REKLAMA
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ14 lutego 2018, 15:13 komentarzy 37

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (SK)

  REKLAMA

  Dziś sesja radnych poświęcona kontrowersyjnej sprawie pętli autobusowej i bazarkowi "Na Dołku". W ramach działu "Opinie" po raz pierwszy publikujemy tekst burmistrza Ursynowa - Roberta Kempy, nadesłany do naszej redakcji.

  Znakomita większość osób, wypowiadających się na temat bazarku bezspornie uznaje potrzebę jego dalszego istnienia na Ursynowie - jako miejsca codziennych, a szczególnie weekendowych zakupów dla tysięcy mieszkańców. Nawet politycy z „Otwartego Ursynowa” i „Naszego Ursynowa”, którzy dziś swoimi działaniami de facto wstrzymują przenosiny bazarku w nowe miejsce, czego konsekwencją może być faktyczna jego likwidacja, twierdzą, że „nie są przeciw bazarkowi”.

  Jako burmistrz, ale przede wszystkim jako mieszkaniec Ursynowa, nie wyobrażam sobie, aby to ważne dla naszej dzielnicy targowisko przestało działać. Atmosfera napięcia wokół tej sprawy jest z wiadomych dla mnie powodów podgrzewana. Chodzi o to, że Panowie Lenarczyk, Skubiszewski i Dominiak chcą wciągnąć w konflikt maksymalnie dużą grupę mieszkańców, by pokazać im, jakoby obecna ekipa zarządzająca Ursynowem, działała na szkodę mieszkańców. Natomiast poziom krzywdy, w zależności od potrzeb wizerunkowych określają: radny Paweł Lenarczyk i były kandydat na burmistrza Piotr Skubiszewski a także były naczelnik promocji Bartosz Dominiak. Odpowiedź na pytanie dlaczego to robią jest prosta. Kilkanaście miesięcy temu uciekli z "Naszego Ursynowa" i założyli własną organizację polityczną, którą trzeba na czymś wywindować w świadomości społecznej.

  Ci lokalni politycy jeszcze niedawno zarządzający dzielnicą jako "Nasz Ursynów", którzy stoją w opozycji do mojego zarządu, cynicznie manipulują informacjami i najzwyczajniej wprowadzają mieszkańców w błąd, zamiast stanąć do debaty i uczciwie informować mieszkańców o swoich intencjach.

  Panowie Skubiszewski, Lenarczyk i Dominiak chętnie wykorzystywali teren bazarku do prowadzenia akcji politycznych, zbierania podpisów etc. Dziś wygodniej jest im używać bazarku jako argumentu w walce politycznej, ponieważ ich własne dokonania, a raczej ich brak w poprzedniej kadencji, nie nadają się do tego, by budować na nich sukces wyborczy. Przyjęli założenie, że najlepiej rozpętać konflikt i na nim się wypromować. Takie działanie to znak firmowy ich kadencji na Ursynowie, wystarczy przypomnieć sobie ich projekt referendum o odwołaniu prezydent Warszawy.

  W dyskusjach na temat lokalizacji bazarku bardzo często pojawiają się opinie, że na Ursynowie jest wiele miejsc, w których można bazarek zlokalizować, że kupcy dostawali różne propozycje, ale „uparli się” na lokalizację na dawnej pętli.

  W dyskusjach podawane są następujące lokalizacje:

  1. Teren w pobliżu straży pożarnej (po drugiej stronie ul. Płaskowickiej)
  2. Teren po południowej stronie Areny Ursynów (u zbiegu Płaskowickiej i Pileckiego)
  3. Teren po północnej stronie Areny Ursynów (u zbiegu Gandhi i Pileckiego)
  4. Teren za „Megasamem” przy ul. Surowieckiego
  5. Parking urzędu dzielnicy

  O ile rozumiem, że nie każdy mieszkaniec może mieć wystarczającą wiedzę na temat tych lokalizacji, to naprawdę nie mogę zrozumieć dlaczego radni i działacze polityczni, którzy już od 25 września 2015 r. wiedzą, że lokalizacje oznaczone numerami 1-4 nie mogą być brane pod uwagę, świadomie wprowadzają mieszkańców w błąd.

  Dla udokumentowania ich wiedzy podaję link do odpowiedzi na interpelację.

  Teren w pobliżu straży pożarnej to teren budowy Południowej Obwodnicy Warszawy i już w najbliższych tygodniach zostanie całkowicie wygrodzony, a już obecnie znajduje się na nim baza wykonawcy budowy POW.

  Teren po południowej stronie Areny Ursynów(u zbiegu Płaskowickiej i Pileckiego) – lokalizacja, która posiada dokładnie takie same mankamenty (zajęcie zieleni pod targowisko, niewielka odległość od budowy POW) jak podnoszone przez działaczy politycznych w przypadku dawnej pętli autobusowej, a ponadto ma kilka dodatkowych wad istotnych z punktu widzenia okolicznych mieszkańców – w zasadzie co drugi weekend w Arenie Ursynów odbywają się na tyle duże wydarzenia sportowe, że wszystkie okoliczne parkingi są zajęte przez uczestników, ponadto aby powstał w tym miejscu bazarek należałoby zlikwidować ok. 100 miejsc parkingowych, co w tej okolicy, najbardziej doświadczonej deficytem miejsc parkingowych związanym z budową POW byłoby absolutnie nie do przyjęcia.

  Teren po północnej stronie Areny Ursynów (u zbiegu Gandhi i Pileckiego) – jest terenem gdzie są nierozpoznane roszczenia byłych właścicieli, co w zasadzie (do czasu ich rozstrzygnięcia) wyklucza możliwość wydania przez m.st. Warszawa zgody właścicielskiej potrzebnej dla uzyskania pozwolenia na budowę.

  Teren „za Megasamem” – teren dla którego obowiązujący od grudnia 2011 r. plan miejscowy wyklucza możliwość lokowania tymczasowych naniesień, tym samym zgodnie z obowiązującym prawem istniejące pawilony mogą nadal funkcjonować, ale nie wolno lokować w tym miejscu nowych. Dlaczego kiedy dzielnica opiniowała ten plan nie zadbano, o to aby można tam tymczasowo zlokalizować targowisko należy zapytać ówczesnego burmistrza i ówczesnego przewodniczącego komisji architektury Rady Dzielnicy Ursynów, czyli... panów Guziała i Skubiszewskiego.

  Teren parkingu urzędu dzielnicy jest wielokrotnie mniejszy, niż obecna siedziba bazarku i słowa radnego Pawła Lenarczyka wypowiedziane podczas styczniowej sesji, iż jest to „propozycja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom kupców” są eufemistycznie rzecz ujmując mocno dyskusyjne. Jeśli do tego dodamy fakt, iż w soboty w urzędzie stanu cywilnego udzielane są śluby to mamy pełen obraz możliwości zagospodarowania tego terenu na potrzeby targowiska.

  Jak wykazałem powyżej teza, że na Ursynowie jest wiele miejsc, w których można bazarek zlokalizować jest nieprawdziwa.

  Jedyną realną lokalizacją jest teren dawnej pętli autobusowej Natolin Północny

  Jest to także lokalizacja popierana przez znakomitą większość mieszkańców Ursynowa. W każdej znanej mi ankiecie/badaniu opinii publicznej teren ten jako tymczasowa lokalizacja targowiska na czas budowy POW jest popierany przez mieszkańców. Dowodzi tego zarówno ok. 5.000 podpisów mieszkańców popierających tę lokalizację zebranych w 2 tygodnie w roku 2016, jak i ankieta przeprowadzona przez Stowarzyszenie „Projekt Ursynów” (76% głosów za lokalizacją targowiska na byłej pętli), podobnie ankieta przeprowadzona przez portal Haloursynow.pl (59% dla tej lokalizacji), a także akcje mailingowe zorganizowane w wakacje ubiegłego roku – według mojej wiedzy mieszkańcy wysłali do ZTM ponad 500 maili popierających przenosiny bazarku na dawną pętlę i ok. 130 sprzeciwiających się tej propozycji.

  Możliwość lokalizacji w tym miejscu targowiska potwierdzają także dwie decyzje o warunkach zabudowy wydane przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Ursynów. Zdaniem lokalnych polityków miały być one niezgodne z prawem, a tymczasem w obu przypadkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze (organ nadzorczy, niezależny od burmistrza, czy prezydenta miasta) po rozpatrzeniu odwołań utrzymało wydane decyzje – stały się one ostateczne odpowiednio we wrześniu i grudniu 2017 roku. Czy nie jest to ostateczny dowód na to, że działania urzędu były zgodne z prawem? A także na to, że lokalizacja w tym miejscu targowiska jest prawnie możliwa?

  W sierpniu 2017 roku pan Skubiszewski mówił (cytat za Haloursynow.pl):

  Jest jeszcze przedwcześnie na wydzierżawienie tych terenów pod bazarek, skoro nie ma ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy dla terenu, o który wnioskują kupcy. Odwołania od tych decyzji (złożyli je mieszkańcy Polaka - dop. redakcja) rozpatruje obecnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

  Czy lokalni politycy przestali kwestionować możliwość wydzierżawienia terenu byłej pętli na potrzeby targowiska, skoro są już ostateczne decyzje o warunkach zabudowy? Bynajmniej nie! A co zrobili? Złożyli zawiadomienie do prokuratury m.in. w sprawie możliwej „korupcji politycznej”.

  Tymczasem jedyne znane mi próby korupcji politycznej miały miejsce:

  • w 2014 roku, gdy koalicja PiS-Nasz Ursynów usiłowała podważyć wynik wyborów oferując stanowisko wiceburmistrza szwagrowi jednego z radnych jeśli ten poprze Piotra Skubiszewskiego na stanowisko burmistrza;
  • w 2016 roku, gdy podczas spotkań, które miały na celu odwołanie mojego zarządu, w zamian za poparcie dla kandydatury Piotra Skubiszewskiego na burmistrza dzielnicy oferowano... wycofanie się z blokowania przenosin bazarku na pętlę.

  W mojej ocenie tak naprawdę chęć zdobycia władzy przez tych lokalnych polityków jest powodem napięć, konfliktów i manipulacji informacjami w tej sprawie.

  Rozumiem obawy mieszkańców bloków znajdujących się najbliżej potencjalnej, nowej, ale podkreślam tymczasowej lokalizacji targowiska i dlatego podczas ostatniego spotkania z nowymi władzami spółdzielni „Na Skraju” omówiliśmy potencjalne oczekiwania i możliwości przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom sąsiedztwa bazarku i mam nadzieję, że wspólnie z udziałem mieszkańców i kupców uda nam się wypracować satysfakcjonujące wszystkie strony rozwiązania.

  Natomiast po zakończeniu budowy POW bazarek wróci na obecnie zajmowany teren, co zostało przewidziane w koncepcji zagospodarowania terenu nad tunelem POW (tzw. Park linearny) wypracowanej wspólnie z mieszkańcami w procesie konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Urząd Dzielnicy.

  Zgodnie z tą koncepcją kupcy będą mogli prowadzić sprzedaż w porządnej hali targowej z pełnym zapleczem sanitarnym i parkingowym  na wzór ochockiego „Zieleniaka” oraz w weekendy na specjalnie przygotowanym placu targowym.

  Natomiast lokalnym politykom sugeruję, by budowali swoją pozycję w oparciu o inne działania niż straszenie mieszkańców, publiczne szkalowanie i tworzenie faktów, które nie mają miejsca. Ursynów trzeba jednoczyć, a nie dzielić jak to Państwo usiłujecie zrobić, to jest wielka dzielnica, prawie miasto, ściera się tu wiele potrzeb i trzeba je realizować w drodze dyskusji a nie preferowanego przez Was konfliktu.

  Robert Kempa

  burmistrz dzielnicy Ursynów

  *******************************************

  Zamieszczony tekst jest osobistą opinią autora. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za powyższe stwierdzenia. W dziale "Opinie" publikujemy stanowiska mieszkańców i instytucji, które wnoszą cenne uwagi do debaty na dany temat. Zachęcamy do komentowania i nadsyłania własnych opinii: redakcja@haloursynow.pl.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 156

  • 74
   BARDZO PRZYDATNY
  • 3
   ZASKOCZONY
  • 11
   PRZYDATNY
  • 2
   OBOJĘTNY
  • 3
   NIEPRZYDATNY
  • 20
   WKURZONY
  • 43
   BRAK SŁÓW

  37Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~Małgosia 37 11 miesięcy temuocena: 80% 

   Tylko, ze robiac sondaz mowilo sie o bazarku na petli, a teraz okazuje sie, ze bedzie zajety caly teren zielony od Plaskowickiej do Polaka. Wzdluz reprezentacyjnej alei Ursynowa. I to nie jest fair.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 8 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Małgosia 36 11 miesięcy temuocena: 85% 

   I dlaczego nigdzie oficjalnie nie pojawił sie plan tego bazarku niby na pętli? Moze zeby mieszkancy Ursynowa nie wiedzieli, ze caly ten dotychczasowy syf i brud bedzie na terenie zielonym wzdluz Al. KEN, bo przeciez teren petli jest rownie maly, co teren przy Ratuszu....

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 11 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Takpatrzę 35 11 miesięcy temuocena: 70% 

   Czy burmistrz i Beata Kempa to bliźniaki?

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~zpolaka 34 11 miesięcy temuocena: 75% 

   Niech jeszcze burmistrz nawali nam pod oknami .na to pewnie też ma 5000 podpisow.oszust,bełkot itd.wstyd ,wstyd.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 15 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ancymon 33 11 miesięcy temuocena: 78% 

   Ten gość jest burmistrzem Ursynowa? Bardziej na jednego z handlarzy wygląda. Ciekawe co mu obiecali, za pilotowanie tego przękrętu?

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 21 6 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ojciec ciągle Pio 32 11 miesięcy temuocena: 86% 

   Burmiszt Kempa jest mistrzem w rozwiązywaniu problemów które stwarza samemu. Gdyby miał ksztę honoru podałby się do dymisji po aferze Rusionowskiej - dyrektorki której największym osiągnięciem jest utworzenia klubu brzydżowego.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 18 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Facepalm 31 11 miesięcy temuocena: 78% 

   Znakomina większość opowiada się bezspornie za pozostawieniem bazarku?!? Panie burmistrzu proszę wyjść z małego i ograniczonego bąbelka i zobaczyć jakie tak naprawde jest zdanie mieszkańców patrzących na to śmietnisko.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 18 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~€€€ 30 11 miesięcy temuocena: 59% 

   Brawo haloursynow - $$$ nie śmierdzą! Prawda?

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 13 9 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Maciek 29 11 miesięcy temuocena: 83% 

   "obecna ekipa zarządzająca Ursynowem, działała na szkodę mieszkańców" Święte słowa.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 19 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Maciek 28 11 miesięcy temuocena: 88% 

   "obecna ekipa zarządzająca Ursynowem, działała na szkodę mieszkańców" Święte słowa.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 15 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Maciek 27 11 miesięcy temuocena: 83% 

   "obecna ekipa zarządzająca Ursynowem, działała na szkodę mieszkańców" Święte słowa.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 15 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~BabazPolaka 26 11 miesięcy temuocena: 67% 

   "ww" trollu ale się uśmiałam, odwaliles kawał roboty, tylko wyszedł ci odwrotny efekt. Może koraliki na szyji za mocno cisną?

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 6 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~WojtekCh 25 11 miesięcy temuocena: 95% 

   Mieszkam niedaleko petli i bazarku. Boje się tych przenosin bo boje się, że dalej będzie bałagan. Ale chętnie zaproponowałbym to, by obie strony podpisały następującą umowę: jeśli w ciągu 3 m-cy nie powstaną pawilony zgodne z wizualizacja, toalety i cała infrastruktura oraz porządek, bazarek zamykamy i wszyscy się rozchodzą.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 21 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Krzysiek 24 11 miesięcy temuocena: 33% 

   To jest bardzo dobra propozycja! Tylko nie w smak politykierom.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 1 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Adaś 23 11 miesięcy temuocena: 68% 

   Dla mnie bez znaczenia. Na bazarku syf i drożyzna. Proponuję zlikwidować na amen.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 25 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Anna 22 11 miesięcy temuocena: 33% 

   Czekamy na bazar przy pętli. Nie ma nad czym się zastanawiać. Nie ma lepszego miejsca.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 16 33 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Mieszkaniec Os.Na Skraju 21 11 miesięcy temuocena: 100% 

   Chyba cie kobieto sufit jebnął ? Nie będzie bazaru na pętli , ponieważ prawdopodobnie zablokuje to pan Pal wice prezydent Warszawy

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 3 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~pik 20 11 miesięcy temuocena: 65% 

   Zwykli alfonsi z PO broniący swoich 4 liter :)

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 24 13 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Fugazi 19 11 miesięcy temuocena: 55% 

   Zwykły szum informacyjny. Sprawa bez faktycznego znaczenie dla 99 na 100 mieszkańców. Ale tworząc bezzasadną awanture można odbudować wizerunek. Niestety nie zawsze się to sprawdza. W tym przypadku PO skazana jest na spektakularny upadek. Reprezentowana przez pozbawionego charyzmatu i zaplecza człowieka jakim jest burmistrz.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 21 17 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~socjalista emeryt 18 11 miesięcy temuocena: 68% 

   święte prawda. Kempa człowiek z teczki. Skończy na taczce. Ciekawe czy Kińczyk to pusci?

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 19 9 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ww 17 11 miesięcy temuocena: 13% 

   pisał TROL PIENIACZ piąty, szum robiący przez "~Fugazi" polityczną propagandę.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 2 13 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~WojtekCh 16 11 miesięcy temuocena: 80% 

   Fugazi - powinno się odróżniać znaczenie słów „charyzmat” i „charyzma”

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 8 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~AniaS 15 11 miesięcy temuocena: 92% 

   czy dobrze czytam, że koncepcja zakłada halę targową na tunelem + zadaszone targowisko?

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 11 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~hbk 14 11 miesięcy temuocena: 43% 

   A ja będę głosował na PO, właśnie dlatego, że broni bazarku. Więc opowieści o przegranych wyborach uważam za przedwczesne. A teraz czekam na tradycyjne minusy od NU, OU i kilku mieszkańców ul Polaka rozmnożonych pod wieloma nickami.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 21 28 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Tomasz 13 11 miesięcy temuocena: 68% 

   Trudno, żebyś sam na siebie nie zagłosował panie radny prezesie.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 17 8 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~mm 12 11 miesięcy temuocena: 66% 

   Ale żarty, Kempa tłumaczy dlaczego dał koledze z partii teren pod bazarek. Ciekawe czy Karczewski był kiedykolwiek zainteresowany inną lokalizacją !!

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 29 15 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ww 11 11 miesięcy temuocena: 5% 

   pisał TROL PIENIACZ czwarty "~mm" - faktycznie, burmmistrz miał w kieszeni teren "przy Polaka" i dał go koledze... LOL. Gratuluję inteligencji, godna TROLA.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 1 18 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Barbara 10 11 miesięcy temuocena: 42% 

   dobra decyzja, bazar na pętli to świetny i przemyślany pomysł!!!! Wszyscy sie zgadzamy oprócz małej grupki, która szuka picie piany, bo bliżej będzie teraz miała na zakupy!!!

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 22 31 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~trl 9 11 miesięcy temuocena: 59% 

   Kampania wyborcza na haloursynow rozpoczęta. Jak by ktoś jeszcze miał wątpliwości, kogo popiera redakcja, teraz zostały rozwiane. Haloursynow - oficjalny organ propagandowy radnych Platformy Obywatelskiej.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 23 16 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ww 8 11 miesięcy temuocena: 26% 

   pisał TROL PIENIACZ trzeci "~trl" - kampanie zaczęli dużo wcześniej Ci z przeciwnej strony politycznej. Haloursynow jako bardzo aktywny portal informuje o wszystkich sprawach dziejących się na ursynowie, także opiniach takich jak ta. Treściwa opinia na faktach, szkoda że druga strona duża kłapie ale nic konkretnie i beztreściwie.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 5 14 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~kocur 7 11 miesięcy temuocena: 59% 

   Panie burmistrzu, ankiety na haloursynów nie mają żadnej wartości, gdyż każdy może w nich zagłosować dowolną ilość razy, więc powoływanie się na te ankiety nie ma sensu. Bazar w parku nad tunelem jest nam potrzebny jak psu hulajnoga. Obszar parkingu przy Urzędzie Dzielnicy spokojnie wystarczy na bazar weekendowy z owocami i warzywami. Z kolei sklepy mieszczące się w tych pawilonach na terenie bazarku spokojnie mogą przenieść się do innych lokali handlowych których sporo jest na terenie Ursynowa i czekają na wynajęcie.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 29 20 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~antY 6 11 miesięcy temuocena: 60% 

   Proponuję następny krok - w weekendy kupcom i klientom bazarku należy udostępniać toalety w Urzędzie, a tym, którzy chcą odpocząć, mają być udostępniane pokoje, do których urzędnicy mają wstawić klubowe fotele lub leżanki. Dodatkowo czynna kawiarnia. Dla sprzedających kawa darmowa. Przy okazji - w handlowe weekendy powinien mieć dyżury Burmistrz - jak coś by nie grało na bazarku, to można byłoby złożyć od razu skargę...

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 6 4 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Bogna 5 11 miesięcy temuocena: 55% 

   O nie bazar wróci na to samo miejsce????? Już nigdy nie zagłosuje na Platformę nigdy!!!!!

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 21 17 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~qwr 4 11 miesięcy temuocena: 59% 

   No to park nad tunelem diabli wzięli. Będzie ten sam syf który jest teraz.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 23 16 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ww 3 11 miesięcy temuocena: 14% 

   pisał TROL PIENIACZ drugi "~qwr" - parku nikt nie wziął tym bardziej diabli, a jest on ujęty w naziemnym planie parku nad tunelem jako zadaszony teren ze sklepami. A plan powstał i był konsultowany z mieszkańcami Ursynowa, najbardziej zainteresowanymi.

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 2 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Marek H. 2 11 miesięcy temuocena: 71% 

   za późno i brzydko. Niesmak pozostał, a potem zdziwienie, że przegrane wybory...

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 24 10 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~ww 1 11 miesięcy temuocena: 8% 

   pisał TROL PIENIACZ pierwszy "~Marek H." - nie na temat i nie wiadomo o czym, typowe trolowanie

   Edytowany: 11 miesięcy temu

   oceń komentarz 1 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  Artykuł załadowany: 0.2195 sekundy
  REKLAMAA2-WSMAQ---16-01----30-01-2019