REKLAMAA1 Pizzeria105 01.08.2022 - 30.09.2022 (2X w serii)
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ18 sierpnia 2022, 09:49

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Celem interwencji psychoprofilaktycznej jest zapobieganie dalszemu pogłębianiu się zachowań autodestrukcyjnych lub wycofywaniu ucznia po ich zaobserwowaniu w środowisku szkolnym. Żeby przeprowadzenie interwencji było możliwe, należy przede wszystkim prawidłowo zdiagnozować zastaną sytuację i zaplanować działania adekwatne do problemu danego ucznia. W późniejszym czasie konieczne jest odpowiednie motywowanie dziecka do zmian oraz obserwacja ich przebiegania i trwałości.

  Czym są zachowania autodestruktywne? Jak rozpoznać ucznia wycofanego?

  Przeprowadzenie jakichkolwiek interwencji każdorazowo poprzedza szeroka diagnoza problemu, a żeby to zrobić, konieczne jest poznanie definicji i symptomów wycofywania się ucznia oraz zachowań autodestrukcyjnych. Podczas e-szkoleń dla szkół organizowanych na stronie https://ecrklex.pl/ ten temat poruszany jest o wiele szerzej, jednak również tutaj konieczne będzie zdefiniowanie niniejszych pojęć.

  Uczeń wycofany przeważnie będzie sprawiał wrażenie osoby nieśmiałej. Rzadko uczestniczy w dyskusjach, ma skłonności do przyjmowania strategii unikowych, czuje się niepewnie w towarzystwie innych dzieci lub stroni od kontaktu. Przeważnie nie sprawia problemów na lekcjach. Uczniowie wycofani nierzadko mają skłonności do podejmowania niepokojących zachowań takich jak nadmierne korzystanie z Internetu, stosowanie używek i substancji psychoaktywnych czy pojawianie się zaburzeń zachowania. Chociaż, nie znaczy to, że każde wycofane dziecko jest na to narażone, istnieje o wiele większe ryzyko rozwinięcia się takich zaburzeń.

  Czym są zachowania autodestruktywne? Zachowania autodestruktywne to takie, które podejmowane rzutują negatywnie na życie lub zdrowie. Zagrożenie mogą generować w sposób bezpośredni lub pośredni. Te drugie, to takie, których rezultaty są odroczone w czasie. Zachowania tego rodzaju mogą mieć formę łagodną lub mocną i być całkowicie nieuświadomione albo uświadomione, w zależności od konkretnego przypadku.

  E-szkolenia dla szkół z Ecrklex.pl

  Kiedy zachodzi konieczność przeprowadzenia interwencji szkolnej, należy zrealizować z uczniem dokładną analizę sytuacji oraz wspólnie zaplanować jej zmianę. Planowanie zmian powinno opierać się na podejściu wspierająco — motywującym do ucznia. Dowiedzieć się, o czym należy pamiętać w trakcie dokonywanych działań można ze szkoleń dla oświaty Ecrklex, które przeznaczone są dla pracowników szkoły, rodziców oraz innych osób związanych z oświatą.

  Artykuł załadowany: 0.3321 sekundy
  REKLAMAA2 DaGrasso 26.08.2022 - 25.11.2022