REKLAMAA1 SanGiovanni 01.07.2022 - 31.08.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  SMB „IMIELIN” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  Prowadzenie robót konserwacyjno - naprawczych instalacji elektrycznej w nieruchomościach SMB Imielin w Warszawie.


  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni (pokój 10) za odpłatnością 50 zł.


  Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa 28.04.2022 r. do godz. 9.30 

  Miejsce składania ofert: w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 25.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pok. 22 w dniu 28.04.2022 r. o godz. 10.00

  Wymagane wadium w wysokości – 7 000 zł,

  Wadium należy wpłacić na konto PKO BP nr 60 1020 1169 0000 8102 0011 2151. 


  Informacje w sprawach przetargu udzielane są telefonicznie – tel. 22 641 59 91 w. 133

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zawieszenia przetargu na okres do trzech miesięcy bez podania przyczyny.

  (ogłoszenie)

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 3

  • 1
   BARDZO PRZYDATNY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 2
   PRZYDATNY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   NIEPRZYDATNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.3801 sekundy
  REKLAMAA2 Pizzeria105 01.06.2022 - 31.07.2022