REKLAMAA1 AUCHAN 01.07.2022 - 31.12.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (mat. prasowe)

  Dowód tożsamości nie jest dokumentem wydawanym bezterminowo. Oznacza to, że co kilka lub kilkanaście lat występuje konieczność wnioskowania o wydanie nowego dokumentu. Warto pilnować terminów ważności, gdyż nikt nie wyrobi nam nowego dowodu „od ręki”. Sprawdziliśmy, co zrobić, by uzyskać nowy dowód osobisty i jak długo czeka się na jego wydanie.

  Jak wyrobić dowód? Nowe zasady

  Od 2 sierpnia 2021 roku obowiązują w Polsce nowe zasady dotyczące wyrabiania dowodów osobistych. Są one wynikiem konieczności ujednolicenia przepisów polskich do tych, które obowiązują w Unii Europejskiej. Informacja o zmianie zasad jest szczególnie istotna dla osób, które mają obowiązek ubiegania się o nowy dowód. Są to więc osoby, które dopiero skończyły 18 lat lub te, których dotychczasowy dokument utracił ważność lub zmieniły się istotne dane na nim zamieszczone.

  Nowe przepisy doprowadziły przede wszystkim do zlikwidowania możliwości składania wniosków o dowód przez Internet. Wynika to ze zmiany wyglądu nowego dokumentu. Teraz nasz dowód osobisty wydawany w formie fizycznej posiadać musi złożony przez nas osobiście podpis - z tego powodu pojawia się konieczność złożenia wizyty w urzędzie. Co ciekawe, wciąż dostępna jest możliwość wnioskowania online, dotyczy ona jednak wyłącznie dokumentów tożsamości dla dzieci do 12. roku życia. W takiej sytuacji nie jest bowiem wymagane złożenie odcisku palca, dlatego wnioskowanie przez Internet jest w dalszym ciągu możliwe.

  Biorąc pod uwagę powyższe informacje, aby wyrobić dowód osobisty, musimy udać się do urzędu gminy. Wcześniej można jednak pobrać wniosek i wypełnić go w domu. Wypełniony wniosek zabieramy następnie do urzędu, w którym urzędnik pobierze od nas odcisk palca. Ostatnim krokiem z będzie z kolei złożenie wspomnianego wcześniej podpisu. Po otrzymaniu od urzędnika potwierdzenia wniosku będziemy musieli już tylko poczekać na termin odbioru gotowego dowodu tożsamości.

  Obowiązek posiadania dowodu osobistego

  Jak powszechnie wiadomo, dowód osobisty jest dokumentem, który zawiera najważniejsze dane o jego właścicielu. Posiadanie dowodu pozwala nam na swobodne przekraczanie granic państw Unii Europejskiej, odebranie dokumentów w placówkach Poczty Polskiej czy otrzymanie popularnej pożyczki na dowód osobisty. Nie każdy wie jednak o tym, że posiadanie dowodu osobistego to nie tylko szereg przywilejów, lecz także przede wszystkim nasz obowiązek. 

  Zgodnie z prawem, każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na terenie kraju ma obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego. Z kolei prawo, ale nie obowiązek, posiada każda niepełnoletnia osoba, która ma polskie obywatelstwo. Brak dowodu osobistego nie spowoduje jednak tylko tego, że nie uzyskamy produktów finansowych, nie odbierzemy dokumentów, nie dokonamy zakupu na raty czy nie będziemy mogli przekroczyć granicy kraju. Ważna informacja jest taka, że brak posiadania dowodu wiążę się z poniesieniem konsekwencji niezastosowania się do zasad obowiązującego w Polsce prawa.

  Co grozi osobom, które nie posiadają dowodu osobistego lub ich dokumenty jest nieważny? Brak ważnego dokumentu jest powodem do zastosowania wobec obywatela kary grzywny w wysokości nawet 5000 zł. Powinniśmy więc pilnować terminów ważności, jeśli chcemy uniknąć konieczności poniesienia kosztów za naszą nieuwagę. Nieco gorzej może być z kolei w przypadku, gdy obywatel odmawia wyrobienia dowodu osobistego, a więc nie posiada nawet nieaktualnego dowodu osobistego. W takim wypadku osoba pełnoletnia podlega karze ograniczenia wolności.

  Ile się czeka na dowód osobisty?

  Wyrabianie dowodu osobistego nie jest procedurą dostępną „od ręki”. Nie otrzymamy więc dokumentu w dniu złożenia wniosku. Byłoby to niemożliwe dlatego, że dowody przygotowywane są przez Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie. Z tego miejsca dostarczane są dopiero do naszych urzędów gminy za pośrednictwem policji. Z tego względu bardzo ważne jest, aby nie zostawiać na ostatnią chwilę konieczności wyrobienia nowego dowodu.

  Optymalny czas na złożenie wniosku określany jest jako 30 dni przed upływem ważności. Zwykle jest bowiem tak, że czas oczekiwania na odbiór dokumentu wynosi właśnie miesiąc. Urzędy informują jednak, że 30 dni to uśredniony czas oczekiwania, a w rzeczywistości dokument może być gotowy do odbioru wcześniej. Ważna informacja jest jednak taka, że czas oczekiwania może w szczególnych wypadkach również ulec wydłużeniu. Może się tak wydarzyć na przykład w sytuacji, gdy w jednym czasie złożonych zostanie dużo więcej wniosków niż zwykle. O wydłużeniu terminu odbioru poinformuje nas jednak urzędnik. 

  Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy?

   Wspominaliśmy powyżej o tym, że czas oczekiwania na odbiór dokumentu wynosi około 30 dni, zwykle jednak odbiór będzie możliwy wcześniej. Możemy samodzielnie dowiedzieć się, czy nasz dowód czeka już na nas w urzędzie. Wystarczy sprawdzić to przez Internet – na stronie mój.gov.pl w zakładce „Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy”. Do uzyskania takiej informacji potrzebny nam będzie wówczas numer wniosku, który otrzymaliśmy od urzędnika podczas wnioskowania.

  Jeśli nasz dokument jest już gotowy do odbioru, to wystarczy już tylko udać się do urzędu, w którym składaliśmy wniosek. Jeśli wymienialiśmy nasz dokument, to przy odbiorze przydać nam się może nasz dotychczasowy dowód osobisty. Musimy jednak pamiętać o tym, że dowód odebrać musimy osobiście. Przewidziane zostały oczywiście sytuacje takie jak choroby, niepełnosprawność lub inne ważne przeszkody, które uniemożliwiają nam osobistą wizytę w urzędzie. W takim wypadku można upoważnić do odbioru osobę trzecią, musimy jednak poinformować o tym urzędnika.

  Ile kosztuje wyrobienie dowodu osobistego

  Posiadanie ważnego dowodu osobistego przez pełnoletniego obywatela Polski jest koniecznością. Z tego powodu wydanie tego dokumentu jest całkowicie bezpłatne. Wszelkie opłaty w takim wypadku leżą po stronie państwa. Co ważne, zasada ta ma zastosowanie w każdej sytuacji. Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy wyrabiamy nasz pierwszy dowód, czy kolejny z powodu utraty ważności, zmiany danych, czy nawet zgubienia, wyrobienie dokumentu zawsze będzie darmowe.

  Jedyne koszty, jakie będziemy musieli ponieść, związane są z koniecznością wyrobienia odpowiedniego zdjęcia. Ceny za fotografie dowodowe mogą różnić się w zależności od tego, gdzie je wykonujemy. Można jednak przyjąć, że średnio taka usługa kosztuje około 30 zł. Dodatkowe opłaty mogą wynikać również z wymogu posiadania odpisu aktu małżeństwa lub aktu urodzenia. Skrócone odpisy tych dokumentów kosztują z kolei 22 zł.

  Podsumowując, samo wyrobienie dowodu nie kosztuje nic, do urzędu podczas wnioskowania nie musimy więc zabierać ze sobą żadnych pieniędzy. Opłaty mogą pojawić się wcześniej - z konieczności wykonania odpowiedniej fotografii lub dostarczenia odpisu aktu urodzenia lub aktu małżeństwa.

  Artykuł załadowany: 0.5322 sekundy
  REKLAMAA2 Spiżarnia Hrab 24.10.2022 - 23.12.2022