REKLAMAA1 MAGICAL PLACES 15.06.2022 - 14.09.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ30 stycznia 2022, 16:11

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Przez koszt uzyskania przychodu należy rozumieć przede wszystkim, jako wydatek, jaki musieliśmy ponieść w celu uzyskania źródła przychodu. O koszt uzyskania przychodu należy zmniejszyć przychód, aby móc tym sposobem uzyskać dochód. Trzeba jednak pamiętać, że w chwili obecnej polskie przepisy prawa nie regulują, co jest kosztem uzyskania przychodu, a co nie. Natomiast funkcjonuje katalog wydatków, który określa, jakie koszty nie powinny być w tym zakresie uznane.

  Do wydatków, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, można przede wszystkim zaliczyć: wydatki na spłatę pożyczek i kredytów, odpisy amortyzacyjne do 150 tysięcy złotych, jak również wydatki poniesione na ubezpieczenie AC samochodu osobowego, lecz takiego, którego wartość nie przekracza 150 tysięcy złotych. 

  Koszt uzyskania przychodów przed rejestracją działalności gospodarczej?

  Otóż, jeżeli chodzi o kwestię uzyskania przychodów przed rejestracją działalności gospodarczej, to trzeba tutaj zaznaczyć przede wszystkim to, że w większości sytuacji, gdy nasze wydatki spełniają wszystkie wymogi, aby mogły być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu, to istnieje sposobność je wtedy do takich kosztów zaliczyć.

  Natomiast trzeba pamiętać w szczególności o tym, że nie odnosi się takie działanie między innymi do towarów handlowych, jak również materiałów podstawowych. W związku z tym, jeżeli zostały one przez nabyte jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, to nie kwalifikują się one jako nasz bezpośredni koszt. 

  Jakie są koszty uzyskania przychodu?

  Nie każdy przedsiębiorca w dalszym ciągu wie dokładnie, co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dzieje się tak, ponieważ spory problem stanowi ich odpowiednia kwalifikacja. Trzeba więc powiedzieć, że z całą pewnością do kosztów uzyskania przychodów każdy przedsiębiorca może sobie odliczyć następuje kwestie:

  • wyposażenie biura, sprzątanie powierzchni biurowej,
  • korzystanie z abonamentu na internet i telefon komórkowy,
  • pensje dla pracowników, organizowanie kursów dla pracowników,
  • amortyzacja środków trwałych,
  • wszelkie wydatki poniesione na reklamę oraz księgowość.

  Warto także zaznaczyć, iż w niektórych sytuacjach możliwe będzie również doliczenie do kosztów uzyskania przychodu leasingu samochodowego. Przy czym trzeba pamiętać, że w takim przypadku, jego wartość nie może być większa niż 150 tysięcy złotych. Natomiast, jeżeli posiadamy na leasing samochód elektryczny, to w takiej sytuacji jego wartość nie powinna przekraczać 225 tysięcy złotych. 

  Podsumowanie

  Koszt uzyskania przychodu został w odpowiedni sposób objaśniony w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawie tej wskazano przede wszystkim to, że kosztami uzyskania przychodów są w szczególności takie wydatki, które zostały poniesione na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej oraz w celu osiągnięcia źródła przychodów. Każdy rodzaj działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy poniesienia pewnych wydatków, aby firma mogła w odpowiedni sposób funkcjonować. W zależności od wielkości prowadzonej działalności jedne z wydatków będą większe, inne zaś mniejsze. W związku z tym, w niektórych przypadkach istnieje możliwość wrzucenia w koszty uzyskania przychodu również prowadzenie firmy w swoim własnym mieszkaniu. Oczywiście w takiej sytuacji trzeba pamiętać, że powinniśmy tego dokonać w sposób proporcjonalny do podziału powierzchni, jaka jest przeznaczona wyłącznie do celu prowadzenia działalności. 

  Artykuł przygotowany przy współpracy z producentem programu do Faktur Vat - Rafsoft

  Artykuł załadowany: 0.3693 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO 26.05.2022 - 25.08.2022