REKLAMAA1-SanGiovanni--01-09----30-09-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  W roku akademickim 2017/18 w Polsce działały 132 uczelnie publiczne, z których najwięcej (15,2%) zarejestrowanych było w województwie mazowieckim. W samej Warszawie działalność edukacyjną prowadzi obecnie 70 szkół wyższych. W całej Polsce w 2017 roku działało 397 uczelni wyższych, z czego 33,25% stanowiły uczelnie publiczne.

  2 spośród największych uczelni w kraju zlokalizowano w Warszawie

  Województwo mazowieckie znacząco przeważa nad resztą kraju zarówno pod względem liczby jednostek edukacyjnych, jak i liczby studentów. W 2017 roku liczba osób studiujących w województwie mazowieckim przekroczyła 263 tys. osób, stanowiąc aż 20,4% ogółu wszystkich studentów w naszym kraju. Dla porównania kolejnym dużym ośrodkiem edukacyjnym w Polsce jest województwo małopolskie, w którym studiuje 12,2% ogółu studentów.

  Największą i jednocześnie najstarszą uczelnią jest Uniwersytet Warszawski, który zrzesza niemal 47 tys. studentów. Drugim równie dużym warszawskim ośrodkiem edukacyjnym jest Politechnika Warszawska, na której w roku akademickim 2017/18 studiowało ponad 30 tys. żaków.

  Rynek akademików uczelni publicznych i prywatnych w Warszawie

  Tak ogromna liczba studentów wymaga odpowiednio pojemnego i rozwiniętego rynku akademików. Rokrocznie liczba miejsc w domach studenckich systematycznie maleje. W całej Polsce aktualnie przebywa 1,29 mln studentów, a do ich dyspozycji przeznaczone są 484 domy studenckie oferujące zaledwie 126 tys. miejsc kwaterunkowych.

  Wynika z tego, że akademiki uczelni prywatnych i publicznych są w stanie pomieścić zaledwie 9,75% wszystkich studentów. Podobna proporcja kwaterunkowa dotyczy również warszawskich domów studenckich.

  Rośnie zainteresowanie prywatnymi akademikami

  Prezentowana sytuacja rynkowa powoduje, że coraz dynamiczniej rozwija się rynek akademików tworzonych przez prywatnych lub instytucjonalnych inwestorów. Podyktowane jest to nieustannym wzrostem liczby studentów, przy jednoczesnym ograniczonym i malejącym dostępie do miejsc noclegowych zapewnianych przez uczelnie.

  Istotnym czynnikiem warunkującym zainteresowanie studentów prywatnymi domami studenckimi jest także ewolucja preferencji i standardu życia studentów, którzy obecnie mogą pozwolić sobie na nieco droższe alternatywne miejsca akomodacji. Co więcej, ceny prywatnych akademików nie odbiegają w sposób znaczący od cen w akademikach uczelni publicznych i prywatnych.

  W Polsce funkcjonuje obecnie blisko 100 prywatnych akademików oferujących 6,5 tys. miejsc dla żaków. Najwięcej obiektów tego typu zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim (15,5%). Prywatne akademiki zapewniają studentom o wiele lepszy standard wykończenia i wyposażenia oraz mnóstwo dodatkowych udogodnień zgodnych z preferencjami i potrzebami nowoczesnych studentów. Co istotne, średni poziom cen w prywatnych akademikach nie odbiega znacząco od średnich cen akademików uczelni prywatnych i publicznych.

  Szukasz sprawdzonego domu studenckiego? Wybierz akademik w Warszawie z Bookistry!

  Artykuł załadowany: 0.2891 sekundy
  REKLAMAA2-BONAVERBA--01-09----30-10-2020