REKLAMAA1 SanGiovanni 01.07.2022 - 31.08.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ26 stycznia 2021, 19:32 komentarzy 23

  (GDDKiA)

  Ursynowscy radni wrócili do sprawy montażu filtrów w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Żądają spełnienia obietnicy ministerstwa infrastruktury sprzed trzech lat.

  Całkiem niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała ogłoszenie przetargu na pomiary jakości powietrza przy dwóch ursynowskich wyrzutniach wybudowanych przy wylotach z tunelu.

  - Wykonawca zbierze dane z rejonu wyrzutni spalin oraz z okolic portali dotyczące stężenia i zawartości w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego i benzenu - poinformowali drogowcy.

  Badania mają być prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 50 dni pomiarowych w roku w rejonie portali. 

  W efekcie, wcześniej niż zwykle, ma powstać tzw. analiza porealizacyjna, którą drogowcy na polecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska muszą wykonać, by sprawdzić czy inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska.

  "Nie możemy czekać aż trzy lata"

  Radnych dzielnicy zaniepokoiły jednak wynikające z zapisów przetargu terminy możliwej instalacji filtrów spalin, o co walczą mieszkańcy i organizacje społeczne z Ursynowa. Z informacji GDDKiA wynika bowiem, że decyzja o filtrach mogłaby zapaść po zakończeniu pomiarów jakości powietrza i wykonaniu analizy - czyli dopiero za około dwa lata, w 2023 roku.

  - Nie możemy czekać aż trzy lata na zamontowanie filtrów - mówi Maciej Antosiuk, ursynowski radny, który zaproponował, by rada ponownie zaapelowała o szybsze zamontowanie filtrów w tunelu POW.

  Zdaniem Antosiuka filtry powinny powstać jak najszybciej - obiecywał to w sierpniu 2018 roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

  Analiza, która będzie przeprowadzona w krótkim czasie po oddaniu trasy do ruchu wykaże, jakiego rodzaju wykonanie i montaż filtrów będzie niezbędny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi analizę niezwłocznie po uruchomieniu drogi, nie oczekując na pierwotnie wskazany w decyzji środowiskowej roczny termin jej wykonania.

  Warto podkreślić, że umowa zawarta z wykonawcą na realizację trasy POW wskazuje na konieczność montażu filtrów w zależności od potrzeb. Ubolewamy, że na etapie prac środowiskowych, przeprowadzonych w latach 2009 – 2013, nie uwzględniono sygnalizowanej wówczas przez mieszkańców potrzeby instalacji tych urządzeń.

  - oświadczył wówczas minister infrastruktury.

  Podczas kampanii samorządowej kandydat na prezydenta stolicy Patryk Jaki oświadczył, że rozmawiał z ministrem i "filtry są załatwione". O tę obietnicę dopytuje w swojej interpelacji radny Piotr Skubiszewski z Otwartego Ursynowa, który domaga się reakcji ze strony obecnego europosła. Na razie pozostaje ona bez odpowiedzi.

  - To, co jest w przetargu GDDKiA, jest sprzeczne z tym, co deklarowało Ministerstwo Infrastruktury - przypomniał Skubiszewski.

  Kolejny apel do "wszystkich świętych"

  We wtorek wieczorem radni ursynowscy przyjęli kolejne stanowisko w sprawie montażu filtrów. Takiej zgody ponad podziałami politycznymi już dawno wśród radnych nie było. Za apelem zagłosowali wszyscy radni, poza Karolem Radziwiłłem, który nie mógł oddać głosu ze względów technicznych.

  - Te filtry powinny powstać jak najszybciej, bez względu na to, ile będą kosztowały. W takich krajach jak Japonia, a nawet Wietnam, gdzie są tunele, filtry funkcjonują - przekonywał Maciej Antosiuk z Projektu Ursynów.

  - W dobrych sprawach nigdy dość stanowisk. W tej sprawie wielokrotnie się wypowiadaliśmy, nie ma rzeczy cenniejszej od zdrowia ludzkiego, musimy zrobić wszystko, by interes mieszkańców zabezpieczyć - komentował Tomasz Sieradz z Koalicji Obywatelskiej.

  - Wyrażamy głębokie przekonanie, że jest to niezwykle istotne - dodawał Marcin Szadowiak z Prawa i Sprawiedliwości.

  Stanowisko kierowane jest do szerokiego grona. Do prezydenta i Rady Warszawy, posłów i senatorów stołecznych, pełnomocnika rządu ds. programu "Czyste Powietrze", ministra infrastruktury, GDDKiA, wojewody mazowieckiego oraz burmistrza Ursynowa czytamy.

  - Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uważa za niedopuszczalne, aby czas oczekiwania na montaż urządzeń oczyszczających powietrze z tunelu POW był tak długi, w szczególności biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców i fakt, że wg prognoz tunelem trasy S2 przebiegającym pod Ursynowem, dziennie ma przejeżdżać nawet 100 tys. aut w jednym kierunku. Każdy dzień zwłoki w tej sprawie oznacza narażanie zdrowia 200 tys. mieszkańców Ursynowa i Wilanowa, zwłaszcza tych mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie wyrzutni spalin - napisali radni.

  To już trzecie stanowisko w sprawie filtrów przyjęte przez radnych Ursynowa. Pierwsze uchwalili 5 listopada 2019 roku, a kolejne całkiem niedawno, 20 października 2020 roku.

  STANOWISKO PRZYJĘTE PRZEZ RADNYCH:

  Stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 26 stycznia 2021 r.

  w sprawie instalacji urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” 

  Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 oraz § 24 pkt. 2  Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 ze zmianą Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13139), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko: 

  § 1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowiska o konieczności zainstalowania urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu POW. Instalacja urządzeń powinna odbyć się przed oddaniem drogi do użytkowania, co wielokrotnie było wyrażane zarówno przez Radę Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy jak i mieszkańców Ursynowa, którzy obawiają się  pogorszenia jakości powietrza w naszej dzielnicy, co może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia i komfortu życia. 

  § 2. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o znaczne skrócenie 20-miesięcznego terminu na dostarczenie wyników badań pomiarów powietrza oraz wykonanie analizy porealizacyjnej dla trasy S2 węzeł Puławska - węzeł Lubelska po oddaniu do użytkowania ursynowskiego odcinka pomiędzy węzłami „Puławska” a „Warszawa Wilanów”, wymaganego w umowie pomiędzy GDDKiA a wykonawcą. 

  § 3. Stanowisko zostaje przekazane Prezydentowi m.st. Warszawy, Radzie m.st. Warszawy, Posłom i Senatorom wybranym z obszaru m.st. Warszawy, Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, Ministrowi Infrastruktury, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

  § 4. Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

  § 5. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  Michał Matejka            

  Uzasadnienie do stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 26 stycznia 2021 r.

  w sprawie instalacji urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” 

  W związku z informacją, która pojawiła się na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 29 grudnia 2020 roku dot. ogłoszenia przetargu na wykonanie pomiaru jakości powietrza atmosferycznego w obszarze realizowanej drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska - węzeł Warszawa Wilanów, Radni Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uważają za zasadne zwrócenie się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o znaczne skrócenie 20-miesięcznego terminu na dostarczenie wyników badań pomiarów powietrza oraz wykonanie analizy porealizacyjnej dla trasy S2 węzeł Puławska - węzeł Lubelska po oddaniu do użytkowania ursynowskiego odcinka pomiędzy węzłami „Puławska” a „Warszawa Wilanów”, wymaganego w umowie pomiędzy GDDKiA a wykonawcą. 

  Wg harmonogramu umieszczonego na stronie GDDKiA termin składania ofert na przetarg nieograniczony w tej sprawie mija 3 lutego 2021 roku, zaś podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić wiosną 2021 roku. Biorąc pod uwagę, iż realizacja „Zadania A” budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, wg informacji inwestora ma zostać zakończona w II. kwartale 2021 roku oraz wliczając dodatkowy czas niezbędny na realizację instalacji urządzeń oczyszczających powietrze po zakończeniu analizy porealizacyjnej, możemy się spodziewać, iż montaż filtrów może przy tym harmonogramie nastąpić nawet kilka lat po oddaniu tunelu POW  do użytku. 

  Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uważa za niedopuszczalne, aby czas oczekiwania na montaż urządzeń oczyszczających powietrze z tunelu POW był tak długi, w szczególności biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców i fakt, że wg prognoz tunelem trasy S2 przebiegającym pod Ursynowem, dziennie ma przejeżdżać nawet 100 tys. aut w jednym kierunku. Każdy dzień zwłoki w tej sprawie oznacza narażanie zdrowia 200 tys. mieszkańców Ursynowa i Wilanowa, zwłaszcza tych mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie wyrzutni spalin. 

  W bezpośrednim sąsiedztwie wyrzutni spalin znajdują się osiedla mieszkaniowe, szkoły i przedszkola, a także placówki opieki medycznej – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie oraz Szpital Południowy. Już dziś zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną dziesiątek tysięcy zgonów na terenie całej Polski, o czym informowała m.in.  Najwyższa Izba Kontroli oraz Europejska Agencja Środowiska, a spaliny oraz pyły PM2.5 i PM10 pochodzące z dodatkowego ruchu samochodowego z pewnością pogorszą jakość powietrza w sąsiedztwie wspomnianych miejsc. 

  Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wielokrotnie zwracała się z wnioskami o jak najszybszy montaż urządzeń oczyszczających powietrze na wyrzutniach spalin tunelu POW, w licznych stanowiskach przyjmowanych w 2020, 2019, 2017 i 2013 roku. W tej sprawie interweniowali także radni dzielnicy Ursynów, radni miasta st. Warszawy, a także posłowie na Sejm RP. Konieczność montażu urządzeń oczyszczających powietrze wskazywali także eksperci, w tym prof. Stanisław Gawroński z SGGW, zaś w lipcu i sierpniu 2017 r. mieszkańcy dzielnicy zgłosili ponad 8000 uwag dot. oddziaływania trasy S2 w ramach przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego  ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

  Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk po protestach mieszkańców dzielnicy, w oficjalnym komunikacie z dn. 29 czerwca 2018 roku stwierdził, iż: „Analiza, która będzie przeprowadzona w krótkim czasie po oddaniu trasy do ruchu wykaże, jakiego rodzaju wykonanie i montaż filtrów będzie niezbędny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi analizę niezwłocznie po uruchomieniu drogi, nie oczekując na pierwotnie wskazany w decyzji środowiskowej roczny termin jej wykonania. Biorąc pod uwagę powyższą wypowiedź, Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dużym zaniepokojeniem przyjmuje informację o 20 miesięcznym terminie na dostarczenie wyników analizy porealizacyjnej i oczekuje wywiązania się z obietnicy złożonej przez ministra mieszkańcom Ursynowa poprzez znaczne jego skrócenie.

  Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  Michał Matejka

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 92

  • 39
   BARDZO PRZYDATNY
  • 1
   ZASKOCZONY
  • 19
   PRZYDATNY
  • 2
   OBOJĘTNY
  • 12
   NIEPRZYDATNY
  • 7
   WKURZONY
  • 12
   BRAK SŁÓW

  23Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).
  Uwaga! Komentarze ukazują się dopiero po moderacji przez redakcję.

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~James 23 ponad rok temuocena: 100% 

   Nie chodzi o filtry, cala ta POW nie powinna zostać otwarta. Nie buduje się autostrad środkiem osiedli mieszkaniowych , a przynajmniej nie powinno się budować.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~qwr 22 ponad rok temuocena: 36% 

   Jak tylko bazarek wróci na swoje dawne miejsce to jego smród zgłuszy wszystkie spaliny z tunelu.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 4 7 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Warszawiak82 21 ponad rok temuocena: 83% 

   Rany! Ci znowu o filtrach. Za kilka miesięcy cały tranzyt towarowy z Europy Zachodniej do Rosji pojedzie przez miasto. Hiszpańskie kible do Moskwy, skrzynie biegów Volkswagena do Kaługi, części Siemensa do lokomotyw każde gówno, które jedzie tam, pojedzie w autostradą przez środek Ursynowa. Trzeba inicjować budowę autostradowej obwodnicy W-wy tak by za 10-15 lat wycofać transkontynentalny tranzyt z dzielnic mieszkaniowych.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 5 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~W(BJS) 20 ponad rok temuocena: 83% 

   To nie lepiej było od razu budować prawdziwą obwodnicę a nie TO COŚ ?

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 5 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Kawka 19 ponad rok temu

   Koncepcja już jest oraz wytyczany jest Korytarz przyszlej A50 jako obwodnicy ale to pieśń przyszłości, oddana będzie może za 15 lat

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 0 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~POW 18 ponad rok temuocena: 37% 

   Przecież jak deweloper budował bloki. Na Ursynowie Powinien informować ze będzie przechodzić autostrad a2 z czasem. A teraz wielkie halo filtry hałas wszystko im przeszkadza. Najtrudniejszym wyzwaniem w budowie POW był most na Wiśle. Jednak okazał się tunel. Przez blokowanie radnych w wydawaniu zezwoleń na budową. Jak wam tak zle. Mieszkańcom ursynowa. To omijajcie wszystkie autostrady w Polsce. Skoro jesteście ich przeciwnikami w budowie. Ursynów uważa się z dzielnice stolicy Polski.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 12 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~komentator nałogowy 17 ponad rok temuocena: 31% 

   ursynowszczaki uważają się za dzielnice dzielnic kraju i tu powinni przenieść pałac prezydencki a same granice administracyjne uchwalić jako miasto w mieście jak watykan, reszta sie nie liczy lol

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 4 9 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~W(BJS) 16 ponad rok temuocena: 0% 

   KTO CIĘ UCZYŁ PISAĆ PO POLSKU .

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 0 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Antoszek 15 ponad rok temuocena: 85% 

   Warto zwrócić uwage na nieudolne kłmastwa Otwatego Ursynowa, ci perfidni kłamcy sami sobie przecza, od lat pozują pod publike, tyle że sa tak nieudolni, że na ich stronie są dwa rózne stanowiska, jedno z 2018 roku i to teraz. Wiemy jak i nasi radni wiedza, ze tych filtrów nie bedzie a sprawa jest przegrana, a wiec idealna dla lamusów politycznych typu Dominak czy skubiszewski, beda ludziom oczy mydlic, jacy to oni sa zaangażowani a normalnie to wuj i zlewka.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 11 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Ursynowianin 14 ponad rok temuocena: 85% 

   Kogo to rusza ? W ogóle to jaki jest sesn utrzymywania tylu radnych z których żadnego pożytku nie mamy poza takimi pokazowkami bicia piany ?

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 11 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Przypilnujmy! 13 ponad rok temuocena: 73% 

   Kluczowe jest w którym miejscu zamontują czujniki do pomiaru. Bezpośrednio na wylocie z wyrzutni czy na poziomie ziemi? Bo póki co zrobili kominy, które mają na celu rozpraszanie zanieczyszczeń poprzez ich zmieszanie z powietrzem zewnętrznym, co zmniejsza stężenie zanieczyszczeń w każdym punkcie oddalonym od wyrzutni.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 8 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Zniesmaczon 12 ponad rok temuocena: 75% 

   I co w tym m temacie ma do powiedzenia niejaki rojeski? Tak kiwał łbem na potwierdzenie kłamstw jakiego dotyczących rzekomo załatwienia filtrow tunelu POW. Rojeski... PAŁA!

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 6 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Szofer 11 ponad rok temuocena: 57% 

   Po co marnować pieniądze podatnikow na kosztowne filtry? Wiatr zachodni i tak wszystko wywieje na wilanow i dalej...

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 8 6 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Kujbas 10 ponad rok temuocena: 78% 

   sratatata za trzy lata

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 7 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~2BORNOT2B 9 ponad rok temuocena: 50% 

   W czym mają pomóc filtry na wyrzutniach, jeśli spaliny na codzień mają uchodzić portalami, a nie tymi wyrzutniami? Zaożenie jest takie, że wentylatory kierujące zużyte powietrze do wyrzutni mają być uruchamiane tylko czasem, w przypadku, gdy coś niepokojącego zacznie się dziać w tunelu.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 5 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Tatu 8 ponad rok temuocena: 0% 

   To są 2 różne instalacje. 1 z nich już istniejąca w projekcie, służy wentylacji tunelu i ma być uruchamiana jeśli zajdzie taka konieczność. 2-giej na razie wcale nie ma. Powstanie jeśli taki będzie wniosek z analizy porealizacyjnej. Wtedy zamontowane zostaną filtry oraz urządzenia wprowadzające spaliny do wyrzutni, będą działać niezależnie od już istniejącego systemu wentylacji tunelu.

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 0 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Gg 7 ponad rok temuocena: 55% 

   Będą pozwy Gddkia za każdy dzień trucia.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 12 10 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~W(BJS) 6 ponad rok temuocena: 39% 

   TAK TRZYMAĆ .

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 9 14 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Wawa 5 ponad rok temuocena: 52% 

   Po co jakieś filtry skoro jak ktoś kupi auto na prąd to nie może ładować na miejscu postojowym bo Janusze mu to uniemożliwiają na czele ze wspólnotą? Jeździ bez spalin i nagle wam obwodnica przeszkadza.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 15 14 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Po co? 4 ponad rok temuocena: 56% 

   Po co komuś rozum, skoro wypisuje głupoty?

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 10 8 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Po jajco 3 ponad rok temuocena: 100% 

   Czytaj ze zrozumieniem

   Edytowany: ponad rok temu

   oceń komentarz 6 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Imielin 2 ponad rok temuocena: 78% 

   Wyraziliscie zaniepokojenie? Wspaniale, temat zamknięty.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 18 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Boom 1 ponad rok temuocena: 49% 

   Kolejny przykład kłamliwych obietnic polityków. A nieudolność gddkia przy tej inwestycji jeszcze przez lata będzie pamiętana.

   Edytowany: ponad rok temu

   odpowiedz oceń komentarz 18 19 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  Artykuł załadowany: 0.4293 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO 26.05.2022 - 25.08.2022