RADĘ DZIELNICY:

  Stanowisko
  Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  z 20.10.2020 r.

  w sprawie zmian w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  wprowadzonych Uchwałą nr XXXVIII/1199/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.10.2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.

  1. Uchwała przyjmuje nowy system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami, w oparciu o zużycie wody.

  Przyjęcie systemu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami wg zużycia wody odpowiada intencjom Rady Dzielnicy Ursynów wyrażonym w Stanowisku z dn. 25 lutego 2020 roku gdzie spośród systemów narzuconych przez ustawodawcę, system według zużycia wody został uznany za najmniej niesprawiedliwy.

  Wprowadzona zmiana szacunkowo zmniejszy koszty dla gospodarstw jednoosobowych, utrzyma wysokość opłat na podobnym poziomie w gospodarstwach dwuosobowych i znacznie zwiększy opłatę w przypadku gospodarstw z większą liczbą mieszkańców. Oznacza to, że zmiana systemu naliczania znacznie zwiększy koszt gospodarowania odpadami dla rodzin wielodzietnych. Wprowadzony program ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest właściwym kierunkiem wsparcia dla rodzin o najniższych dochodach.

  1. Opłata naliczana jest według współczynnika 12,73zł/m³.

  Współczynnik opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 12,73zł/m³ zużytej wody wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej Ustawą) nakazującej bilansowanie kosztów i dochodów. Dlatego apelujemy do Prezydenta m.st. Warszawy o ponowne wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy w sprawie zmiany Ustawy w sposób, który umożliwi jednostkom samorządowym obniżenie kosztów za gospodarowanie odpadami i odciążenie mieszkańców z całkowitego finansowania systemu. Będzie to możliwe poprzez:

  1. Zniesienie zasady pełnego bilansowania kosztów i dochodów przez mieszkańców i możliwość dofinansowania systemu gospodarowania odpadami. Wprowadzenie programu ochronnego zakładającego dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane.
  2. Obniżenie tzw. opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska.
  3. Wdrożenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób aby odciążyć finansowo konsumentów/mieszkańców

  Apelujemy do Rady Miasta st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie działań obniżających całościowe koszty gospodarowania odpadami w Warszawie i umożliwiających obniżenie współczynnika 12,73zł/m³, między innymi poprzez jak najszybsze przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy spalarni śmieci, jak również opracowanie strategii m.st. Warszawy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, uwzględniającej budowę nowego miejskiego składowiska odpadów komunalnych.

  1. Apelujemy o podjęcie przez miasto st. Warszawa działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców domów jednorodzinnych, o możliwości obniżenia wysokości rachunków za gospodarowanie odpadami poprzez odjęcie wody bezpowrotnie zużytej (m. in. używanej do podlewania ogrodów) od zużycia całkowitego.
  2. Ponownie postulujemy o podwyższenie stawki zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami dla budynków jednorodzinnych, które mają działające kompostowniki na swoich posesjach i które nie dostarczają do systemu odpadów bio.

  Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy Michał Matejka

  Uzasadnienie do stanowiska
  Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  z 20.10.2020 r.

  w sprawie zmian w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Ad. 1. Uchwała przyjmuje nowy system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami, w oparciu o zużycie wody.

  Spośród systemów narzuconych przez ustawodawcę system naliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według zużycia wody najlepiej odzwierciedla liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, zaś ta wpływa na ilość produkowanych odpadów. Z tego względu wybrany system został uznany za najbardziej sprawiedliwy społecznie. Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem tej metody jest przewidywane ograniczenie marnotrawienia wody. Trudność przyjętego systemu polega na tym, że każdy mieszkaniec/wspólnota/spółdzielnia musi indywidualnie ustalić poziom zużycia wody i korygować go zgodnie ze zmianami zużycia.

  Wynikający z przepisów Ustawy wzrost kosztów i opłat za gospodarowanie odpadami staje się znaczącym wydatkiem w budżetach domowych mieszkańców o najniższych dochodach. Nowy system naliczania opłat wg zużycia wody stawia w szczególnie ciężkiej sytuacji rodziny wielodzietne. Przyjmując średnie zużycie wody na poziomie 4m³/os./mc, zmiana systemu naliczeń oznacza wzrost kosztu gospodarowania odpadami w rodzinie czteroosobowej o około 135zł miesięcznie.

  Wprowadzony przez Radę Miasta st. Warszawy program osłonowy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest właściwą odpowiedzią na problemy rodzin wielodzietnych o niskich dochodach. Dofinansowanie 30zł dla każdej osoby w rodzinie spełniającej kryterium dochodowe 1848zł netto/osobę to istotna pomoc, którą Rada Dzielnicy Ursynów przyjmuje z satysfakcją.

  Ad. 2. Opłata naliczana jest według współczynnika 12,73zł/m³.

  Zmiany wprowadzone w nowelizacji Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. oznaczają znaczny wzrost kosztów gospodarowania odpadami. W Warszawie jest to wzrost prawie trzykrotny w ciągu ostatnich trzech lat. Koszt ten, w myśl Ustawy, musi być bezpośrednio bilansowany dochodami, czyli opłatami pobranymi na ten cel od mieszkańców. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ma świadomość, że bez nowelizacji Ustawy, w tym zakresie, możliwości obniżenia opłat ponoszonych przez mieszkańców są ograniczone.

  Konieczne jest podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany ustawy w porozumieniu i z poszanowaniem potrzeb samorządów tak, aby kolejne zmiany nie potęgowały chaosu w systemie i wyeliminowały niepewność dotyczącą wysokości opłat obciążających mieszkańców i przedsiębiorców.

  Ponownie zwracamy uwagę na konieczność zaplanowania i realizacji działań długofalowych przez Radę Miasta st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy, które przyczynią się do obniżenia kosztów wywozu i utylizacji śmieci. Jednym z takich działań jest modernizacja i rozbudowa spalarni śmieci na Targówku, która w dłuższej perspektywie spowoduje obniżenie kosztów oraz da korzyści w uzyskaniu energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców.

  Ad. 3

  W związku z faktem, że brak podlicznika na wodę bezpowrotnie zużytą obciąża mieszkańców dwukrotnie wpływając zarówno na wysokość opłat za wodę jak i za odpady, niezwykle istotne jest dotarcie do wszystkich mieszkańców z informacją o możliwości obniżenia opłat dzięki zamontowaniu dodatkowego wodomierza, również na budynkach jednorodzinnych. Jest to istotne szczególnie w miesiącach letnich gdy ogrody przydomowe wymagają intensywnego podlewania.   

  Ad. 4

  Obecnie posesje domków jednorodzinnych, które mają kompostowniki i tym samym przetwarzają odpady bio we własnym zakresie, otrzymują od miasta ulgę w wysokości 4zł. Uważamy, że jest to zbyt niska kwota. Postulujemy podwyższenie stawki zwolnienia z tej opłaty.

  Przewodniczący

  Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy

  Michał Matejka

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 57

  • 3
   BARDZO PRZYDATNY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 2
   PRZYDATNY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   NIEPRZYDATNY
  • 32
   WKURZONY
  • 20
   BRAK SŁÓW

  48Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~zdzisia 48 5 dni temu

   A kiedy obniżycie opłaty osobom samotnym? Od wiosny to one ponoszą ciężar tej uchwały i finansują rodziny,często wieloosobowe.Takie rodziny mają różne dotacje (500+,karta dużej rodziny).Osoby samotne,często na emeryturze liczą każdą złotówkę.Waloryzacja roczna pochłania opłaty za śmieci(zresztą nie swoje).Propozycja liczenia od zuzycia wody-mimo-za wysokiej stawki jest najbardziej wiarygodna.Ale nagle obudziły się "mamunie", które produkują dzieci ,ale sprzatać po nich już nie chcą.

   Edytowany: 5 dni temu

   odpowiedz oceń komentarz 0 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Mariuszz 47 28 dni temu

   A widzieliście informację SMB Imielin. Policzyli sobie średnią na mieszkańca i liczą w zależności od zgłoszonych osób w lokalu, Informacje porozwieszane na klatkach bez żadnej informacji z nazwiska kto się pod tym podpisał. Kolejny bubel legislacyjny czy cwaniactwo spółdzielni?

   Edytowany: 28 dni temu

   odpowiedz oceń komentarz 0 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~me too 46 miesiąc temuocena: 67% 

   A ja mam częstomocz, wiec latam do ubikacji co godzinę. Kto zapłaci za moje śmieci/sikanie? Musi TEZ być zniżka na śmieci dla tych, co maja częstomocz. Musi, bo skoro ogródki "muszą" mieć zniżki, liczne dzieci - tez zniżki, płacący podatki w Warszawie - zniżki, to częstomocze też muszą mieć zniżki na śmieci! Jak Bareja, to Bareja! A potem płacz, ze jest drogo. Pewnie, ze jest drogo, skoro polowa ma jakieś zniżki i przywileje. Ktos musi za nich zapłacić.

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 2 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~młody 45 miesiąc temuocena: 33% 

   Maksymalną stawkę chociaż wprowadzić !

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 1 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ jako 44 miesiąc temuocena: 91% 

   Te, Antosiuk, a jak mąż płaci podatki w Warszawie a żona w Lublinie, to jak policzyć stawkę? A jeśli babcia z Przemyśla przyjeżdża do nich na zimę? A córka na wakacje z Londynu? Każdy będzie miał swój czip i worek na śmieci, żeby liczyć według różnych stawek? Jak na nie znoszę populistów, którzy walą pomysłami tylko po to by się przypodobać gawiedzi.

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 10 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~fern 43 miesiąc temuocena: 100% 

   100% zgoda. A podane przez Ciebie przyklady pokazują, ze woda jako miernik śmieci jest dobra. Tylko stawki wzieli sobie z kapelusza, bo chyba ktos ma zbic kokosy na smieciach, jednak liczenie jest obiektywne.

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 2 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Irek 42 miesiąc temuocena: 100% 

   czego się czepiacie, że niektórzy nawet przy licznych rodzinach nie zużywają dużo wody, a może jeżdzą do mamusi, teściów, albo myją się w pracy, albo w innym miejscu, gdzie mają za friko dostęp do lokalu i w tym do wody - może tu właśnie należy szukać odpowiedzi jak to się robi

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 10 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Xyz 41 miesiąc temuocena: 100% 

   Szanowny Panie Burmistrzu i Panie Wojciechowski. Skoro zuzywacie wody 1,3 czy tam 2,5m3 i to jest wg Was norma, to jak to jest, ze dla osob bez liczników narzucacie opłate 4m3 od osoby. Tak, tak, wiem, jakas tam srednia wam wyszla z IDZD. Czy te dane uwzgledniają tez podlewane ogródki? Po drugie, jak to jest, ze opłata za smieci za m3, bedzie droższa niz sama woda (odpowiednio 12,73 vs. bodajże 9,50 zł). Jak to inaczej nazwać, niz nie ordynarnym skokiem na kase i to w czasie gdy ludzie juz i ponad pól roku pracują zdalnie i wody każdy zużywa więcej. Do Pana Wojciechowskiego pytanie jesli czyta z prośbą o poradę, jak Pan to robi (6 osób) ze kapiac sie min. 1 raz dziennie, myjac często ręce, toaleta, pralka (a 4 dzieci,wiec nie wierze, ze nie chodzi codziennie), zmywarka, gotowanie itp. wychodzi 1,3 m3?. Dziękuję.

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 12 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~RW 40 miesiąc temuocena: 7% 

   Tyle wychodzi i nie jest to kwestia wiary tylko tego co wychodzi na liczniku. dzieci mam od 1 do 13 lat. Używam prysznica do kapieli codziennej ( żeby nie było wątpliwości) i wszystkie urządzenia są oszczędne w zużywaniu wody. Wcześniej przy 2 dzieciach mniej było między 11 a 14 m3. Wysokość rachunków mnie zmusiła do przyglądania się przy kolejnych krokach objętości wody zużytej. Co do podlewania to można założyć odrębny licznik i jest kwota ryczałtowana wiec nie będzie to drogo plus osoby bez liczników maja mieć tez ryczałtową kwotę i nie sądzę aby mnożnik 4 m3 byłby uzasadniony. Co do zmuszania to nie jestem za systemami drogimi bo mnie tez boli a kwota 4 m3 jest daną GUS przyjmowane z urzędu do wyliczeń i na pewno z realiami nie ma nic wspólnego. I na pewno koszty eskaluje brak spalarni jak będzie mam nadzieję że spadną. CO do jakości odbioru śmieci też sam ostatnio zgłaszałem poziom realizacji odbioru części z nich we własnym miejscu zamieszkania.

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 1 13 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~P. 39 miesiąc temuocena: 100% 

   Sześcioosobowa rodzina korzystając z toalety każdy zużywa miesięcznie ok. 2m3 wody (każdy 3 razy dziennie). Do tego RAZ dziennie oszczędna zmywarka i RAZ dziennie oszczędna pralka - min. 1,5 m3 miesięcznie. Zostaje na częste w pandemii mycie rąk i higienę osobistą 0,75 m3 na osobę (0,75*6=4,5) a przecież wodę zużywa się jeszcze przy sprzątaniu i gotowaniu. Może liczniki źle działają - trzeba zgłosić do administracji, żeby sprawdzili.

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 11 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Kamila 38 miesiąc temuocena: 100% 

   Mamy prysznic, zmywarkę, nie mamy ogródka. Zużywamy 3,5 m3 na osobę. Nie mam najmniejszego pojęcia jak można zużywać 6,5 m3 na 3 osoby, albo jeszcze lepiej: 8 m3 na 6 osób. Mam nie prać, nie myć się, jeść z jednorazowych naczyń, nie gotować ? Jeśli ktoś wie jak zużywać 1,3 m3 na osobę to bardzo proszę o zdradzenie tej tajemnej wiedzy.

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 24 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~P. 37 miesiąc temuocena: 100% 

   Podliczmy zużycie wody na kąpiele dla 3 osobowej rodziny kąpiącej się w wannie zużywającej 6,5 m3 wody miesięcznie. 1 cykl zmywarki dziennie 8l przez 30 dni = 0,25m3. Każdy 3 razy korzysta z toalety zużywając 2 razy 4l i 1 raz 2l wody w sumie 10l. Trzy osoby zużywają w ten sposób 30 l dziennie i 900 l=0,9 m3 na miesiąc. 1 raz dziennie pralka – 40l , miesięcznie 1200l=1,2 m3. Do tego poranna toaleta, mycie rąk (mamy pandemię) i gotowanie (w pandemii w domu) – ok. 0,5 m3. Mamy razem: 0,25 m3 (zmywarka) + 0,9 m3 (toaleta) + 1,2 m3 (pralka) + 0,5 m3 (pozostałe) = min 2,5 m3. 6,5 m3 – 2,5 m3 = 4m3 Tyle pozostaje na kąpiele w wannie dla 3 osób. Na jedną osobę wypada średnio 1,3 m3 na miesiąc. Jedna kąpiel w niewielkiej wannie napełnionej w 2/3 to 0,15 m3. Na jedną osobę pozostaje więc wody na niecałe 9 kąpieli miesięcznie. Większość mieszkańców Ursynowa myje się raczej częściej niż raz na trzy dni.

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 20 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Kleofas 36 miesiąc temuocena: 100% 

   Ja jako rodzina 2+2 zużywamy 10m3 wody . Wiem bo mam szambo i przyjeżdża raz na 4 tygodnie +- 3 dni. Przy czym nigdy 10m3 nie bierze. Zawsze jest luz w beczce .

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 1 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Wiktor 35 miesiąc temuocena: 43% 

   A jak oni to będą rozliczać w blokach ?

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 3 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Lolo 34 miesiąc temuocena: 100% 

   Według wskazań indywidualnych liczników wody za wskazany okres.

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 3 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Xyz 33 miesiąc temuocena: 100% 

   A jak nie ma liczników, to chybama byc liczone 4m3 od osoby

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 1 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Wiktor 32 miesiąc temu

   A jak z licznika MPWiK to kto zapłaci różnicę ?

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 0 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~P. 31 miesiąc temuocena: 96% 

   Opłaty mają być naliczane według zużycia wody w 2020 r. Porównałem zużycie w tym roku do zużycia w latach ubiegłych na podstawie wskazań liczników z pierwszych 10 miesięcy. Jest o 25% większe ze względu na lockdown, pracę i nauczanie zdalne. Dla 4 osobowej rodziny za 2020 r średnie zużycie nie będzie 16 m3 ale ok. 20 m3, a to podnosi koszty jeszcze o 50 zł. Czy PO nie obawia się, że przegra następne wybory w Warszawie podnosząc opłaty z 64 zł na ok. 250 zł (średnio) czyli czterokrotnie? Opozycja dlatego nie protestuje, bo wie ile głosów zyska w następnych wyborach...

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 23 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~fern 30 miesiąc temuocena: 100% 

   No właśnie, siedzimy w domach i tez produkujemy ze 25% więcej śmieci. Przedtem jedzenie na mieście, jedzenie w pracy, papiery w pracy, weekend w hotelu - tam wszędzie zostawały nasze śmieci. Dlatego woda dobrze oddaje orientacyjna produkcje śmieci. Jednak powtarzam: stawki za wywoz sa wziete z kapelusza, ktos odlecial .

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 3 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~hipolit 29 miesiąc temuocena: 100% 

   22 X 2020 r suez nie wywiązał sie z obowiązku odbioru odpadów recyklingowych papier z altanek na służby polsce . to tak suez szanuje prace mieszkanców plać i płacz do tego segreguj a potem błagaj zebyśmy raczyli odebrać

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 5 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Zielony 28 miesiąc temuocena: 100% 

   Potwierdzam. 22X w czwartek nie odebrali papieru z żadnej altanki.

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 5 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~kabotyn 27 miesiąc temuocena: 67% 

   Niedługo będą większe kłopoty wywołane własną pazernością, bowiem będą musieli zatrudniać dodatkowe osoby do segregacji pomieszanych z premedytacją odpadów (ja dodaję odchody moich zwierzaczków)... Nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi ?

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 4 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Zieeeeeew 26 miesiąc temuocena: 93% 

   Kempa pewno się w robocie myje, przecież po guziale odziedziczył łazienkę z prysznicem przy gabinecie. Oszczędzanie opanował do perfekcji... szkoda tylko, że nie naszych pieniędzy, które wydaje bez sensu.

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 26 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~kabotyn 25 miesiąc temuocena: 70% 

   ~Remi, jak większość z niedouczonych, czyta bez zrozumienia. Gdzie napisałem, że 10 m3 dziennie ?! W podsumowaniu, napisałem "miesięcznie zużywają 15 m3", coś z lotnością waszmości ~ Remi kiepsko, oj kiepsko...

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~% 24 miesiąc temuocena: 95% 

   Za taką kasę za miesiąc to niech sobie śmietanka sama segreguje śmieci.

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 20 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~kabotyn 23 miesiąc temuocena: 75% 

   Niech zatrudnią Maliniaka i Półtorej Roku, obaj nic nie robią... Prezes też może się przydać, choć leciwy jest już i mało WYDOJNY...

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 6 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~AZX2 22 miesiąc temuocena: 32% 

   I oto cała po drą łachy z pisiorami a sami nie lepsi. Bążur aktywnie wszędzie tylko nie w Warszawie... świetny prezydent miasta. Już widzę też te hordy ursynowian z bloków dalej segregujących śmieci! Każdy wrzuci co popadnie i co im zrobią? Na wszystkich przerzucą podwyżkę? Jasne - sprawy pójdą do sądu o nieuczciwe pobieranie opłat. Przy takiej opłacie suez niech sam segreguje albo niech wprowadzą uczciwe stawki!

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 12 25 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~AZX2 21 miesiąc temuocena: 46% 

   Ja mam za ostatnie pół roku 4os rodziny zużycie ponad 130m3 z podleganiem ogrodu i mam k... zapłacić prawie 300zł za śmieci? Chyba kogoś naprawdę p...ło. Jeżeli kempa mówi że zużywa 6,5m3 to znaczy że myje się albo w ratuszu za nasze podatki albo w ogóle się nie myje!

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 22 26 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~zyx 20 miesiąc temuocena: 93% 

   Ta oplata 12,73zł to z d.... wzięta , a jakie będą tego skutkizyx ludzie zaczną oszczędzać wodę a w dalszym etapie wodociągi podniosą cenę za 1 m3 żeby wyjść na swoje

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 25 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Lolo 19 miesiąc temuocena: 94% 

   Dokładnie tak. Ponieważ wpływ za śmieci nie może spaść to przy spadku zużycia wody wzrośnie proporcjonalnie cena za M3 wody pobierana na śmieci Jednocześnie wzrośnie koszt samej wody bo koszty produkcji i dystrybucji pozostaną bez zmian, a sprzedaż metrów 3 spadnie. Tak więc wzrośnie ikos,t samej wody i dodatkowo opłaty za śmieci liczony od wody. Do tego pojawią się oszustwa i kombinacje więc cena jeszcze wzrośnie. A później doliczą wzrost kosztu energii itp. Obawiam się, że właśnie uruchamiamy spiralę lawinowego wzrostu kosztów wody.

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 16 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~remi 18 miesiąc temuocena: 46% 

   Dajcie sobie spokój z następnymi ulgami, bo to farsa. System liczenia wg wody jest sprawiedliwy, uczciwy. J ednak stawki sa zbyt wysokie. Trzeba obniżyć stawki, bo jest zbyt drogo.

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 12 14 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Tomasz 17 miesiąc temuocena: 75% 

   Zdecydowanie nie jest sprawiedliwy... Jak ktoś ogranicza produkcję śmieci przez np pieluchy wielorazowe, które trzeba prać lub picie wody z kranu żeby nie kupować plastikowych butelek to zwiększa zużycie wody zmniejszając ilość śmieci. A co z wodą na podlewanie kwiatów?

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 3 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ha ha 16 miesiąc temuocena: 93% 

   miało być pięknie i ekologicznie , a jak jest każdy widzi śmieci zlegają w kontenerach opłaty rosną i teraz jeszcze dochodzi kara za używanie wody . Może lepiej wprowadzić obowiązek meldunkowy a jezeli się to państwu nie podoba to mnie też nie podoba się segregowanie i płacenie kilkaset złotych za wywóz śmieci`

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 26 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Ciekawy 15 miesiąc temuocena: 91% 

   Pan Olot ma rację - poza tym , że ta 6 osobowa rodzina się nie myje, to pewnie i nie spuszcza wody w wc ( a to każdy domownik robi min 3-5 razy dziennie, a co z gotowaniem?- mają katering bo żonka z tych leniwych co do kuchni nie wchodzi? a gdzie mycie naczyń? Nie wspomnę o sprzątaniu, gdzie chcąc nie chcąc też woda jest potrzebna. Powiem tak jak mi ten pomysłowy radny opisze krok po kroku, jak to robi bez zciemy to i moja 4 osobowa rodzina skorzysta- pewnie sporo innych będzie wdzięcznych za te cenne wskazówki.Ale skoro jest z Platformy - to widać wszystko jest możliwe.....hi, hi,

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 32 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Lolo 14 miesiąc temuocena: 100% 

   Naczyń nie myją bo zamawiają w jednorazowych opakowaniach z pizzerii, restauracji itp. Czyli wody nie zużywają, za to śmieci produkują więcej niż przeciętnie.

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 17 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~issaa 13 miesiąc temuocena: 88% 

   >>>> bo żonka z tych leniwych co do kuchni nie wchodzi?

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 7 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~issaa 12 miesiąc temuocena: 83% 

   żonka z tych leniwych co do kuchni nie wchodzi?

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 5 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~kabotyn 11 miesiąc temuocena: 87% 

   Z deklaracji burmistrza wynika, że tow. burmistrz wodę pobiera w sposób nieuprawniony (z pominięciem wodomierza) ! Bowiem sama kąpiel 3 osób codziennie, to jest minimum 10 m3, a do tego codzienne używanie używanie WC i umywalki, to kolejne 5 m 3 wody, a kuchnia ?. Miesięczne zużycie wody oceniam na minimum 15 m3 ? Po prostu jest kłamcą !

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 26 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~remi 10 miesiąc temuocena: 32% 

   Litości. Co bzdury, ze kąpiel 3 osób to 10tys litrów wody dziennie! Macie basen pływacki w łazience? Jeden metr sześcienny to tysiąc litrów wody. W pełnej, dużej wannie mieści sie maksymalnie 100 litrów wody, w przeciętniej ok. 50-60 litrow, w oszczędniej (wyprofilowanej) - mniej. Trzy osoby, które codziennie biorą kąpiel w trzech pełnych wannach wody, zużywają max.300 litrów wody, czyli 0,3m sześciennego. Gdyby codziennie brały prysznic zużywałby ok. 30-50 litów wody na trzy kąpiele.

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 6 13 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~W(BJS) 9 miesiąc temuocena: 75% 

   Coś te twoje obliczenia są od czapy czyścioszku .

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 3 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~kabotyn 8 miesiąc temuocena: 75% 

   Miesięcznie

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 3 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • Kabat 7 miesiąc temuocena: 86% 

   Proszę przyjąć do wiadomości przez wszystkie skorumpowane bydlaki na pl. Dzierżyńskiego, że od dnia uchwalenia nowych stawek - NIE SEGREGUJĘ ODPADÓW, mało tego, dodaję do nich jeszcze odchody moich kochanych zwierzątek !

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 30 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Hahaha 6 miesiąc temuocena: 97% 

   "Także burmistrz Robert Kempa (w jego 3-osobowej rodzinie idzie 6,5 m.sześc. wody; zapewnia, że rodzina myje się codziennie i to w wannie) ..." - chyba wszyscy kąpią się w tej samej wodzie i to nalane poniżej kostek.

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 36 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Olot 5 miesiąc temuocena: 92% 

   8 m3 na 6 osób na miesiąc, to wychodzi niecałe 45 litrów dziennie. To rodzina pana radnego ewidentnie się nie myje.

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 36 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Rw 4 miesiąc temuocena: 14% 

   Na osobę polecam dokonać kalkulacji raz jeszcze. Większą rodzina zużywa z automatu mniej na osobę średnio. Prysznic to jest kilkanaście litrów wody a wanna ok 150 jak padło więc też polecam kalkulację. Nie podoba mi się że jest drogo ale wody mamay w Polsce za mało i ja już zauważyłem kilka lat temu że palenie wtedy 8000-10000 zł rocznie lekko przekracza to co jest rozsądne. Ja wybrałem tak jak mam każdy z nas decyduje za siebie i oczywiście że milo by było taniej nie ma na to wpływu bo i ustawa i brak spalarni. Ale sianie sztucznego fermentu też nie ejst dobre należy każdemu wskazać jak uniknąć opłat np. Za polewanie według stawek bazowych.

   Edytowany: miesiąc temu

   oceń komentarz 1 6 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Xyz 3 miesiąc temuocena: 97% 

   Pani Gałeckiej nie przejdzie przez gardło, ze na wysokie ceny wplywa jeszcze monopol, ktory wprowadzili w 2013 roku??! A Wojciechowski myje zęby w wodzie po pierogach

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 31 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Niko2 2 miesiąc temuocena: 18% 

   Na wszystko ulgi!!!! Absurd. Coś takiego w sumie spowodowałoby jeszcze większe opłaty.

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 5 23 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~lolo 1 miesiąc temuocena: 91% 

   Wprowadzony system i wysokość stawki to bandytyzm!!!

   Edytowany: miesiąc temu

   odpowiedz oceń komentarz 40 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  Artykuł załadowany: 0.3375 sekundy
  REKLAMAA2-BONAVERBA--01-09----30-11-2020