REKLAMAA1 UCK ALTERNATYWY 01.01.2023 - 31.12.2023
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ27 listopada 2022, 20:14

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Każdy z nas liczy w swoim życiu na pokaźnych rozmiarów dorobek oraz łatwe, szczęśliwe wzbogacenie się. Nic więc dziwnego, że inwestowanie na giełdzie cieszy się ogromną popularnością i uznaniem wśród szerokiego grona użytkowników na całym świecie. Co ważne, tego typu inwestycji nie można prowadzić z własnego konta bankowego. By móc funkcjonować na giełdzie, należy założyć specjalny rachunek maklerski, który prowadzony jest przez dom maklerski. Jak działa tego typu instytucja? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. 

  Czym są domy maklerskie?

  Dom maklerski to instytucja finansowa uprawniona do prowadzenia transakcji kupna i sprzedaży akcji, papierów wartościowych i obligacji w obrocie giełdowym. W praktyce domy maklerskie pośredniczą w inwestowaniu na giełdzie, jak również zlecają wykonanie poszczególnych transakcji w imieniu swoich klientów. 

  Krótka charakterystyka funkcjonowania domów maklerskich 

  Dom maklerski to instytucja, która do legalnego działania w świetle prawa wymaga uzyskania zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie określonej działalności maklerskiej. Wszystkie działania, które w ramach swojej działalności może wykonywać dom maklerski, wymienione zostały w art 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Do najbardziej popularnych i powszechnie wykorzystywanych zaliczyć można:

  - prowadzenie rachunków inwestycyjnych,

  - pośredniczenie w obrotach papierów wartościowych na rynkach zagranicznych,

  - zarządzanie portfelami instrumentów finansowych,

  - doradztwo inwestycyjne, 

  - obrót akcjami spółek, obligacjami i innymi papierami wartościowymi.

  Od wydanego zezwolenia zależy, które z wymienionych działań leżą w kompetencji konkretnego domu maklerskiego. 

  Funkcjonowanie domu maklerskiego w praktyce 

  W praktyce działalność domu maklerskiego oparta jest na wykonaniu zleceń swoich klientów, w zamian za co, dom maklerski uzyskuje prowizję od obrotu papierami wartościowymi. Klient, który posiada w domu maklerskim indywidualny rachunek, inaczej zwany kontem inwestycyjnym, może zlecić wykonanie zakupu bądź sprzedaży obligacji, akcji, jak również innych instrumentów finansowych. Maklerzy bądź doradcy inwestycyjni wykonują powierzane przez klientów transakcję.

  Obowiązki domów maklerskich

  Przepisy prawne zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jasno określają prawa i obowiązki domów maklerskich. Przede wszystkim obowiązkiem każdego domu maklerskiego jest posiadanie ważnej koncesji wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Co więcej, przepisy prawne jasno określają wymagania, które należy spełnić, chcąc założyć tego typu instytucję finansową- kapitał założycielski powinien wynosić 50 tys., 125 tys. lub 730 tys. euro, w zależności od zakresu działalności. To jednak nie koniec obowiązków domów maklerskich. Muszą one zatrudniać na podstawie umowy o pracę odpowiednią liczbę pracowników, tj. maklerów oraz doradców inwestycyjnych. Domy maklerskie zobowiązane są także do przestrzegania zasad etycznych, a więc m.in. do zachowania tajemnicy zawodowej czy uczciwego i starannego świadczenia działań maklerskich.

  Dom maklerski to wysoce profesjonalna instytucja, w której pracują niezwykle wykwalifikowani, doświadczeni maklerzy oraz doradcy inwestycyjni, którzy perfekcyjnie znają się na wykonywanej przez siebie pracy, oferując niezwykle skuteczne propozycje, które niejednokrotnie mają realne przełożenie na osiągnięcie wymarzonego zysku. 

  Artykuł załadowany: 0.4049 sekundy
  REKLAMAA2 KUCHAREK6 26.11.2022 - 25.02.2023