REKLAMAA1 SanGiovanni  01.04.2021 - 30.04.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Imielin” z siedzibą w Warszawie przy ul. Malinowskiego 5 zatrudni GOSPODARZA BUDYNKU.

  Zakres podstawowych zadań i odpowiedzialności:

  Do zakresu podstawowych zadań i odpowiedzialności osoby zatrudnionej na stanowisku gospodarza budynku w szczególności należy:  

  • Utrzymanie należytej czystości i porządku klatek schodowych z ich wyposażeniem, kabin dźwigowych, komór zsypowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania.
  • Usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z niezabudowanej części nieruchomości, tj. chodników, ciągów pieszo-jezdnych, przejść i prześwitów, dojść do budynków, placów zabaw, altanek śmietnikowych i trawników.
  • Oczyszczanie ze śniegu i lodu powierzchni utwardzonych. Usuwanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem.
  • Zgłaszanie administracji napraw elementów wyposażenia terenu (urządzenia zabawowe itp.)
  • Bezzwłoczne zawiadamianie administratora lub właściwych komunalnych służb technicznych o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych.
  • Dbałość o należyty stan sprzętu p.poż. oraz narzędzi przeznaczonych do utrzymywania czystości i porządku. Zawiadamianie administratora o konieczności naprawy. 
  • Zawiadamianie administratora o rażących lub uporczywych wypadkach naruszania przez mieszkańców „Regulaminu używania lokali i porządku domowego”
  • Wymiana żarówek w przydzielonym do obsługi budynku.
  • Stała kontrola zabezpieczenia wejść, zamków itp. do urządzeń technicznych oraz wejścia na dach budynku.
  • Wywieszanie flag z okazji świąt i uroczystości państwowych.
  • Usuwanie plakatów, ogłoszeń, afiszy i rysunków umieszczonych bez zgody administratora na budynkach, pomieszczeniach lub urządzeniach przeznaczonych do ogólnego użytku.
  • Dbałość o estetyczny wygląd tablicy ogłoszeń.
  • Pielęgnacja zieleni, trawników, kwietników oraz ich ochrona.
  • Obsługa aplikacji mwykonawca.

  Oferty powinny zawierać:

  • CV,
  • Dane kontaktowe (adres e-mail do korespondencji, numer telefonu).

  Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych –  tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) prowadzonej przez SMB „Imielin” z siedzibą w Warszawie przy ul. Malinowskiego 5".

  Przesłane dokumenty nie będą zwracane. O dopuszczeniu do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

  (ogłoszenie)

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 18

  • 5
   BARDZO PRZYDATNY
  • 5
   ZASKOCZONY
  • 1
   PRZYDATNY
  • 1
   OBOJĘTNY
  • 0
   NIEPRZYDATNY
  • 3
   WKURZONY
  • 3
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.2689 sekundy
  REKLAMAA2 SanGiovanni  01.04.2021 - 30.04.2021