REKLAMAA1-KUCHAREK6-(X2)--20-07----20-10-2019
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Czy zamawiający w przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy może postawić warunek dotyczący wykonania przez wykonawcę usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o łącznej masie 600 Mg, jeśli ilość odebranych odpadów w 2017 roku wynosiła 560 Mg? Czy wymaganie wykonania usługi łącznie z zagospodarowaniem odpadów, które to zagospodarowanie polega jedynie na przekazaniu ich do odzysku do regionalnej instalacji, nie powoduje ograniczenia konkurencji?

  Jeśli przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów w zakresie „przekazania ich do odzysku do regionalnej instalacji” i jednocześnie jest to bardzo ograniczony sposób „zagospodarowania” odpadów, to zamawiający powinien zdefiniować w treści warunku, co rozumie pod pojęciem zagospodarowania odpadów (jak wykonawcy winni interpretować wymóg „zagospodarowania odpadów”).

  Istotne jest również to, czy posiadanie doświadczenie przy zagospodarowaniu odpadów (szczególnie polegające na „przekazaniu ich do odzysku do regionalnej instalacji”) jest niezbędną umiejętnością do należytego wykonania tego zamówienia. Jeśli czynność ta nie jest szczególnie skomplikowana i do jej wykonania nie jest konieczna wcześniejsza praktyka (ewentualnie jakieś szczególne uprawnienia), to rozważenia wymaga w ogóle określanie warunku w tym zakresie. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do zamawiającego o rozważenie zmiany warunków udziału w postępowaniu.

  Jak sformułować warunki udziału w postępowaniu

  Przepis art. 22 ust. 1a ustawy Pzp określa zasady, jakimi zamawiający powinien się kierować, formułując warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z tym przepisem zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

  To, czy zamawiający prawidłowo ustalił warunek udziału w postępowaniu, jest ściśle zależne od przedmiotu zamówienia. Nie ma przy tym znaczenia, jaka ilość odpadów była odbierana w 2017 roku, gdyż istotna jest ilość, jaką zamawiający oszacował na dany rok, i w odniesieniu właśnie do tej wartości określa warunek. A zatem warunek musi być proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz ma spowodować wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Nawet jeśli ilość odpadów przewidziana w opisie przedmiotu zamówienia stanowi mniej niż 600 Mg, to w ocenie autora zamawiający może być uprawniony do określenia warunku na poziomie 600 Mg. Istotne jest to, aby ilość ta w sposób rażący nie była zawyżona, nieproporcjonalna do ilości odpadów objętych zamówieniem.

  WAŻNE

  Zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, powinien również mieć na względzie zasady określone w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasadę proporcjonalności i przejrzystości.

  Jeśli przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów w zakresie „przekazania ich do odzysku do regionalnej instalacji” i jednocześnie jest to bardzo ograniczony sposób „zagospodarowania” odpadów, to zamawiający powinien zdefiniować w treści warunku, co rozumie pod pojęciem zagospodarowania odpadów. Jeśli zamawiający nadałby temu pojęciu szersze znaczenie, niż będzie wymagał od wykonawcy na etapie realizacji zamówienia, to uznać należy, że warunek jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia. Istotne jest również to, czy posiadane doświadczenie przy zagospodarowaniu odpadów (szczególnie polegające na „przekazaniu ich do odzysku do regionalnej instalacji”) jest niezbędną umiejętnością do należytego wykonania tego zamówienia.

  Jeśli czynność ta nie jest szczególnie skomplikowana i do jej wykonania nie jest konieczna wcześniejsza praktyka, to rozważenia wymaga w ogóle określanie warunku w tym zakresie.

  Zmiana ogłoszenia

  Zgodnie z art. 11c ustawy Pzp zamawiający może zmienić ogłoszenie o zamówieniu. Zmiana ta, zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Pzp, może dotyczyć również warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do zamawiającego o rozważenie zmiany warunków udziału w postępowaniu.

  Więcej o warunkach udziału przeczytasz na Portalu Zamówienia Publiczne i Prywatne

  Podstawa prawna:

  art. 22 ust. 1, art. 11c, art. 12a ust. 2, art. 7 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

  Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, stale współpracuje z Portalem Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl

   

  0Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...
  Artykuł załadowany: 0.2674 sekundy
  REKLAMAA2-KUCHAREK6-(X2)--20-07----20-10-2019