REKLAMAA1 Pizzeria105 01.06.2022 - 31.07.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (mat. prasowe)

  W nieustannie rozwijającym się świecie, znajomość języka angielskiego wydaje się być oczywistością, która nie tylko pozwala na łatwą komunikację w najodleglejszych zakątkach świata i poznawanie innych kultur, ale także daje przeogromne możliwości na gruncie edukacyjnym i zawodowym… A do najskuteczniejszych sposobów osiągnięcia płynności posługiwania się obcym językiem należy z całą pewnością dwujęzyczne nauczanie w szkołach!

  Rola języków obcych w szkołach Fundacji Primus

  Program dwujęzyczności polega na nauczaniu co najmniej dwóch zajęć edukacyjnych w języku polskim oraz obcym nowożytnym. Zakres angielskiego na przeprowadzanych lekcjach jest zależny od rodzaju i stopnia trudności tematu.

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 oraz Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana Fundacji Primus to szkoły wychowujące obywateli kraju i świata. Są znane z wysokiego poziomu nauczania języka angielskiego, promują edukację europejską oraz nowoczesne technologie (np. praca z iPadami jako narzędziami wspomagającymi nauczanie). 

  Od najmłodszych klas zajęcia w języku angielskim są powiązane tematycznie z zagadnieniami programu edukacji wczesnoszkolnej. Przy wykorzystaniu metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), język angielski jest obecny na lekcjach matematyki, historii i przyrody (biologii). Natomiast w klasach 7 i 8, w ramach programu dwujęzyczności, regularnie realizowane są treści programowe z matematyki, historii, biologii, informatyki, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania fizycznego w dwóch językach – celem jest zarówno zdobywanie wiadomości w języku obcym, rozwijanie umiejętności posługiwania się nim, jak i konsolidacja wiedzy.

  Różnorodność wdrażania języka angielskiego 

  Historia powszechna, jak również wiedza o społeczeństwie, nauczane w systemie dwujęzyczności to prezentacje, filmy, karty pracy, dyskusje, krzyżówki, quizy i zadania w aplikacjach typu Quizlet czy Quzizz. Cel to rozbudzenie ciekawości pośród uczniów, dodatkowo, rozwijając ich umiejętności językowe – codziennością jest projektowanie okładki gazety frontowej, zakładanie własnej partii politycznej czy budowanie makiety jednego z siedmiu cudów świata starożytnego.

  Dwujęzyczne nauczanie na lekcjach wychowania fizycznego polega natomiast na zapoznaniu uczniów z terminologią związaną z szeroko pojętą aktywnością fizyczną. Są oni motywowani do używania języka angielskiego w sytuacjach zabawy i współzawodnictwa sportowego – co ułatwia naturalne jego przyswajanie. Nawet podczas lekcji matematyki uczniowie rozwiązują zadania w języku angielskim! Nie brakuje też wzbudzających zainteresowanie anglojęzycznych quizów matematycznych – Bingo, Escape Room, Kahoot czy Blooket.

  Dzięki językom obcym stajemy się obywatelami świata

  Nauka języka angielskiego w szkołach Fundacji Primus to nie tylko lekcje z podręcznikiem, ale również cykl wyjazdów zagranicznych w ramach programu „Poznajemy kraje Europy”, podczas których pogłębiane jest praktyczne wykorzystanie umiejętności; to przygotowanie uczniów do zdobywania prestiżowych certyfikatów; udział w wydarzeniach artystycznych i konkursach; zajęcia we współpracy z m.in. Cambridge English oraz z native speaker’ami, a także nawiązywanie znajomości z uczniami szkół z całego świata.

  Dzięki spójnej koncepcji nauczania języka angielskiego szkoły Fundacji Primus są reprezentowane przez licznych laureatów i finalistów Konkursów Kuratoryjnych czy Ogólnopolskich Olimpiad Języka Angielskiego. Natomiast następstwem wysokich wyników na egzaminach 8-klasisty i maturalnych są nadane tytuły Najlepszej Szkoły Podstawowej i Złotej Szkoły (najlepsze licea). 

  Uczniowie szkół Fundacji Primus z łatwością nawiązują rozmowy zarówno z anglojęzycznymi rówieśnikami, jak i znamiennymi profesorami na prestiżowych uczelniach, gdzie aplikują już jako absolwenci. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi wychowankowie rozwijali w pełni swój potencjał!

  Artykuł załadowany: 0.4457 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO 26.05.2022 - 25.08.2022