REKLAMAA1-AUCHAN-01-01----30-06-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (mat. prasowe)

  SMB „IMIELIN” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 ogłasza przetarg nieograniczony na niżej wymienione roboty budowlane:

  1. Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Hirszfelda 4

  2. Modernizacja i rozbudowa altanek śmietnikowych w zasobach SMB Imielin


  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni (pokój 25) za odpłatnością 50 złotych.


  Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa:

  • Poz. 1 – do 28.05.2020 r. do godz. 9:30
  • Poz. 2 – do 28.05.2020 r. do godz. 10:30

  Miejsce składania ofert: w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 25.


  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 22:

  • Poz. 1 w dniu 28.05.2020 r. o godz. 10.00
  • Poz. 2 w dniu 28.05.2020 r. o godz. 11.00

  Wymagane wadium:

  • Poz. 1 – 3 500 złotych
  • Poz. 2 – 5 000 złotych

  Wadium należy wpłacić na konto PKO BP nr 60 1020 1169 0000 8102 0011 2151.


  Informacje w sprawach przetargu udzielane są telefonicznie:

  • Poz. 1 i 2 – tel. 22 641 59 91 wew. 126

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zawieszenia przetargu na okres do trzech miesięcy bez podania przyczyny.

  (ogłoszenie)

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 13

  • 5
   BARDZO PRZYDATNY
  • 3
   ZASKOCZONY
  • 0
   PRZYDATNY
  • 2
   OBOJĘTNY
  • 0
   NIEPRZYDATNY
  • 1
   WKURZONY
  • 2
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.2572 sekundy
  REKLAMAA2-SanGiovanni--01-06----30-06-2020