REKLAMAA1-AUCHAN-01-01----30-06-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (mat. prasowe)

  Praca audytora wewnętrznego wymaga nieprzeciętnej wiedzy, dociekliwości i wnikliwości – cechy te niezbędne są do dogłębnego sprawdzenia stanu firmy lub jej działalności, a także sporządzenia wartościowych raportów i innych dokumentów. Często jednak zapomina się nieco o kompetencjach miękkich w jego pracy – przede wszystkim, o komunikacji. Ta, niezbędna jest na każdym etapie jego pracy. Po pierwsze, podczas samego procesu przeprowadzania audytu, aby dowiedzieć się wielu istotnych informacji, które nie zawsze wynikają z dokumentów firmy. Po drugie, już po zaprezentowaniu raportu, aby precyzyjnie odpowiadać na liczne pytania, a także przekonać wszystkich do swojego punktu widzenia. Niektórzy mają wrodzoną umiejętność skutecznej komunikacji. Pozostali mogą się jej nauczyć. Jak? Na szkoleniach – oto szczegóły!

  Szkolenie dla audytorów wewnętrznych – dlaczego komunikacja?

  Komunikacja to z jednej strony pojęcie, które zna każdy, ale gdyby poprosić o jego definicję, te z pewnością mogłaby diametralnie się różnić. Co ciekawe jednak każda z tych odpowiedzi może być poniekąd prawdziwa. Wszystko dlatego, że komunikacja to niezwykle szerokie zagadnienie – składa się na nią wiele elementów, a wśród najważniejszych można z całą pewnością wymienić:

  • aktywne słuchanie;
  • empatia;
  • asertywność;
  • perswazja i przekonywanie do swojego stanowiska;
  • budowanie relacji;
  • rozwiązywanie konfliktów i sytuacji spornych
  • umiejętność prowadzenia dyskusji i sterowania rozmową
  • mowa niewerbalna
  • umiejętność prezentacji i autoprezentacji.

  Powyższe zestawienie z całą pewnością nie zamyka listy definiującej komunikację. Jednocześnie z całą pewnością można przyłożyć ją do zawodu audytora – każdy z powyższych elementów można i powinno się stosować w codziennej pracy, a dzięki temu osiągać lepsze rezultaty i zyskać opinię nie tylko świetnego fachowca, ale również profesjonalisty godnego zaufania.

  Szkolenie z komunikacji – praktyka w pracy audytora

  Podstawą w pracy każdego audytora wewnętrznego są wiedza merytoryczna i doświadczenie – to one umożliwią skompletowanie wszystkich niezbędnych danych i informacji, zebranie ich i zaprezentowanie w formie raportu, czy rekomendacji wdrożeń. Na każdym z tych etapów przydatne mogą być natomiast dodatkowe umiejętności z komunikacji. Już na wstępnym etapie pracy są one niezwykle istotne. Umiejętność właściwego formułowania dociekliwych pytań, aktywnego słuchania i budowania relacji jeszcze przed przystąpieniem do właściwego wykonywania badania pozwolą wprawnemu audytorowi wewnętrznemu pozyskać wiele cennych informacji, rozeznać się w sytuacji i poznać perspektywę przedstawicieli zarządu lub audytowanej jednostki.  

  Audyt w toku a komunikacja

  Te same kompetencje są niezwykle przydatne w toku pracy. Pozornie od audytora oczekuje się najczęściej, aby wnioski wyciągał i formułował na podstawie twardych danych, liczb, wykresów i współczynników. To jednak może nie dać pełnego obrazu sytuacji w firmie. Może też być tak, że dotarcie do właściwych danych lub wyciągnięcie z nich wniosków może być znacznie łatwiejsze i szybsze, jeśli uda się porozmawiać na temat działalności firmy z odpowiednimi osobami. Ich spostrzeżenia i obserwacje mogą naprowadzić audytora wewnętrznego na nowe wątki i kwestie, które zdecydowanie warto sprawdzić i być może uwzględnić w raporcie końcowym. Rozmowa z osobami z firmy z całą pewnością nie jest bezwzględnie najważniejszym elementem sporządzania raportu, ale na pewno nie można wykluczyć jej zasadności i w ostatecznym rozrachunku również znacznej przydatności.

  Raport z audytu – rozmowa o wnioskach

  Trudnym elementem pracy audytora wewnętrznego jest niewątpliwie przedstawienie raportu i omówienie go. Powodów tej trudności może być kilka. Przede wszystkim chodzić jednak może o to, że wyobrażenie o działalności firmy w oczach managerów czy właścicieli może znacznie odbiegać od wniosków w audycie. Czasem trudno jest przyjąć to do wiadomości i zgodzić się z tezami zawartymi w dokumencie i spostrzeżeniami audytora wewnętrznego. Ten z kolei może po prostu oddać dokument i zostawić go bez żadnego komentarza. W takiej sytuacji zachodzi jednak poważne ryzyko, że jego praca pójdzie na marne, a firma czy audytowana instytucja nie wyciągnie z tej sytuacji żadnej korzyści.

  Rozmowa pokontrolna powinna być rzeczowa, konstruktywna, a audytor powinien w każdej sytuacji zachowywać „zimną krew”. Nie powinien okazywać emocji, a raczej stawiać się w roli bezstronnego, neutralnego badacza i obserwatora. Czasem jest to trudne, bo tak jak audytor ocenia kondycję firmy czy działu, tak później ktoś ocenia jego pracę. Trzeba być gotowym na bronienie swojego stanowiska, racjonalne przedstawianie swoich argumentów i zaproponowanie możliwych opcji dotyczących następnych działań. Może się zdarzyć, że audytor ma z tym problem – w końcu jego domeną są dane, które teoretycznie powinny mówić same za siebie. Nie zawsze tak jednak jest i w takiej sytuacji szkolenie z komunikacji może niezwykle ułatwić wykonywanie pracy.

  Szkolenie z komunikacji – które wybrać?

  Zasadność udziału w szkoleniu z komunikacji w pracy audytora wewnętrznego jest duża, a wiedza, którą można na takim kursie zrobić, będzie przydatna nie tylko w pracy zawodowym, ale również w życiu prywatnym. Przykładem szkolenia z komunikacji przygotowanego specjalnie z myślą o zawodzie audytora wewnętrznego przygotowane zostało przez EY Academy of Business. Szczegóły oraz szczegółowy program można znaleźć pod tym linkiem: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/skuteczna-komunikacja-narzedziem-budowania-autorytetu-audytora,18/. Udział w takim kursie z całą pewnością podniesie pewność siebie i pozwoli osiągnąć większą świadomości w komunikacji.

  Artykuł załadowany: 0.2137 sekundy
  REKLAMAA2-DAGRASSO----13-05----13-06-2020