REKLAMAA1-AUCHAN-01-01----30-06-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Jako posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce musisz zakupić obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale również możesz skorzystać z ubezpieczeń dobrowolnych, takich jak autocasco, assistance czy NNW. Co warto wiedzieć o tych ubezpieczeniach i czy mają one sens w przypadku każdego posiadacza pojazdu?

  Ubezpieczenie OC

  Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczenie OC musi zakupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce – nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiąże się z wysokimi karami, jakie nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zakres ubezpieczenia OC jest taki sam we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych – dotyczy to minimalnych sum gwarancyjnych, świadczeń, jakie przysługują, ale też innych kwestii regulujących zasady korzystania z tego ubezpieczenia. Jak wspomnieliśmy, jest to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne – pozostałe posiadacz pojazdu dobiera wedle własnego uznania.

  Autocasco

  Ubezpieczenie autocasco jest najpopularniejszym komunikacyjnym ubezpieczeniem dobrowolnym. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń liczba takich polis na koniec 2017 roku wynosiła w Polsce 6,37 mln. AC obejmuje takie ryzyka jak kradzież pojazdu, jego uszkodzenie przez osoby trzecie, w wyniku działania sił przyrody, w efekcie zderzenia z dzikim zwierzęciem i nie tylko. W tym przypadku zakres ochrony jest określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) i to od niego wszystko jest uzależnione. Każda oferta, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, może wyglądać inaczej i należy ją dopasowywać do swoich preferencji, tj. do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Warto pamiętać, że ubezpieczenie autocasco nie jest dostępne dla każdego – zakłady ubezpieczeń ograniczają dostępność tego ubezpieczenia, biorąc pod uwagę wiek pojazdu. Na przykład towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) może pozwalać zakupić ubezpieczenie dla pojazdu, który ma maksymalnie 10 czy 15 lat. W przypadku starszych samochodów należy również przemyśleć, czy na pewno zakup tego ubezpieczenia się opłaca. Możliwe, że w przypadku kilkunastoletniego pojazdu ubezpieczenie będzie kosztować nawet tyle, ile wynosi połowa wartości pojazdu. Oczywiście, jeśli chodzi o auta nowe, kilkuletnie, ale i trochę starsze, takie ubezpieczenie to po prostu rozsądne rozwiązanie choćby ze względu na ryzyko kradzieży.

  Assistance

  Ubezpieczenie assistance jest również bardzo chętnie wybierane przez kierowców w Polsce. Przykładowa sytuacja, w której pozwoli ono uniknąć poniesienia wysokich kosztów, to wyjazd na wycieczkę, podczas której auto ulega awarii, a wszystko dzieje się gdzieś daleko od domu, w dodatku w środku nocy. W jaki sposób zorganizować w takim przypadku pomoc mechanika, odholować pojazd, zapewnić miejsca noclegowe dla kierowcy i pasażerów? Właśnie takie świadczenia zapewnia assistance. Dodatkowo można również otrzymać do dyspozycji pojazd zastępczy na określony czas. Skierowana przez zakład ubezpieczeń osoba może także dowieźć do ubezpieczonego paliwo czy też nawet odmrażacze do zamków. W tym przypadku również zakres uzależniony jest od treści OWU. Najczęściej poszczególne świadczenia są ograniczone pod względem liczby kilometrów, noclegów lub kosztu usługi.

  NNW

  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje takie ryzyka jak utrata zdrowia i życia przez ubezpieczonego. Najczęściej w jego zakres wchodzi nie tylko ochrona kierowcy, ale również i pasażerów. Ważna informacja jest taka, że można mieć kilka polis NNW i w przypadku szkody można z każdej z nich otrzymać odszkodowanie. Kluczowe znaczenie ma suma ubezpieczenia – to od niej wyliczane są ewentualne odszkodowania dla ubezpieczonego.

  Odszkodowania w ubezpieczeniach

  Warto pamiętać, że w wielu przypadkach może się okazać, że ubezpieczony otrzyma zaniżone odszkodowanie. W razie wątpliwości co do wysokości wypłaconego świadczenia warto skonsultować je z firmą, która zajmuje się uzyskiwaniem dopłat do zaniżonych odszkodowań, np. z marką Fundusz Odszkodowań. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy możliwe, że poszkodowany otrzyma dopłatę do odszkodowania.

  Artykuł załadowany: 0.2179 sekundy
  REKLAMAA2-SanGiovanni--01-06----30-06-2020