REKLAMAA1-DPD—01-08—-31-08-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Większość z nas styka się w codziennym życiu z różnego rodzaju tłumaczeniami. Czytamy książki i oglądamy filmy przełożone na polski z innych języków, a gdy np. staramy się o pracę za granicą, musimy przetłumaczyć dyplomy i niezbędne dokumenty na język urzędowy kraju, do którego się udajemy. Ale czy zawsze wiemy, z jakiego typu tłumaczeniem mamy do czynienia? Postaramy się pokrótce wyjaśnić różnice między tłumaczeniami zwykłymi a poświadczonymi.

  Tłumaczenie zwykłe to tłumaczenie tekstu, które nie ma oficjalnego urzędowego charakteru, wykonywane przez osobę znającą język źródłowy i język docelowy. Może ono mieć formę pisemną lub ustną. Zwykłe tłumaczenie pisemne to np. przekład powieści, instrukcji obsługi czy materiałów marketingowych na potrzeby firmy. Zwykłe tłumaczenie ustne odbywa się natomiast podczas spotkań biznesowych, konferencji prasowych, a nawet w trakcie nieformalnych rozmów między cudzoziemcami, kiedy jedna z osób tłumaczy pozostałym wypowiedzi z nieznanego im języka.

  Tłumaczenie przysięgłe to potoczna nazwa tłumaczenia wykonywanego przez tłumacza przysięgłego, a więc osobę, która uzyskała odpowiednie uprawnienia, tzn. zdała egzamin przed komisją przy Ministerstwie Sprawiedliwości, została zaprzysiężona i ma urzędową pieczęć niezbędną do poświadczania tłumaczeń pisemnych. Prawidłowym określeniem jest zatem „tłumaczenie poświadczone” lub „tłumaczenie uwierzytelnione”. Takie tłumaczenie również może mieć formę pisemną lub ustną.

  Uwierzytelnione tłumaczenie pisemne to tłumaczenie oficjalnego dokumentu wystawionego przez urząd lub instytucję, takiego jak: umowa notarialna, paszport, karta pobytu, pełnomocnictwo, akt małżeństwa czy dyplom ukończenia studiów. Tłumacz przysięgły nie tylko dokładnie oddaje samą treść, lecz także opisuje wszelkie pieczęcie, podpisy, znaki wodne, znaczki skarbowe i inne elementy dokumentu niebędące tekstem. Na każdej stronie wydruku przystawia swoją pieczęć i umieszcza podpis, a na końcu dodaje formułę poświadczającą z informacją, czy sporządził tłumaczenie na podstawie oryginału, czy też z kopii lub odpisu dokumentu.

  Uwierzytelnione tłumaczenie ustne jest wykonywane przez tłumacza przysięgłego w takich sytuacjach, jak: rozprawy sądowe, przesłuchania świadków, zawieranie umów w kancelarii notarialnej czy śluby.

  Tłumacz przysięgły odnotowuje każde swoje zlecenie w repertorium czynności tłumacza przysięgłego, czyli specjalnym rejestrze.

  Kiedy wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione?

  Tłumaczenie uwierzytelnione jest potrzebne wtedy, kiedy musi mieć moc prawną, tzn. trzeba je przedłożyć w urzędach, bankach, sądach itp. Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentów jest na ogół wymagane w przypadku, gdy ubiegamy się o stypendium na zagranicznej uczelni, a także gdy aplikujemy o pracę w innym kraju i chcemy nostryfikować dyplom. Do innych standardowych dokumentów wymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego należą dowody rejestracyjne samochodów sprowadzanych z zagranicy czy akty urodzenia osób, które przyszły na świat poza Polską, a chcą zawrzeć związek małżeński lub załatwić sprawy spadkowe w naszym kraju.

  Cechy dobrego tłumacza

  Dobry tłumacz oprócz znakomitej znajomości języka obcego i kultury danego kraju powinien również doskonale posługiwać się językiem ojczystym, umieć swobodnie formułować myśli, być dociekliwy i otwarty na świat, a także ciągle się uczyć i rozwijać. Ponadto powinien posiadać specjalistyczną wiedzę.

  Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na tłumaczenia specjalistyczne, np. techniczne, medyczne czy prawnicze. Oznacza to, że osoba chcąca wykonywać tłumaczenia z danej dziedziny powinna się w niej świetnie orientować i znać branżowe słownictwo w obu językach. Przykładowo w przypadku tłumaczy przysięgłych istotne znaczenie ma bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących prawa, gospodarki czy kultury biznesu krajów, w których używa się danego języka. Dlatego często dodatkowo się dokształcają w tym zakresie.

  Odpowiedzialność prawna tłumacza przysięgłego

  Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Zasady jego wykonywania są określone w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Wyszczególniono w niej jego obowiązki i stawiane mu wymagania, m.in. wykonywanie powierzonych zadań ze szczególną starannością i bezstronnością oraz zachowanie w tajemnicy faktów, z którymi się zapoznał w związku z tłumaczeniem.

  Od tłumacza przysięgłego oczekuje się bardzo dużej odpowiedzialności za przetłumaczony dokument lub inny tekst, którego poprawność i wierność oryginałowi poświadczył swoją pieczęcią. Podobnie wygląda to w przypadku wykonywanych przez niego tłumaczeń ustnych – jeśli np. uczestniczy w rozprawie sądowej, od jakości jego przekładu niejednokrotnie może zależeć wyrok.

  Tłumacz, który nie wypełnia swoich obowiązków lub wypełnia je nienależycie lub nierzetelnie, może zostać ukarany upomnieniem, naganą lub karą pieniężną, a nawet zawieszeniem bądź pozbawieniem prawa wykonywania zawodu.

  Tekst powstał we współpracy z Biurem Tłumaczeń INTERTEXT, wiodącą firmą w branży tłumaczeń z 30-letnim doświadczeniem.

  Twoja firma potrzebuje tłumaczenia przysięgłego? Wejdź na stronę https://intertext.com.pl/uslugi/tlumaczenia-uwierzytelnione/.

  0Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...
  Artykuł załadowany: 0.3455 sekundy
  REKLAMAA2-SanGiovanni—01-08—-31-08-2020