REKLAMAA1 PSYCHOCARE 01.08.2021 - 31.10.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ7 października 2021, 06:12

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  SMB „IMIELIN” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  Prowadzenie konserwacji instalacji sanitarnych w zasobach SMB Imielin

  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni (pokój 10) za odpłatnością 50 zł.

  Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa 21.10.2021 r. do godz. 9.30 

  Miejsce składania ofert: w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 25.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pok. 22 w dniu 21.10.2021 r. o godz. 10.00

  Wymagane wadium: 5 000 zł,

  Wadium należy wpłacić na konto PKO BP nr 60 1020 1169 0000 8102 0011 2151. 

  Informacje w sprawach przetargu udzielane są telefonicznie:

  – tel. 22 641 59 91 w. 120

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zawieszenia przetargu na okres do trzech miesięcy bez podania przyczyny.

  (ogłoszenie)

  Artykuł załadowany: 0.2839 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO 25.08.2021 - 24.11.2021