REKLAMAA1 DaGrasso 26.08.2022 - 25.11.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Implanty słuchowe umożliwiają słyszenie oraz rozumienie mowy osobom, które bez nich musiałyby żyć w ciszy. Zaawansowana technologia elektronicznych protez słuchowych pozwala im na funkcjonowanie nawet w hałaśliwym otoczeniu, prowadzenie rozmów przez telefon i korzystanie z urządzeń audio. Implanty słuchowe stosowane są wtedy, gdy konwencjonalne metody poprawy słyszenia nie przynoszą korzyści. Rolą implantu ślimakowego jest zastąpienie działania niesprawnych komórek słuchowych. Elektroniczna proteza słuchowa poprawia jakość życia i pozwala wrócić do pełnego, swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie.

  Jak działa implant słuchowy?

  Elektroniczna proteza słuchowa składa się z dwóch głównych części:
  — zewnętrznej - procesora mowy, który jest połączony przewodem z cewką nadawczą. Jest on podobny do klasycznego zausznego aparatu słuchowego, jednak zazwyczaj jest większy
  — wewnętrznej, która jest wszczepiana. Składają się na nią odbiornik (połączony magnesem z cewką zewnętrzną), stymulator oraz matryca elektrod.

  Proces działania implantu słuchowego wygląda następująco:

  1. Dźwięk z otoczenia dociera do mikrofonów procesora.
  2. Procesor przetwarza sygnał akustyczny na elektryczny oraz analizuje go.
  3. Cewka transmisyjna przekazuje dźwięk dalej do cewki części wewnętrznej (odbiornika) za pomocą fal radiowych.
  4. Sygnał trafia do procesora stymulatora, gdzie przekształcany jest w kod cyfrowy.
  5. Według kodu wykształcane są impulsy elektryczne.
  6. Impulsy docierają do zakończeń elektrod, które stymulują elektrycznie nerw słuchowy.

  W ten sposób implant omija uszkodzoną część ucha, umożliwiając słyszenie i rozumienie mowy. 

  Dla kogo przeznaczony jest implant słuchowy?

  Elektroniczna proteza słuchowa nie będzie najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich pacjentów chcących poprawić swoje słyszenie. Decyzja o wszczepieniu implantu jest podejmowana w specjalistycznych ośrodkach - nie jest to oferowane każdemu pacjentowi, który zgłosi się do laryngologa czy lekarza rodzinnego.

   Oferta implantacji skierowana jest do osób:

  • z obustronną głuchotą,
  • z głębokim, obustronnym niedosłuchem odbiorczym z zachowaną wrażliwością wyższych pięter drogi słuchowej na stymulację elektryczną,
  • z wadami rozwojowymi ucha wewnętrznego, które nie pozwalają na jego prawidłowe funkcjonowanie,
  • użytkowników aparatów słuchowych, z którymi kontakt, pomimo prawidłowego dopasowania aparatów, jest znacząco utrudniony
  • dzieci z wyżej wymienionymi problemami, które osiągnęły 12. miesiąc życia. 

  Klasyfikacja do implantu słuchowego

  Pacjent będący kandydatem do wszczepienia elektronicznej protezy słuchowej musi przejść wieloetapową klasyfikację, zanim zostanie dopuszczony do zabiegu. W trakcie starania się o wszczepienie implantu, pacjent powinien udać się na następujące konsultacje u lekarzy specjalistów:
  — otolaryngologiczną, podczas której poznaje się przyczynę i przebieg niedosłuchu. Ustalany jest również wiek w którym nastąpiła utrata słuchu. W trakcie konsultacji przeprowadza się badania audiometrii tonalnej, audiometrii słownej, otoemisji akustycznych, badania potencjałów słuchowych wywoływanych z pnia mózgu oraz zysku protezowania w wolnym polu (różnicy słyszenia w aparatach i bez nich),
  — logopedyczną, określającą poziom funkcjonowania językowego,
  — psychologiczną, oceniającą zdolności poznawcze oraz problemy natury emocjonalnej związane z niedosłuchem lub głuchotą,
  — radiologiczną, podczas której na podstawie tomografii komputerowej diagnozowany jest stan kości skroniowej oraz budowa i drożność ucha wewnętrznego. Wykonywany jest również rezonans magnetyczny, który ocenia nerw przedsionkowo-ślimakowy, przewód słuchowy wewnętrzny i kąt mostowo-móżdżkowy.

  Aby rozważać implant ślimakowy, pacjent musi przez okres minimum trzech do sześciu miesięcy korzystać z aparatów słuchowych bez spodziewanych korzyści.

  Koszt zabiegu implantacji elektronicznej protezy słuchowej, jak i urządzenia jest w pełni refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więcej o implantach słuchowych dowiesz się na stronie Medicus Care.

  Artykuł załadowany: 0.566 sekundy
  REKLAMAA2 DaGrasso 26.08.2022 - 25.11.2022