REKLAMAA1 KUCHAREK6 26.11.2022 - 25.02.2023
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (mat. prasowe)

  Pierwszy dzwonek wzbudził w tym roku szczególne emocje u uczniów czwartej klasy liceum, którzy w maju 2023 będą musieli zmierzyć się z nową formułą egzaminu dojrzałości. Co zmienia się w formacie matur i czy rzeczywiście egzamin będzie trudniejszy niż w minionych latach? Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji i Nauki, nowa matura będzie dłuższa, nieco trudniejsza i pojawią się nowe typy zadań. Uczniowie 3-letnich liceów, przystąpią do egzaminu na starych zasadach.

  Podobnie jak w minionych latach, maturzyści przystąpią do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, a dodatkowo napiszą czwarty - z wybranego przedmiotu. Obowiązkowy będzie także egzamin ustny z języka polskiego oraz nowożytnego języka obcego.  Aby zdać maturę, uczniowie będą musieli uzyskać nie mniej niż 30% ze wszystkich części egzaminu.

  Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym zostanie wydłużony ze 170 minut do 240 minut, a na poziomie rozszerzonym ze 180 do 210 minut. W starym formacie maturzyści otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny. Od 2023 roku będą to dwa arkusze – pierwszy obejmujący tzw. język polski w użyciu i tekst historycznoliteracki, oraz drugi, w ramach którego zdający napiszą wypracowanie na wybrany przez siebie temat. Wypracowanie powinno zawierać przynajmniej 400 wyrazów i nawiązywać do dwóch utworów literackich, w tym przynajmniej jednej lektury obowiązkowej. Warto podkreślić, że w 2023 roku zmienia się lista lektur obowiązkowych i pojawiły się na niej nowe pozycje.

  Na egzaminie ustnym z języka polskiego uczniowie będą losować zestaw zawierający dwa zadania (wcześniej było to jedno zadanie), którego celem jest sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat.  Maturzyści będą mieć jednak ułatwienie, bo zadania nie powinny ich zaskoczyć. Tematy będą jawne, a ich lista została z początkiem roku szkolnego ogłoszona przez CKE.

  Matura pisemna z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym trwać będzie 180 minut. Jeśli chodzi o czas trwania egzaminów pisemnych z języka obcego, nie ulegnie on zmianie: Na poziomie podstawowym maturzyści będą mieć 120 minut, na poziomie rozszerzonym - 150 minut. W przypadku egzaminów pisemnych z wybranego przedmiotu, maturzyści nadal będą mieć do dyspozycji 3 godziny zegarowe. 

  Na napisanie matury z języka angielskiego uczniowie będą mieli 120 minut na poziomie podstawowym i 150 minut na poziomie rozszerzonym. Czas przeznaczony na pisanie egzaminu pozostanie ten sam, jednak będzie więcej zadań do wykonania i wzrośnie ich poziom trudności. W przypadku poziomu podstawowego w starym formacie wymagany był poziom B1 – od 2023 roku będzie to poziom B1+/B2 (w zakresie Reading oraz Listening comprehension). Maturzyści będą musieli wykazać się bogatszym słownictwem i znajomością szerszego wachlarza struktur gramatycznych. Oczekiwana będzie również umiejętność rozumienia i tworzenia bardziej złożonych tekstów. Nagrania do odsłuchania na poziomie podstawowym i rozszerzonym zostaną wydłużone o 5 minut. Dłuższe będą także teksty do przeczytania i napisania. Dla przykładu, w starym formacie na poziomie podstawowym uczniowie mieli wcześniej za zadanie napisać tekst obejmujący 80 – 130 wyrazów. Obecnie będzie to 100 – 150 wyrazów. Reasumując, uczniowie będą musieli wykazać się większą biegłością językową, umożliwiającą wykonanie zadań w krótszym czasie, a także rozwiązać więcej zadań otwartych, wymagających większej kreatywności i swobody w posługiwaniu się językiem obcym. 

  Ważną dla maturzystów zmianą jest to, że arkusze będą odtąd sprawdzane przez dwie niezależne osoby, co ma być gwarancją obiektywnej oceny i zapobiec naciąganiu wyników. Statystyki z minionych lat sugerowały bowiem, że egzaminatorzy mieli tendencję do zawyżania wyników tam, gdzie uczniom do zdanej matury brakowało jednego punktu.

  Jak przygotować się do matury 2023?

  Jak mawia stare porzekadło, praktyka czyni mistrza, warto zacząć więc od zapoznania się z wymaganiami CKE i nową formułą egzaminów, a potem ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć korzystając z dostępnych na rynku nowych repetytoriów maturalnych oraz przykładowych arkuszy dostępnych na stronie CKE. W przygotowaniach pomogą także kursy maturalne oferowane przez sprawdzone placówki edukacyjne.

  Powyższe podsumowanie zmian w formacie egzaminu maturalnego, które wejdą w życie w 2023 roku zostało przygotowane przez Towarzystwo Edukacyjne Sokrates.

  Artykuł załadowany: 0.4386 sekundy
  REKLAMAA2 KUCHAREK6 26.11.2022 - 25.02.2023