REKLAMAA1-Galileusz--01-09----30-09-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  SMB „IMIELIN” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

  1. Wykonywanie robót ślusarskich, stolarskich i szklarskich w zasobach SMB Imielin
  2. Modernizacja i rozbudowa altanek śmietnikowych w zasobach SMB Imielin,

  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni (pokój 25) za odpłatnością 50 zł.


  Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa:

  Poz. 1 – do 09.07.2020 r. do godz. 9.30

  Poz. 2 – do 09.07.2020 r. do godz. 10.30


  Miejsce składania ofert: w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 25.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pok. 22:

  Poz. 1 w dniu 09.07.2020 r. o godz. 10.00

  Poz. 2 w dniu 09.07.2020 r. o godz. 11.00

  Wymagane wadium:

  Poz. 1 – 5 000 zł

  Poz. 2 – 5 000 zł,

  Wadium należy wpłacić na konto PKO BP nr 60 1020 1169 0000 8102 0011 2151.


  Informacje w sprawach przetargu udzielane są telefonicznie:

  Poz. 1 i 2 – tel. 22 641 59 91 w. 126

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zawieszenia przetargu na okres do trzech miesięcy bez podania przyczyny.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 17

  • 6
   BARDZO PRZYDATNY
  • 4
   ZASKOCZONY
  • 0
   PRZYDATNY
  • 2
   OBOJĘTNY
  • 1
   NIEPRZYDATNY
  • 2
   WKURZONY
  • 2
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.2127 sekundy
  REKLAMAA2-DAGRASSO--14-08----13-11-2020