REKLAMAA1 UCK ALTERNATYWY 01.01.2023 - 31.12.2023
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ5 października 2022, 06:28

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  SMB „IMIELIN” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Wykonanie wymiany instalacji gazowej w budynkach przy ul. Dereniowej 7 
   i Warchałowskiego 11,
  2. Przebudowę ciągu pieszo – jezdnego pomiędzy budynkami Dereniowa 13 - Hirszfelda 16 - Hirszfelda 18,

  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni (pokój 10) za odpłatnością 50 zł.


  Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa:

  Poz. 1 – do 13.10.2022 r. do godz. 9.30 

  Poz. 2 – do 13.10.2022 r. do godz. 10.30

  Miejsce składania ofert: w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 25.


  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni pok. 22:

  Poz. 1 w dniu 13.10.2022 r. o godz. 10.00

  Poz. 2 w dniu 13.10.2022 r. o godz. 11.00


  Wymagane wadium:

  Poz. 1 – 8 000 zł za budynek,

  Poz. 2 – 40 000 zł, 

  Wadium należy wpłacić na konto PKO BP nr 60 1020 1169 0000 8102 0011 2151. 


  Informacje w sprawach przetargu udzielane są telefonicznie:

  Poz. 1 – tel. 22 641 59 91 w. 120

  Poz. 2 – tel. 22 641 59 91 w. 122

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zawieszenia przetargu na okres do trzech miesięcy bez podania przyczyny.

  (ogłoszenie)

  Artykuł załadowany: 0.4292 sekundy
  REKLAMAA2 KUCHAREK6 26.11.2022 - 25.02.2023