REKLAMAA1-DAGRASSO----13-05----13-08-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ7 października 2019, 11:01

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Mimo że model współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego znany jest od wielu lat, to jego wykorzystanie na terenie Polski wciąż jest bardzo małe.

  Nowy model partnerstwa publiczno-prywatnego

  Wraz ze zmienioną ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym zmieniły się normy i przepisy wykorzystania tegoż modelu współpracy. Miały one na celu zwiększenie ilości projektów wykonywanych w ramach tychże umów, a także zwiększenie zaangażowania strony publicznej oraz strony prywatnej do brania udziału w przetargach. Partnerstwo publiczno-prywatne jak i koncesja na usługi budowlane stanowią wyrafinowane pod względem prawnym i formalnym formę umów o zamówienie publiczne. Edukacja i wdrażanie nowych praktyk w zakresie stosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego to według badań i przykładów oraz doświadczeń innych europejskich krajów, wskazuje że jest to dobra forma popularyzacji stosowania tychże umów.

  Ustawowa wykładnia prawa

  Ustawodawca definiuje partnerstwo publiczno-prywatne odmiennie niż jest to zapisace w definicji funkcjonującej w ustawie o partnerstwiepubliczno-prywatnym z 2005 roku. W każdym przypadku, kiedy tylko spotykamy się z przedsięwzięciem, którego struktura charakteryzuje się podziałem zadań i ryzyk miedzy stronami kontraktu, podmiot prywatny zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego, aby sfinansować lub współfinansować inwestycję w składnik materialny, a dodatkowo w okresie trwania umowy będzie musiał zagwarantować mu trwałość przez odpowiednie zarządzanie nim.

  Bardzo istotnym elementem jest fakt, że realizacja przedsięwzięcia lub projektu zgodnie z definicją partnerstwa publiczno-prywatnego zawsze musi obligatoryjnie podlegać reżimowi ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Konieczne jest także wybranie drogą konkurencyjnego przetargu - wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich zaprojektowanych prac budowlnach, a także odpowiedzialny będzie za zagwarantowanie trwałości zrealizowanych inwestycji. Niniejszym koniecznością jest, aby podpisana umowa była długoterminowa. Jest to również wymóg stawiany ww ramach ustawy. Więcej informacji na temat stosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego można odnaleźć na stronie https://jacekkosinski.pl/uslugi/partnerstwo-publiczno-prywatne/. W ramach współpracy możliwe jest oczywiście wybranie podwykonawcy i kolejnych podwykonawców robót budowlanych, ale zawsze zgodnie z korzyścią ekonomiczną, dzięki której uzyskuje się opłacalność.

  Artykuł załadowany: 0.3494 sekundy
  REKLAMAA2-DAGRASSO----13-05----13-06-2020