REKLAMAA1-SanGiovanni--01-07----31-07-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (pixabay.com)

  W zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym, jak przebiega postępowanie przed sądem, w jakim czasie od złożenia pozwu jest wyznaczana rozprawa oraz jacy świadkowie najczęściej składają zeznania. Dzisiaj dowiemy się, jak działać w sytuacji, w której to nie kredytobiorcy pozywają bank, a odwrotnie – bank składa pozew przeciwko kredytobiorcom.

  Na ten właśnie temat rozmawiamy z z mec. Karoliną Srokowską, reprezentującą kredytobiorców w sprawach sądowych przeciwko bankom.

  Co się dzieje w przypadku problemów ze spłatą miesięcznych rat kredytu, po jakim czasie od zaprzestania płacenia rat możemy spodziewać się egzekucji komorniczej?

  Do egzekucji komorniczej jeszcze daleka droga. Niemniej jednak kredytobiorcy powinni działać i podjąć obronę przed twierdzeniami pozwu. W tego typu sytuacjach czas działa na niekorzyść. Trzeba pamiętać, że bank wypowiadając umowę kredytu i żądając natychmiastowej spłaty kredytu – domaga się zwrotu kwoty przewalutowanej po obecnym kursie franka szwajcarskiego. Często będzie to kwota wyższa od kwoty zaciągniętego kredytu. Bierność kredytobiorców może spowodować, że zostaną dłużnikami banku na ogromną sumę, przewyższającą wartość kredytowanej nieruchomości. Oczywiście dobrze jest podjąć kroki prawne później niż wcale, ale zdecydowanie – im szybciej tym lepiej. 

  W takim razie kiedy następuje moment, w którym powinniśmy się już na poważnie zainteresować sprawą wypowiedzianego kredytu?

  Najlepiej jest śledzić rozwój wypadków już od momentu otrzymania z banku pisma o wypowiedzeniu umowy kredytu. Po upływie wskazanego w tym piśmie terminu (najczęściej jest to 30 dni) bank jest uprawniony do złożenia pozwu przeciwko kredytobiorcy. W praktyce możemy otrzymać nakaz zapłaty już w ciągu kilku tygodni. Dzień odebrania takiej przesyłki z sądu to moment kluczowy w całym postępowaniu. Od tej chwili mamy dwa tygodnie na wniesienie do sądu pisma, w którym bronimy się przed zarzutami banku i przedstawiamy własną argumentacje w sprawie. Także bardzo istotnym jest, aby pilnować tego dwutygodniowego terminu. Jest to bardzo krótki okres i właściwie powinien być już w całości przeznaczony na podejmowanie konkretnych działań, jak kompletowanie dokumentów, formułowanie pisma do sądu. Czas na podjęcie decyzji o tym, czy wchodzimy z bankiem w spór sądowy i wybór prawnika powinien mieć miejsce wcześniej. 

  Czy warto bronić się przed złożonym przez bank pozwem? Jakie są szanse na wygraną sprawę?

  W przypadku wypowiedzenia umowy kredytu dochodzi do przewalutowania całego zadłużenia na złote po bieżącym kursie (czyli wysokim) i postawienia tak wyliczonej kwoty kredyty w stan natychmiastowej wymagalności tj. obowiązku natychmiastowej spłaty kredytu. Także na pewno warto bronić się przed działaniami banku, w szczególności że unijne prawo stoi po stronie kredytobiorców.

  Co więcej, w ostatnich miesiącach zostały wydane przez polski Sąd Najwyższy wyroki, których analiza pozwala na stwierdzenie, iż utrwala się korzystna dla kredytobiorców linia orzecznicza. Dotyczy to nie tylko spraw zainicjowanych przez banki, ale również tych, gdzie to kredytobiorcy wnoszą pozew przeciwko bankowi. 

  Oczywiście w najbliższym czasie zostanie wydany przez TSUE (unijny Trybunał) wyrok w sprawie dotyczącej polskich kredytobiorców frankowych. W sprawie tej została już wydana w maju br. korzystna dla kredytobiorców opinia rzecznika generalnego TSUE. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że TSUE podzieli stanowisko rzecznika.  

  Dziękuję za rozmowę.

  To była już ostatnia rozmowa w ramach cyklu artykułów dotyczących tematyki kredytów frankowych. W prostych słowach przybliżyliśmy podstawowe kwestie związane z dochodzeniem przez kredytobiorców swoich praw w sądzie. Od kilku miesięcy obserwowany jest znaczny wzrost liczby spraw sądowych inicjowanych przez kredytobiorców. Mamy nadzieję, że poruszone zagadnienia stanowiły interesującą lekturę zarówno dla osób, które oczekują już na pierwszy termin rozprawy, jak również dla tych którzy dopiero stoją przed decyzją o rozpoczęciu procesu z bankiem.

  mec. Karolina Srokowska prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie

  (materiał partnera) 

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 21

  • 7
   BARDZO PRZYDATNY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 4
   PRZYDATNY
  • 3
   OBOJĘTNY
  • 4
   NIEPRZYDATNY
  • 1
   WKURZONY
  • 2
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.2282 sekundy
  REKLAMAA2-SanGiovanni--01-07----31-07-2020