REKLAMAA1 TEFAL 18.03.2021 - 17.06.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  SMB „IMIELIN” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach przy ul. Dereniowej 4 i 13, Miklaszewskiego 11, oraz Wasilkowskiego 1A

  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni (pokój 25) za odpłatnością 50 zł.


  Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa 04.05.2021 r. do godz. 9:30

  Miejsce składania ofert: w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 25


  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pok. 22 w dniu 04.05.2021 r.
  o godz. 10:00


  Wymagane wadium: od 5 000 do 12 000 zł za budynek, szczegóły w SIWZ. Wadium należy wpłacić na konto:

  PKO BP nr 60 1020 1169 0000 8102 0011 2151


  Informacje w sprawach przetargu udzielane są telefonicznie – tel. 22 641 59 91 w. 126

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zawieszenia przetargu na okres do trzech miesięcy bez podania przyczyny.

  (ogłoszenie)

  Artykuł załadowany: 0.2504 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO / KUCHARKI  14.02.2021 - 13.05.2021