REKLAMAA1 TEFAL 18.03.2021 - 17.06.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ29 kwietnia 2021, 14:45

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Pacjent, który w wyniku błędu lekarskiego doznał szkody, ma prawo żądać zapłaty odszkodowania. Wprawdzie nie musi dokonywać zgłoszenia od razu, ale czas na działanie ma ograniczony. Przepisy przewidują bowiem konkretny termin przedawnienia roszczeń. Po jego upływie poszkodowany nie będzie mógł skutecznie dochodzić należnej mu kwoty. 

  Co to jest błąd lekarski?

  Błąd lekarski można podzielić na dwie kategoria. Pierwsza z nich obejmuje błędy diagnostyczne – czy to polegające na nierozpoznaniu istniejącej choroby, czy też na niewłaściwym zdiagnozowaniu choroby nieistniejącej.  Druga kategoria dotyczy natomiast tzw. błędów terapeutycznych, a więc związanych z nieprawidłowym wyborem sposobu leczenia. Przykładem może być tu chociażby podanie pacjentowi konkretnych leków mimo istnienia przeciwwskazań czy wybór przestarzałej metody leczenia zamiast bezpieczniejszych alternatyw. 

  Jaki jest okres przedawnienia błędu lekarskiego?

  Zgodnie z obowiązującym prawem okres przedawnienia błędu lekarskiego wynosi 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie, przy czym maksymalnie 10 lat od jej powstania. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki w tym zakresie:

  • gdy szkoda powstała w wyniku przestępstwa, termin przedawnienia wynosi 20 lat, 
  • gdy szkoda dotyczy osób niepełnoletnich, roszczenia nie mogą przedawnić się wcześniej niż z upływem 2 lat od ukończenia przez poszkodowanego 18. roku życia. 

  Jakie dokumenty są potrzebne?

  Aby uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski, poszkodowany musi też zadbać o zgromadzenie odpowiednich dokumentów. W tym celu powinien przede wszystkim przedstawić szczegółowy opis przebiegu leczenia, a także pełną dokumentację medyczną. Oprócz tego przydatne okażą się wszelkie dokumenty potwierdzające wydatki poniesione w związku ze szkodą. Mowa tu o fakturach i rachunkach za leczenie, dojazdy do szpitala czy podjęcie rehabilitacji. 

  Jak wybrać dobrą kancelarię medyczną?

  Sprawy medyczne są często bardzo skomplikowane, a dokumentacja wymagana przy zgłoszeniu szkody – bardzo rozległa. Sytuacji nie ułatwia też fakt, że poszkodowany zwykle zajęty jest powrotem do zdrowia i nie może samodzielnie dochodzić zapłaty odszkodowania. Z tego powodu nieraz decyduje się skorzystać z pomocy kancelarii medycznej. Przy wyborze specjalistów powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim: 

  • zakres świadczonych usług – najlepiej skorzystać z pomocy takiej kancelarii medycznej, która zajmie się sprawą na każdym etapie postępowania, 
  • skuteczność – znaczenie ma nie tylko wiedza, ale przede wszystkim efektywne działanie, 
  • warunki wynagradzania – błąd medyczny często wiąże się z ponoszeniem ogromnych kosztów leczenia i rehabilitacji, dlatego warto zdecydować się na kancelarię, która nie pobiera opłat z góry.

  Tekst powstał we współpracy z kancelarią Solace, która od wielu lat pomaga poszkodowanym w wyniku błędów lekarskich w dochodzeniu należnych im odszkodowań. 

  Źródło: https://www.solace.pl/rodzaje-spraw/odszkodowanie-za-blad-lekarski/

  Artykuł załadowany: 0.2869 sekundy
  REKLAMAA2 - SBM Ursynów 14.05.2021 - 20.05.2021