REKLAMAA1 MAGICAL PLACES 15.06.2022 - 14.09.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Mimo że o konieczności zapewnienia dopływu świeżego powietrza do budynków mówi się i pisze całkiem sporo, wciąż nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważna jest skuteczna wymiana powietrza wewnątrz pomieszczeń, w których przebywamy. Nawiewniki okienne (lub ścienne) są często wspominane, gdy poruszany jest temat skuteczności wentylacji. Można nawet odnieść wrażenie, że ich montaż jest obowiązkowy. Czy tak jest w rzeczywistości? Czym właściwie są te całe nawiewniki? O tym opowiemy w poniższym artykule.

  Czym właściwie są nawiewniki powietrza?

  Jak można wywnioskować z ich nazwy, są to niewielkich rozmiarów urządzenia nawiewne, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie stałego i kontrolowanego napływu powietrza z zewnątrz. Są one przeznaczone do montażu w budynkach korzystających z wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej lub hybrydowej (połączenie dwóch poprzednich typów). Nawiewniki można zasadniczo podzielić na dwie grupy - okienne i ścienne. Cechują się bardzo prostą budową - są to właściwie 2 (lub 3 w przypadku ściennych) elementy - zewnętrzna czerpnia i wewnętrzny regulator (modele ścienne mają jeszcze obudowany kanał przelotowy).

  Rodzaje nawiewników

  Nawiewniki okienne montuje się w górnej części stolarki okiennej - powinny się znaleźć przynajmniej 2 m nad poziomem podłogi. Dzięki temu napływające powietrze zdąży się nagrzać, opadając ku posadzce, co zniweluje ryzyko powiewów chłodnego powietrza. Montaż nawiewników okiennych może przebiegać na dwa sposoby:

  • Szczelinowo - wymaga wycięcia (frezowania) otworu w ramie okiennej. Wielkość otworu zależy od danego modelu i jest podawana przez producenta. Zdecydowanie lepiej zdać się tutaj na fachowców - ktoś niewprawny ryzykuje uszkodzeniem komory zbrojeniowej okna;
  • Na ramie - całkowicie bezinwazyjna metoda, w której kanał przelotowy wykonuje się między górną częścią ramy a nadprożem. Taki nawiewnik jest niemal niewidoczny - większość jego korpusu ukryta jest w warstwach tynku/ocieplenia nadproża. Trzeba jednak pamiętać, że montażu nawiewników okiennych tego rodzaju można dokonać wyłącznie w momencie wprawiania okien i nie da się wykorzystać tej metody przy już zainstalowanych oknach.

  Biorąc pod uwagę zasady działania, nawiewniki okienne można podzielić na ręczne i automatyczne. Te drugie z kolei dzieli się z uwagi na mechanizm sterujący - obecnie najpopularniejsze są nawiewniki ciśnieniowe, higrosterowane i dwusystemowe (hybrydowe). Dostępne są także modele termostatyczne. Sięga się po nie jednak dość rzadko, z uwagi na mało precyzyjne sterowanie (przymykają się, dopiero gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0°C).

  • Ręczne - najstarszy typ z wyłącznie ręczną regulacją (pokrętło lub dźwignia). Stosunkowo tani, ale uciążliwy w użytkowaniu.
  • Nawiewniki okienne higrosterowane - mechanizm sterujący reaguje na zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Sprawdza się świetnie w lokalizacjach o dużej wilgotności powietrza.
  • Nawiewniki okienne ciśnieniowe - reagują na zmiany różnicy ciśnienia między powietrzem wewnątrz pomieszczenia a tym na zewnątrz. Ich efektywność nie zależy od wysokości, przez co są idealne do wielopiętrowych budynków.
  • Dwusystemowe - połączenie nawiewników higrosterowanych z ciśnieniowymi. Pozwoliło to wykorzystać ich wszystkie zalety i wyeliminować wady. Niestety wiąże się to ze znacznie wyższą ceną.

  Nawiewniki ścienne również powinny znaleźć się dwa metry od podłogi, ale trzeba też wziąć pod uwagę odległość od innych elementów konstrukcyjnych (okien, rogów pomieszczenia itp.). Pod względem sposobów montażu wyróżnia się dwa typy tych urządzeń:

  • Proste - ich kanał przelotowy ma przebieg prostolinijny i jest prostopadły do powierzchni ściany, a czerpnia montowana jest bezpośrednio na elewacji;
  • Glifowe - mają kanał przelotowy w kształcie „L”, a ich czerpnia ukryta jest w węgarkach okien. Daje im to lepsze właściwości akustyczne, ale zwiększa opór instalacji, co wyklucza ich stosowanie w budynkach z wentylacją grawitacyjną - do ich prawidłowego działania potrzebna jest turbina napędzająca ciąg (np. specjalna nakładka kominowa).

  Pod względem sposobu sterowania sprawa ma się podobnie jak przy nawiewnikach okiennych. Jedyną istotną różnicą jest brak możliwości sterowania ręcznego w przypadku modeli automatycznych - opcja ta jest dostępna w modelach hybrydowych.

  Oba rodzaje nawiewników (okienne i ścienne) są dostępne w ofercie polskiej firmy Brevis. Można tam znaleźć również kilka innych innowacyjnych rozwiązań wentylacyjnych.

  Zbliżenie Na Wielopiętrowy Budynek Mieszkalny

  Nawiewniki powietrza a przepisy

  Jeśli chodzi o prawo, wzmianki o nawiewnikach pojawiają się w przynajmniej kilku dokumentach. Najważniejszym z nich jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z jego treścią każdy budynek użytkowy musi być wentylowany - dotyczy to również obiektów będących w trakcie przebudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania, a nawet tych, które są dopiero w fazie projektu. Jednocześnie wskazuje ono te urządzenia jako jedną z metod zapewnienia stałego dopływu powietrza do wnętrz budynków. Chodzi tutaj konkretnie o § 155 ust.3:

  W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

  Innymi dokumentami prawnymi dotyczącymi nawiewników są oczywiście różne normy określające poziom ich efektywności, np. Polska Norma PN-B-03430:1983 oraz europejska norma EN 13141-9 (ze zmianą AZ3:2000, którą nasz kraj przyjął 25.06.2008).

  Czy montaż nawiewników okiennych jest obowiązkowy?

  Biorąc pod uwagę powyższy cytat, można dojść do wniosku, że instalacja nawiewników jest obowiązkowa. Nie jest to jednak prawidłowa konkluzja - nawiewników nie trzeba montować, pod warunkiem że zapewni się sprawne działanie wentylacji w inny sposób. Może to być np. montaż turbin nawiewnych czy przejście na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Są to jednak znacznie droższe opcje - nawet wysokiej klasy nawiewniki higrosterowane czy ciśnieniowe będą tańsze niż przerobienie całego systemu wentylacji.

  Trzeba jednak pamiętać, że od tej reguły są pewne wyjątki, którymi powinni się zainteresować lokatorzy budynków zamieszkania zbiorowego (bloki, domy wielorodzinne itd.). Będą oni musieli zamontować nawiewniki okienne/ścienne, jeśli:

  1. Ich obecność była jednym z założeń projektu budowlanego;
  2. Organ administracji budowlanej wyda takie rozporządzenie na podstawie stwierdzenia niskiej efektywności systemu wentylacyjnego;
  3. Właściciel/administrator budynku wyda taki nakaz.

  Warto zwrócić szczególną uwagę na ostatni z tych punktów - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2017.1332 z dnia 2017.07.06), a konkretnie art.61 pkt.1, umożliwia właścicielowi/administratorowi nałożenie obowiązku montażu nawiewników w oknach lub drzwiach balkonowych na lokatorów w praktycznie dowolnym momencie.

  Dlaczego warto zdecydować się na montaż nawiewników okiennych/ściennych?

  Choć nie w każdej sytuacji są obowiązkowe, warto rozważyć instalację nawiewników w oknach przynajmniej z kilku powodów:

  • Dzięki nawiewnikom wentylacja grawitacyjna będzie działać prawidłowo bez konieczności otwierania okien. Ten klasyczny system wentylacyjny pierwotnie wykorzystywał nieszczelności stolarki okiennej jako drogę napływu świeżego powietrza. Gdy pojawiły się całkowicie szczelne okna, wentylacja tego typu nie mogła działać właściwie i trzeba było sięgnąć po inne rozwiązania - właśnie tak zaczęła się historia tych urządzeń.
  • Zapewniają stały napływ świeżego powietrza bez przeciągów i chłodnych powiewów. Oczywiście warunkiem jest tutaj ich prawidłowy montaż - nie powinno się ich zakładać w dolnej części okna (chyba że znajduje się ona na wysokości 2 m od podłogi) i w łazienkach.
  • Zamontowanie nawiewnika to również bardzo dobry sposób na ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się z zewnątrz wraz z powietrzem - dostępne obecnie na rynku modele nawiewników mogą być wyposażone w specjalne filtry, które są w stanie wyłapywać nawet do 99% pyłu zawieszonego PM10, 80% pyłu zawieszonego PM2.5 i większość typowych alergenów lotnych (pyłki roślin, zarodniki grzybów itp.). Dzięki takiej wstępnej filtracji można też znacznie przyspieszyć działanie oczyszczaczy powietrza - to świetne rozwiązanie dla mieszkańców terenów przemysłowych czy centrów miast.
  • Z dodatkowych funkcjonalności warto wspomnieć jeszcze o instalowanych w czerpniach tłumikach akustycznych. Są one w stanie zmniejszyć poziom hałasu dostającego się do wnętrza pomieszczenia nawet o 48 dB.

  Obowiązkowy montaż nawiewników okiennych - podsumowanie

  Stały przepływ powietrza w budynkach jest ważny nie tylko dla prawidłowego działania wentylacji, ale przede wszystkim zdrowia przebywających w nich osób. Różne rodzaje nawiewników okiennych i ściennych pozwalają dopasować wydajność nawiewnika do warunków panujących w danej lokalizacji i wymogów prawnych dotyczących sprawności wentylacji. Montaż nawiewników okiennych to jedna z najprostszych, a zarazem najtańszych, metod zapewnienia sprawności systemowi wentylacyjnemu (grawitacyjnemu, mechanicznemu wywiewnemu lub hybrydowemu). Warto więc go rozważyć, nawet jeśli nie nie jest on obowiązkowy.

  Artykuł załadowany: 0.4264 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO 26.05.2022 - 25.08.2022