REKLAMAA1 DaGRASSO 26.05.2022 - 25.08.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  KOMISJA RADY NADZORCZEJ DO SPRAW WYŁONIENIA I REKOMENDACJI KANDYDATÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZY METRZE” W WARSZAWIE

  Miejsce pracy: Warszawa
  Region: mazowieckie

  Wymagania niezbędne, zgodne z § 69. ust. 3 statutu SM „Przy Metrze”:

  • wykształcenie wyższe
  • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 5-letni na stanowisku kierowniczym 
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych

  Dodatkowe wymagania (niezbędne):

  • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
  • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami
  • otwartość i inicjatywa w rozwiązaniu problemów mieszkańców
  • dbałość o należytą organizację posiedzeń organów Spółdzielni (w tym walnych zgromadzeń)
  • umiejętność zarządzania zespołem pracowników (ok. 40 osób)
  • zdolność pracy pod presją czasu

  Mile widziane:

  • doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych lub wspólnotach mieszkaniowych
  • zwięzłość i przejrzystość wypowiedzi

  Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie: 

  • kierowanie pracami Zarządu i koordynowanie pracy pozostałych członków Zarządu
  • nadzór nad sprawami prawnymi
  • wykonywanie (jednoosobowo) funkcji pracodawcy
  • podejmowanie działań w zakresie zarządzania płynnością finansową Spółdzielni
  • optymalizacja kosztów
  • współpraca i kontakty z instytucjami zewnętrznymi, audytorami, organami administracji publicznej
  • przygotowywanie i weryfikowanie dokumentów oraz korespondencji w zakresie nadzoru merytorycznego w podległych komórkach organizacyjnych
  • bezpośrednie nadzorowanie pracy działów: organizacyjno-prawnego, lokali użytkowych, członkowsko-lokalowego, przetargów, kontroli i analiz, płac i rozliczania umów cywilnoprawnych oraz sekretariatu i biura obsługi mieszkańców (około 12 osób)
  • spotkania z członkami spółdzielni w ramach dyżurów
  • dbanie o należyty wizerunek Spółdzielni
  • promowanie działalności społeczno-kulturalnej

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • samodzielne stanowisko
  • pracę w dogodnej komunikacyjnie lokalizacji
  • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej 
  • świadczenia z ZFŚS

  Oferta powinna zawierać: 

  • życiorys (CV), informację o zawodowych sukcesach kandydata, ewentualne referencje oraz: adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych; (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji

  Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Przetargi”>„Oferty pracy”

  Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Prezesa Zarządu”, w Biurze Obsługi Mieszkańców Spółdzielni, al. Komisji Edukacji Narodowej 36, lok. U-128 Warszawa (Budynek Galerii Ursynów, p. I), w terminie do dnia 11.07.2022 r. do godz. 15.00 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Spółdzielni.

  Dla osób pragnących złożyć swoją ofertę w formie elektronicznej istnieje możliwość wysłania dokumentów na adres e-mail: radanadzorcza@smprzymetrze.pl

  (ogłoszenie)

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 12

  • 6
   BARDZO PRZYDATNY
  • 1
   ZASKOCZONY
  • 2
   PRZYDATNY
  • 1
   OBOJĘTNY
  • 0
   NIEPRZYDATNY
  • 0
   WKURZONY
  • 2
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 1.0618 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO 26.05.2022 - 25.08.2022