REKLAMAA1 KUCHAREK6 26.11.2022 - 25.02.2023
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ6 września 2019, 11:41

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Posiadacze starych monet, którym zależy na precyzyjnym oszacowaniu ich wartości odpowiadającej stanowi faktycznemu, skorzystać powinni z usługi, jaką jest wycena monet. Garść przydatnych informacji na jej temat - poniżej.

  Wartość katalogowa monet - jednym z sposobów wyceny

  Jak dokonać wyceny monet? Odnieść można się tutaj do ich wartości katalogowej. Katalog bazowych typów monet, na których opierać może się wycena poszczególnych numizmatów, ocenia ich wartość na podstawie ogólnej atrakcyjności, stanu, w jakim są zachowane oraz stopnia rzadkości monet. O ile drugi oraz trzeci parametr nie budzą jakichkolwiek zastrzeżeń, o tyle kwestia, jak określić atrakcyjność monety bywa trudna do usystematyzowania. Monety kolekcjonowane przez większość numizmatyków są znacznie bardziej atrakcyjne od tych, które interesują jedynie wąską grupę pasjonatów. Oprócz tego monety złote cechują się większą atrakcyjnością od srebrnych.

  Jeden z najbardziej znanych polskich autor katalogów monet - Edmund Kopicki - proponował, by w pierwszej kolejności ustalić najniższą wartość określonego rodzaju monety. W odniesieniu do monet kruszcowych jest to wartość metali zgodna z aktualnie obowiązującymi kursami. Kolejny etap to ustalenie tak zwanego współczynnika wzrostu wartości (ustala się go na podstawie cen rynkowych) dla określonego rodzaju monety. Wartość dla danych stanów zachowania oraz stopni rzadkości monet uzyskiwana jest tutaj poprzez pomnożenie ceny najpopularniejszej monety przez podniesiony do potęgi współczynnik, zależny od stopnia jej rzadkości. Jako, że wyliczenia te są mocno skomplikowane, metodę tę wykorzystuje się głównie do ustalania wartości katalogowej starych monet.

  Skala Sheldona - metoda wyceny monet kolekcjonerskich

  Jak wycenić stare monety? Jedną ze stosowanych tu metod jest skala Sheldona, która została stworzona w celu ujednolicenia wyceny amerykańskich centów bitych w latach 1793-1814. W 1949 roku opublikowana została napisana przez Dr. Sheldona praca "Early American Cents", która to zawierała informacje na temat skali stanu zachowania monet w wartości liczbowej. Monety w najgorszym stanie oznaczane były numerem 1, w najlepszym - 70. Najtrudniejsze w stosowaniu tej metody jest dokonanie oceny prawidłowej wartości bazowej, z uwzględnieniem pochodzenia, rocznika oraz dostępnych wariantów.

  Stopnie rzadkości monet

  Omawiając zagadnienie, jakim jest wycena starych monet, nie sposób nie wspomnieć o stopniu rzadkości monet. Wiedza na ten temat pozwala na prawidłowe określenie wartości danego egzemplarza. Najczęściej stosowaną w naszym kraju skalą rzadkości monet jest ta, która opracowana została przez Emeryka Hutten-Czapskiego żyjącego w latach 1828-1896. Wykorzystywana jest ona w katalogach Edmunda Kopickiego, który to przypisał określonym stopniom rzadkości ilość monet zachowanych. Skala ta przedstawia się w sposób następujący:

  R * = 1
  R 8 = 2-3
  R 7 = 4-6  
  R 6 = 7-25  
  R 5 = 26-120  
  R 4 = 121-600
  R 3 = 601-3000    
  R 2 = 3001-15000  
  R 1 = 15001-80000  
  R    = 80001-400000  
  -     =  powyżej 400000

  Najczęściej stosowana jest ona w tak zwanym starym mennictwie. Bardzo ważną kwestią jest to, iż określenia rzadkości monet w sytuacji, gdy nie znamy wielkości emisji będą jedynie orientacyjne. Ustalając je, uwzględnia się ilość monet zachowanych oraz dostępnych w jakiejkolwiek formie. Pojawienie się w obiegu monet z prywatnej kolekcji lub skarbu może w znaczący sposób wpłynąć na stopień rzadkości.

  Jakie monety są najbardziej wartościowe?

  Aktualnie, za najdroższe monety uznaje się te, które zostały wybite w XIX oraz XX wieku. Na pierwszym miejscu znajduje się Flowing Hair Dollar, czyli pierwsza moneta wybitą w Stanach Zjednoczonych. Wyprodukowana została ona w ilości 162 000 sztuk, z czego 2000 trafiło do obiegu, a pozostałe pełniły funkcję upominków. Na chwilę obecną w prywatnych kolekcjach znajduje się około 2000 monet Flowing Hair Dollar. Koszt 1 sztuki to około 7 000 000 USD.

  Na drugim miejscu znajduje się amerykańska złota moneta o wartości 20 dolarów, która bita była w latach 1842 - 1933. Wyprodukowane zostało 445000 sztuk w wysokiej jakości. Zniesiony w 1933 roku przez Theodore Roosevelta "złoty standard" sprawił, że monety te odkupywane były po cenie 2,5 krotnie wyższej od nominalnej. Następnie były one ponownie stapiane do wlewki. Koszt tych monet wynosi 7 590 000 USD.

  Trzecie miejsce, jeżeli chodzi o najcenniejsze monety na świecie zajmuje Gold Maple Leaf - złota moneta wybita w Kanadzie w 2007 roku. Jest to najcięższa moneta na świecie - waży ona 100 kilogramów. Jej średnica to ponad 50 centymetrów. Wartość Gold Maple Leaf to około 4 000 000 USD.

  Na czwartym miejscu uplasowała się podwójny floren Edwarda III. To unikatowa, brytyjska moneta, która aktualnie dostępna jest jedynie w 5 egzemplarzach. Zapłacić należy za nią około 6 800 000 USD.

  Piąte miejsce to natomiast złoty dolar bity w 1922 roku. Moneta ta była na tyle trudna do wykonania, że nie trafiła do obiegu. Jej koszt to ponad 7 000 000 mln USD.

  Kiedy stare monety tracą na wartości?

  Dokonując wyceny monet, kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę jest ogólne wrażenie  wzrokowe. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż wszelkiego rodzaju uszczerbienia, rysy czy otarcia znajdujące się na jej powierzchni mogą mieć znaczący wpływ na cenę katalogową monety. Nie bez znaczenia jest tutaj również parametr, jakim jest jakość bicia. Stanowi on bowiem pewnego rodzaju opis poprawności funkcjonowania danej prasy menniczej, a także stanu stempli menniczych. Warto także zdawać sobie sprawę z faktu, iż stare monety o głębokim wybiciu, z widocznymi detalami, uzyskiwać będą znacznie wyższą wartość niż te, które zostały wybite w sposób niedbały oraz pytki. Nie bez znaczenia jest tutaj także jakość zastosowanego krążka. Im jest ona wyższa, tym moneta będzie bardziej cenna.

  Darmowa wycena monet w Warszawie

  Chcąc wycenić stare monety, warto skorzystać z darmowej usługi gabinetu numizmatycznego D. Marciniak zlokalizowanego w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79. Zakres usług firmy obejmuje bezpłatne szacowanie wartości numizmatów, bez żadnych zobowiązań. Dokonać można tego osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesyłając zdjęcia posiadanych numizmatów. Gabinet numizmatyczny zajmuje się również przeprowadzaniem aukcji i skupem starych monet, banknotów, medali, odznaczeń, akcji, obligacji oraz książek numizmatycznych. W przypadku większych kolekcji istnieje możliwość dojazdu pod wskazany przez Klienta adres. Więcej praktycznych informacji na temat gabinetu numizmatycznego znaleźć można na stronie https://gndm.pl.

  Artykuł załadowany: 0.466 sekundy
  REKLAMAA2 Spiżarnia Hrab 24.10.2022 - 23.12.2022