REKLAMAA1 OXILIA 01.07.2021 - 30.09.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Zawodowy sportowiec, który bierze udział w zawodach olimpijskich i odnosi sukcesy medalowe posiada przywilej otrzymania specjalnej emerytury. Świadczenie nazywane jest emeryturą olimpijską, a zasady jej otrzymywania są inne, niż tradycyjnej. Dowiedz się, czym jest emerytura olimpijska oraz jaką sumę otrzymują emerytowani sportowcy.

  Świetne wyniki sportowe są dla zawodników nie tylko indywidualnym sukcesem, sławą oraz jednorazową wypłatą. Otrzymanie medalu olimpijskiego: złotego, srebrnego czy brązowego jest podstawą do uzyskania miesięcznego świadczenia po przejściu sportowca na emeryturę. Emerytura wypłacana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  Czym jest emerytura olimpijska?

  Emerytura olimpijska jest świadczeniem pieniężnym, które wypłacane jest z zasobów budżetu państwa. W Polsce, od 2000 roku jest przyznawana zawodnikom, którzy zdobyli medal na igrzyskach. Natomiast uczestnikom igrzysk paraolimpijskich, czyli zawodów osób niepełnosprawnych oraz igrzysk głuchych, emerytura przyznawana jest dopiero od 2006 roku. Warunki, które musi spełnić, aby otrzymać comiesięczną emeryturę są ściśle określone w ustawie rządowej na temat sportu. Jakie warunki musi spełnić sportowiec, aby się o nią starać?

  Jakie są warunki otrzymania olimpijskiej emerytury?

  Aby sportowiec otrzymał pozytywną decyzje o przyznaniu świadczenia emerytalnego, musi wykonać kilka kroków.

  1. Należy złożyć wniosek, który kierowany będzie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Świadczenie jest przyznawane wyłącznie na prośbę osoby, która ma prawo się do niej ubiegać,
  2. Do wniosku sportowiec zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie o zdobyciu medalu. Kolor nagrody nie ma znaczenia, ważny jest zdobyte wyróżnienie. Oświadczenie można otrzymać z Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
  3. Sportowiec musi posiadać zaświadczenie o zakończeniu kariery i zaprzestaniu uczestnictwa w jakichkolwiek zawodach sportowych. Takie zaświadczenie wydaje Polski Komitet Sportowy,
  4. Sportowiec musi także załączyć ważny dokument, który potwierdza niekaralność,
  5. Warunkiem koniecznym jest także mieszkanie na terenie Unii Europejskiej oraz posiadanie obywatelstwa polskiego,
  6. Sportowiec musi ukończyć 40. rok życia,
  7. Sportowiec nie może posiadać udokumentowanego stosowania dopingu podczas trwania kariery zawodowej,
  8. Ostatnim elementem jest dostarczenie kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu który będzie mówił o prawdziwości danych personalnych.

  Emerytura olimpijska, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jest przyznawana określonego dnia każdego miesiąca.

  Więcej o emeryturze olimpijskiej dowiesz się z: https://infosenior.pl/emerytura-olimpijska

  Ile wynosi emerytura olimpijska?

  Wysokość przyznawanej emerytury olimpijskiej w danym roku jest określana na podstawie bazowej kwoty, która jest przeznaczona dla członków korpusu służby cywilnej. Z kolei jej wysokość ściśle precyzuje ustawa budżetowa. Kwota bazowa zostaje następnie mnożona przez 1.4.

  Ustawa budżetowa na rok 2020 ustaliła kwotę bazową na wysokość 2031,96 zł. Kwota pomnożona przez 1.4 daje sportowcom emeryturę olimpijską w wysokości 2844,74 zł. Wysokość emerytury olimpijskiej jest stała dla wszystkich sportowców, którym jest przyznawana. Nie ma charaktery socjalnego czy pomocowego, co oznacza że nie jest zależna od sytuacji finansowej i życiowej zawodnika. Emerytura olimpijska jest sporą kwotą, porównując do standardowo otrzymywanych świadczeń.

  Kolejną ważną informacją jest fakt, że od otrzymanej emerytury sportowiec nie opłaca podatku dochodowego. Świadczenie jest również zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Aby uzyskać świadczenie, wystarczy zdobycie jednego medalu na zawodach. Oznacza to również, że większa liczba tytułów nie oznacza pomnażania kwoty emerytury. 

  Sportowcy, na swoje sukcesy pracują niemal całe życie. Emerytura olimpijska jest wyróżnieniem dla sportowca, za jego zasługi sportowe oraz zdobyte medale. Jest swojego rodzaju nagrodą za lata wyrzeczeń oraz ciężkiej pracy w walce o jak najlepsze wyniki sportowe. Emerytura jest także podziękowaniem za promowanie państwa polskiego za granicą.

  InfoSenior to serwis poradnikowy dla osób starszych, ale nie tylko! Jeśli interesuje Cię temat Twojej przyszłości i emerytur, to znajdziesz tam mnóstwo informacji i praktycznych porad!

  Artykuł załadowany: 0.337 sekundy
  REKLAMAA2 AUTO WIMAR 01.08.2021 - 31.10.2021