REKLAMAA1 AUCHAN 01.01.2021 - 30.06.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (SK)

  SMB „IMIELIN” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 ogłasza przetarg nieograniczony na poniżej wymienione roboty budowlane:

  1. Przeprowadzenie w mieszkaniach i lokalach użytkowych 5-cio letnich pomiarów instalacji elektrycznej
  2. Wymiana pionów elektrycznych w budynkach przy ul. Hawajskiej 1, 4, 10, oraz przy ul. Dereniowej 7
  3. Wykonania remontu klatek schodowych w budynkach przy
    ul. Dereniowej 4 i 13, Miklaszewskiego 11, oraz Wasilkowskiego 1A.

  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni (pokój 25) za odpłatnością 50 zł.


  Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa:

  Poz. 1 – do 11.03.2021 r. do godz. 9.30 

  Poz. 2 – do 11.03.2021 r. do godz. 10.30

  Poz. 3 – do 18.03.2021 r. do godz. 9.30


  Miejsce składania ofert: w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 25.


  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pok. 22:

  Poz. 1 w dniu 11.03.2021 r. o godz. 10.00

  Poz. 2 w dniu 11.03.2021 r. o godz. 11.00

  Poz. 3 w dniu 18.03.2021 r. o godz. 10.00


  Wymagane wadium

  Poz. 1 – 15 000 zł,

  Poz. 2 – 7 000 zł za budynek, 

  Poz. 3 –  od 5 000 do 12 000 zł za budynek, szczegóły w SIWZ

  Wadium należy wpłacić na konto PKO BP nr 60 1020 1169 0000 8102 0011 2151. 


  Informacje w sprawach przetargu udzielane są telefonicznie:

  Poz. 1 i 2 – tel. 22 641 59 91 w. 116

  Poz. 3 – tel. 22 641 59 91 w. 126


  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zawieszenia przetargu na okres do trzech miesięcy bez podania przyczyny.

  (ogłoszenie)

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 4

  • 1
   BARDZO PRZYDATNY
  • 2
   ZASKOCZONY
  • 0
   PRZYDATNY
  • 1
   OBOJĘTNY
  • 0
   NIEPRZYDATNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.2637 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO / KUCHARKI  14.02.2021 - 13.05.2021