REKLAMAA1 DaGRASSO 25.02.2022 - 25.05.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą starać się o kredyt hipoteczny, jednak na nieco innych zasadach, niż osoby zatrudnione na etacie. Oto kilka faktów dotyczących kredytu hipotecznego przy działalności gospodarczej.

  Minimalny staż prowadzenia firmy

  Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, nie mogą starać się o kredyt hipoteczny. Banki wymagają bowiem pewnego stażu na rynku - dla większości przypadków jest to minimum rok. Po tym czasie można bowiem realnie ocenić przychody, koszty oraz zyski w strukturze finansowania firmy. W niektórych przypadkach możliwe jest skrócenie tego okresu, jednak dotyczy to głównie przedsiębiorców, którzy przeszli z etatu na samozatrudnienie i wciąż pracują na rzecz byłego pracodawcy. Wtedy też minimalny staż wymagany przez banki to od 3 miesięcy do pół roku.

  Sposób obliczania zdolności kredytowej

  Zdolność kredytowa klienta, który prowadzi własną działalność gospodarcza, obliczana jest na podstawie uzyskiwanych przez niego dochodów. Są to przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności. Co istotne, przedsiębiorca będzie musiał złożyć w banku PIT za ostatni rok podatkowy, wymagane jest również przedstawienie dokumentacji finansowej prowadzonej firmy. Często bowiem banki nie biorą pod uwagę na przykład amortyzacji, która jest kosztem typowo księgowym, a nie rzeczywiście ponoszonym. Sposób obliczania zdolności kredytowej odnosi się głównie do dochodów potencjalnego kredytobiorcy, bowiem pozostałe aspekty (ilość osób, będących na utrzymaniu czy średnie koszty życia w danej miejscowości) są podobne, jak w przypadku osób zatrudnionych na etacie.

  Strata z działalności gospodarczej, a kredyt

  Strata z działalności gospodarczej, co do zasady, uniemożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Z finansowego punktu widzenia oznacza bowiem, że koszty ponoszone przez przedsiębiorcę są wyższe, niż osiągane przychody. W przypadku, gdy zdolność kredytowa przedsiębiorcy jest niska (co może być spowodowane na przykład stratami miesięcznymi), warto udać się po poradę do doradcy kredytowego, który podpowie, w jaki sposób można ją podnieść. Doradca kredytowy przeanalizuje sytuację finansową firmy i udzieli przedsiębiorcy odpowiedzi na wszelkie, nurtujące pytania.

  Kredyt na osobę fizyczną czy na firmę?

  Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza to dość skomplikowany temat. Jeśli ubiega się o niego przedsiębiorca, to w przypadku zobowiązania, którego środki mają posłużyć budowie lub zakupowi nieruchomości, przyznawany jest na osobę fizyczną. Choć w ocenie zdolności kredytowej bierze się pod uwagę dochody z prowadzonej działalności, nie mamy do czynienia z kredytem firmowym. Przedsiębiorcy powinni zwrócić na to szczególną uwagę, przeglądając poszczególne oferty kredytowe. 

  Tekst Partnera: Mateusz Dyrda - Ekspert (doradca) Kredytowy z Warszawy - www.mdyrda.pl

  Artykuł załadowany: 0.3007 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO 25.02.2022 - 25.05.2022