REKLAMAA1-AUCHAN-01-01----30-06-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (mat. prasowe)

  Tylko na terytorium Unii Europejskiej każdego miesiąca dochodzi do około 100 000 opóźnień lotów samolotów rejsowych, a około 25 000 jest odwoływanych. Można bez żadnej przesady zaryzykować stwierdzenie, że szansa na opóźnienie właśnie naszego lotu jest bardzo wysoka. Co zrobić, gdy taka sytuacja się nam przydarzy? Czy można uzyskać jakąkolwiek rekompensatę za odwołany lot? Komu i w jakich okolicznościach należy się odszkodowanie za opóźniony lot? Na te pytania odpowiadamy razem z warszawską kancelarią odszkodowawczą Rev, specjalizującą się w profesjonalnym dochodzeniu odszkodowań dla swoich klientów.

  Kiedy mamy prawo do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

  Za opóźniony lot uznaje się taki, który dotarł do miejsca docelowego po czasie dłuższym niż 3 godziny od planowego przylotu. Co ważne, za godzinę przylotu uznaje się nie moment dotknięcia płyty lotniska przez koła samolotu, a chwilę podkołowania do bramki. Prawo do uzyskania od linii lotniczych stosownego odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu wynika z regulacji prawnych zawartych w Rozporządzeniu WE 261/2004, które obowiązuje na całym terenie Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że rozporządzenie to dotyczy nie tylko przestrzeni powietrznej UE, ale również Islandii, Norwegii, Szwajcarii i tak zwanych terytoriów najbardziej oddalonych. Terytoria te to: Wyspy Kanaryjskie, Madera, Azory, Saint-Martin, Gwadelupa, Reunion, Majotta, Martynika oraz Gujana Francuska.

  Co bardzo ważne, rozporządzenie WE 261 dotyczy wszystkich pasażerów linii lotniczych, tak więc i obywatele państw spoza obszaru UE mogą się ubiegać o odszkodowanie, jeśli doszło do opóźnienia lub odwołania lotu rozpoczynającego się na terytorium Unii Europejskiej. Dotyczy to również linii lotniczych zarejestrowanych w krajach nienależących do UE. Jednak w sytuacji, gdy lot rozpoczął się poza UE, ale kończy na terytorium Unii, można uzyskać odszkodowanie wyłącznie wtedy, kiedy dane linie lotnicze są przewoźnikiem zarejestrowanym w Unii Europejskiej.

  Trzeba wspomnieć, że w znakomitej większości przypadków odpowiedzialność za opóźnienie lub odwołanie lotu spoczywa na przewoźniku, istnieje jednak szereg sytuacji, w których odszkodowania nie będzie można uzyskać. Mowa o wszelkiego rodzaju tzw. wyjątkowych okoliczności, które są niezależne od przewoźnika – zaliczane są do nich między innymi złe warunki pogodowe, ataki terrorystyczne, strajk pracowników obsługi naziemnej czy awarie infrastruktury docelowego lotniska.

  O jakie odszkodowanie możemy ubiegać się za opóźniony lub odwołany lot?

  Wysokość odszkodowania za opóźniony albo odwołany lot jest uzależniona od kilku czynników, sprecyzowanych w przywoływanym już wcześniej rozporządzeniu WE 261. Zgodnie z jego zapisami opóźnienia poniżej 3 godzin w ogóle nie kwalifikują się do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania za spóźniony lot, natomiast w przypadku opóźnień przekraczających 3 godziny kwota rekompensaty jest zależna od dystansu, rodzaju lotu i czasu opóźnienia.

  Dla lotów na odległość nie przekraczającą 1500 km wysokość odszkodowania (zarówno za opóźnienie przekraczające 3 godziny, jak i za odwołanie lotu) wynosi 250 euro na osobę. Opóźnienie powyżej 3 godzin albo odwołanie lotów odbywających się w obrębie Unii Europejskiej na odległość do 1500 km oraz lotów do krajów pozaunijnych na odległość 1500-3500 km oznacza dla pasażera możliwość uzyskania odszkodowania w wysokości 400 euro na osobę. Natomiast w przypadku lotów z Unii Europejskiej do krajów pozaunijnych na odległość przekraczającą 3500 km za opóźnienie od 3 do 4 godzin przewoźnik powinien wypłacić 300 euro na osobę, natomiast za opóźnienie powyżej 4 godzin albo za odwołanie takiego lotu kwota odszkodowania wzrasta do 600 euro na każdą osobę.

  Za co jeszcze możemy uzyskać odszkodowanie podróżując samolotem?

  Choć opóźnienie albo odwołanie lotu to statystycznie najczęstsze powody, dla których pasażerowie linii lotniczych ubiegają się o rekompensatę od przewoźnika, rozporządzenie WE 261 uwzględnia także kilka innych sytuacji, uprawniających do uzyskania odszkodowania. Według zapisów wspomnianego rozporządzenia stosowne odszkodowanie dla pasażerów samolotów należy się również za:

  Opóźniony i uszkodzony bagaż

  Jeżeli doszło do uszkodzenia albo opóźnienia naszego bagażu, mamy pełne prawo domagać się wypłaty odszkodowania z tego tytułu, jednak tylko w konkretnych okolicznościach. Jeżeli sprawa dotyczy bagażu podręcznego, przewoźnik poniesie odpowiedzialność jedynie za te uszkodzenia, które powstały z jego winy i zostało to bezspornie udowodnione. Natomiast w przypadku bagażu zarejestrowanego pasażer jest w znacznie lepszej sytuacji, ponieważ pełna odpowiedzialność za uszkodzenie albo opóźnienie bagażu spoczywa na przewoźniku. Maksymalna kwota odszkodowania, którą można uzyskać w takiej sytuacji, wynosi około 1300 euro. Warto jednak wziąć pod uwagę, iż jeśli bagaż został uszkodzony, odszkodowanie zostanie wypłacone tylko wtedy, gdy nie było ono wynikiem wady samego bagażu.

  Utratę lub kradzież bagażu

  W przypadku zagubienia bagażu rejestrowanego odpowiedzialność jest po stronie przewoźnika. Podobnie jednak, jak w przypadku uszkodzenia, ponosi on odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy do zniszczenia nie doszło w wyniku wad bagażu. Jeśli natomiast podejrzewamy, że nasz bagaż został skradziony, ten fakt należy zgłosić niezwłocznie - bezpośrednio na lotnisku poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. O kradzieży bagażu należy także poinformować biuro bagażu zagubionego, znajdujące się na lotnisku, a w przypadku, gdy lot odbywał się w ramach wykupionej wycieczki, o kradzieży bagażu trzeba też poinformować rezydenta.

  W oparciu o numer bagażu i danych z karty pokładowej pracownicy lotniska będą poszukiwać bagażu, dlatego konieczne jest również możliwie najbardziej szczegółowe opisanie zarówno wyglądu zewnętrznego, jak i zawartości zaginionego bagażu. Warto w tym kontekście dodać, iż według statystyk znakomita większość zagubionych czy też potencjalnie skradzionych bagaży odnajduje się już po kilku dniach od daty zgłoszenia tego faktu.

  Trzeba również pamiętać, że każdy przewoźnik posiada własny regulamin, którego zapisy są wiążące dla pasażera, a zapoznanie się z nimi należy do naszych obowiązków przed lotem. Zdecydowana większość przewoźników nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w bagażu rejestrowanym przedmioty, których zgodnie z regulaminem pasażer nie powinien tam umieszczać. Do tej grupy zaliczają się m.in. sprzęty elektroniczne, pieniądze, biżuteria czy inne przedmioty o wysokiej wartości.

  Nadkomplet rezerwacji

  Każdy pasażer, który pojawił się na lotnisku w wyznaczonym czasie i na tyle wcześnie, by bez problemu zakończyć procedurę odprawy przed planowanym odlotem samolotu oraz dysponuje wszelkimi niezbędnymi dokumentami, ale nie został przyjęty na pokład ze względu na tzw. overbooking, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od przewoźnika. W takiej sytuacji pasażer może nie tylko domagać się zwrotu kosztów czy zmiany planu podróży (np. na późniejszy termin), ale również uzyskać odszkodowanie.

  Wysokość możliwej rekompensaty jest zależna od odległości, na jaką miał się odbywać lot oraz od tego, czy miał on mieć miejsce na terytorium Unii Europejskiej, czy poza nią. Kwoty są następujące:

  • dla wszystkich lotów poniżej 1500 km wysokość odszkodowania wynosi 250 euro,
  • dla lotów w obrębie UE na dystansie powyżej 1500 km wysokość odszkodowania wynosi 400 euro,
  • dla lotów innych, niż na terytorium UE na dystansie 1500-3000 km wysokość odszkodowania wynosi 400 euro,
  • dla lotów innych, niż na terytorium UE na dystansie powyżej 3000 km wysokość odszkodowania wynosi 600 euro.


  Warto pamiętać, że w przypadku odmowy wejścia na pokład należne odszkodowanie powinno zostać wypłacone natychmiast po odmowie, czyli jeszcze na lotnisku.

  Czy linie lotnicze utrudniają uzyskanie odszkodowania?

  Odpowiedź na powyższe pytanie zgodnie z informacjami uzyskanymi od ekspertów z kancelarii odszkodowawczej Rev brzmi: tak. Prawnicy podkreślają, że nie wszystkie i nie w każdym przypadku, jednak jest to niezaprzeczalny fakt. Jeśli wziąć pod uwagę dane przytoczone na początku, według których każdego miesiąca w samej tylko Unii Europejskiej dochodzi do ponad 100 tysięcy opóźnień lotów, a około 25 tysięcy zostaje odwołanych, wypłata wszystkich należnych pasażerom odszkodowań oznaczałaby dla wielu przewoźników lotniczych poważne kłopoty finansowe lub nawet widmo bankructwa. To jeden z powodów, dla których linie lotnicze szukają sposobów na zminimalizowanie wydatków na odszkodowania.

  Jednym z najczęściej stosowanych wybiegów jest próba pójścia z pasażerem na ugodę i zaoferowanie mu zamiast pieniędzy np. zniżki na kolejny lot lub voucherów. Warto jednak pamiętać, iż jeśli się zgodzimy na taką propozycję, to późniejsze uzyskanie odszkodowania za spóźniony czy odwołany lot będzie praktycznie niemożliwe.

  Innym często stosowanym sposobem jest przedłużanie procedury wypłaty odszkodowania w nadziei, że pasażer sam zrezygnuje. To właśnie dlatego przewoźnicy tak rzadko (o ile w ogóle) odpowiadają na składane reklamacje lub powołują się na zaistnienie wyjątkowych okoliczności nawet wtedy, gdy ewidentnie nie miały one miejsca.

  Spotykane są także sytuacje, gdy przewoźnicy deklarują, iż odszkodowania będą wypłacać jedynie wtedy, gdy wniosek złoży osobiście pasażer, a nie jego pełnomocnik w postaci prawnika wyspecjalizowanego w odzyskiwaniu należnych odszkodowań. Wynika to z faktu, iż tacy pełnomocnicy doskonale orientują się w regulacjach prawnych, a tym samym gwarantując wysoką skuteczność uzyskiwania odszkodowań od linii lotniczych.

  Kiedy warto skonsultować się z prawnikiem w sprawie odszkodowania?

  Kontakt z kancelarią prawną wyspecjalizowaną w odzyskiwaniu odszkodowań jest zalecany przede wszystkim w sytuacji, gdy samodzielnie podjęliśmy się walki o należne pieniądze, jednak nasze wysiłki nie przynoszą widocznych efektów. Profesjonalni prawnicy bez większych problemów potrafią uzyskać odszkodowanie między innymi ze względu na znajomość regulacji prawnych, którym podlega dany przewoźnik oraz na fakt, iż nie dają się oni zbyć za pomocą voucherów czy zniżek na loty.

  Warto również skonsultować się z prawnikami, gdy nie mamy stuprocentowej pewności, czy w konkretnym przypadku przysługuje nam odszkodowanie – specjaliści zweryfikują naszą sprawę i zalecą, jakie działania należy podjąć w danej sytuacji.

  Eksperci z kancelarii odszkodowawczej Rev zachęcają do kontaktu wszystkich pasażerów, którzy chcieliby odzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot albo dochodzą swych praw w związku z zagubieniem czy zniszczeniem bagażu. Weryfikacja sprawy jest bezpłatna, a działania podejmowane przez specjalistów z kancelarii Rev są zawsze optymalnie dostosowane do sytuacji i dobierane tak, by uzyskać najwyższe możliwe do uzyskania w danym przypadku kwoty.

  (MATERIAŁ PARTNERSKI)

   

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 9

  • 8
   BARDZO PRZYDATNY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 0
   PRZYDATNY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 1
   NIEPRZYDATNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.2616 sekundy
  REKLAMAA2-SanGiovanni--01-06----30-06-2020