REKLAMAA1-DAGRASSO--14-08----13-11-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ14 października 2020, 16:47

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  "Celem lekarza powinno być szukanie zdrowia. Każdy może znaleźć chorobę." mawiał Andrew Taylor Still. To dwa proste zdania wyrażają całą istotę osteopatii i studiów z nią związanych. Podczas, gdy tak wielu lekarzy skupia się na odnajdowaniu w ludzkim ciele chorób, profesjonalny osteopata poszukuje sposobów na zapewnienie organizmowi zdrowia. Ta niewielka, jak mogłoby się zdawać, różnica jest wyjątkowo ważna. Dlaczego tak jest i na czym dokładnie polega zawód osteopaty?

  Pochodzenie osteopatii

  W drugiej połowie XIX wieku Andrew Taylor Still rozpoczął oparte na anatomii badania, podczas których okazało się, że istnieje szansa na łagodzenie i leczenie wielu chorób bez konieczności korzystania z leczenia farmakologicznego. W ten sposób narodziła się osteopatia. Początkowa niechęć i jawny sprzeciw wobec głoszonych przez mężczyznę teorii nie przeszkodziły w ich rozwoju i stosowaniu. Po latach pracy okazało się, że do Stilla zgłaszało się więcej pacjentów niż sam mógł wyleczyć. W związku z tym, pod koniec tego wieku pierwsi absolwenci opuścili stworzoną przez A.T. Stilla szkołę American School of Osteopathy (ASO).

  Czym dokładnie jest osteopatia?

  Prawdziwa osteopatia łączy w sobie wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii oraz wymaga od praktykujących ją osób dogłębnego poznania ustalonych, specjalistycznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Nie bez znaczenia pozostają również filozoficzne i koncepcyjne założenia związane z tym zawodem. 

  Osteopatia mówi o jedności struktury i funkcji ludzkiego ciała, która przejawia się nie tylko w zdrowiu, ale i podczas choroby. Wykorzystanie chemii, biologii i fizyki pozwala odpowiednio leczyć i łagodzić choroby oraz prowadzić działania profilaktyczne.

  Samą osteopatię podzielić można na 5 modeli:

  • biomechaniczny - w modelu tym ciało określane jest jako integracja składników somatycznych, które to stanowią mechanizm postawy i równowagi;
  • neurologiczny -  podkreśla znaczenie związku układu somatycznego z autonomicznym;
  • bioenergetyczny - dba o równowagę między wytwarzaniem, dystrybucją i wydatkowaniem energii w organizmie.
  • oddechowo-krążeniowy - szczególną uwagę poświęca znaczeniu dostarczania do komórek tlenu i składników odżywczych oraz oczyszczaniu ich z odpadów komórkowych;
  • biopsychospołeczny - nacisk kładzie na rozpoznanie oddziałujących na ciało reakcji i stresów psychologicznych o złym wpływie na organizm.

  Jak zostać osteopatą?

  Aby podjąć się zawodu osteopaty konieczne sąstudia osteopatyczne (ficomum.org/studia/)Rozpocząć je mogą osoby z posiadające przynajmniej dyplom licencjata fizjoterapii lub dyplom lekarski, a także osoby nadal studiujące lecz będące na co najmniej 4 roku fizjoterapii lub kierunku lekarskiego.

  Podyplomowe studia osteopatyczne trwają 4 lata, a każdy rok składa się z 10 weekendów zjazdowych. W ich trakcie student zyskuje wiedzę konieczną do poznania odpowiedzi na 4 podstawowe pytania:

  • co zrobić z pacjentem?
  • kiedy to zrobić?
  • jak to zrobić?
  • dlaczego to zrobić?

  Dobrze skonstruowane studia osteopatycznektóre odbyć można w FICO Osteopathy Academy (posiadającej akredytację Mazowieckiej Uczelni Medycznej), składają się z przedmiotów takich jak: bloki strukturalne, wisceralne, czaszkowe oraz zajęcia z biochemii, pierwszej pomocy, podstaw pediatrii i ginekologii, relacji pacjent-terapeuta, żywienia, fizyki biomedycznej, fizjologii i wielu innych.

  Nad studentami czuwa międzynarodowa kadra złożona z doświadczonych osteopatów i wykładowców z różnych zakątków Europy.

  Studia osteopatyczne to pełen profesjonalnej wiedzy program nauczający w jaki sposób należy poszukiwać zdrowia w swoich pacjentach. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych dziedzin nauki pozwala czynić to bez korzystania z leków, dlatego stale zyskuje popularność.

  Artykuł załadowany: 2.1176 sekundy
  REKLAMAA2-BONAVERBA--01-09----30-11-2020