REKLAMAA1 BYŚ 01.09.2021 - 30.09.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ13 września 2021, 20:08

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Polisolokaty to rodzaj ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Do 2015 roku taka forma umowy ubezpieczenia była dostępna w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Skandia. Towarzystwo ubezpieczeniowe proponowało kilka rodzajów ubezpieczeń, między innymi ubezpieczenie Multiportfel Złoty Wiek. Początkowo świadczenia oferowane przez towarzystwo sprawiały wrażenie korzystnych dla konsumentów. Po pewnym czasie funkcjonowania tego typu świadczeń okazało się, że naruszają one zbiorowe interesy konsumentów. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie w tej sprawie.

  Nieprawidłowości dotyczące umowy ubezpieczenia

  Najważniejszym negatywnym skutkiem umowy ubezpieczenia, który został wychwycony w ogólnych warunkach ubezpieczenia, był fakt, że to konsument ponosił wszystkie negatywne następstwa zawarcia oraz wypowiedzenia polisy. Dodatkowo pobieranie opłaty likwidacyjnej ma na celu zastraszenie konsumenta oraz w konsekwencji doprowadzenie do niechęci w stosunku do zerwania polisy. Wszystkie koszty związane ze zmianami wartości jednostek funduszy spoczywały na konsumencie. Wszystkie te aspekty sprawiały, że nawet po wielu latach regularnych wpłat na konto, przy rozwiązaniu umowy, konsument mógł nie dostać nic ze środków wpłaconych przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. W takim przypadku wielu klientów postanowiło odzyskać pieniądze, zgłaszając sprawę odpowiednim służbom.

  Rezygnacja z polisolokaty

  Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym nie dają gwarancji odzyskania wpłaconych funduszy. Dlatego rezygnacja z polisolokaty była tak ciężka i żmudna. Wielu konsumentów nie odzyskało wszystkich swoich środków. Aby skutecznie odzyskać swoje pieniądze, warto skorzystać z usług firm, specjalizujących się w działalności ubezpieczeniowej oraz odzyskiwaniu funduszy klientów. Na stronie https://oplatylikwidacyjne24.pl/rezygnacja-polisolokaty/ znajdują się wszystkie najważniejsze informacje, które pomogą zerwać niekorzystne umowy. Powierzenie sprawy profesjonalistom pozwoli, odzyskać opłatę likwidacyjną, którą będzie próbował przejąć ubezpieczyciel. W przypadku niektórych polis UFK można będzie dochodzić całości wpłaconych środków. Rezygnacja z niekorzystnych umów ubezpieczenia jest konieczna, jeżeli chcemy zachować bezpieczeństwo finansowe.

  Niekorzystne warunki i opłaty likwidacyjne

  Na stronie: https://oplatylikwidacyjne24.pl/polisolokaty-skandia/ znajdują się informacje pokazujące jaka była wysokość świadczenia w Towarzystwie Vienna Life. W artykule analizowane są również poszczególne informacje zawarte w umowie ubezpieczenia. Wyraźnie wskazuje wszystko na to, że umowy polisolokat zawierane w towarzystwie ubezpieczeniowym Vienna Life były niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Co ważne, pobranie opłaty likwidacyjnej w momencie rozwiązania umowy prowadzi do wielu nieprawidłowości. Dodatkowo w umowach zostały zawarte klauzule niedozwolone przy zawieraniu tego typu kontraktów.

  W niektórych przypadkach odzyskanie pieniędzy od towarzystwa ubezpieczeniowego było niezwykle trudne. Jednak z pomocą przyszedł wyrok sądu okręgowego, który działał na korzyść pokrzywdzonych konsumentów. Uznano, że doszło do wyjątkowych sytuacji, w których ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi doprowadziły do wysokiej szkodliwości społecznej. Dzięki ugruntowanemu orzecznictwu sądowemu i pomocy profesjonalnych pełnomocników pokrzywdzonym konsumentom zwracane są ich pieniądze. Część osób próbuje odzyskać je na własną rękę, jednak może okazać się to wyjątkowo problematyczne. Sumy ubezpieczenia są niekiedy bardzo wysokie i trudno jest odzyskać cały włożony kapitał.

  Towarzystwa ubezpieczeniowe mocno bronią swoich interesów. Dlatego w sprawie nieuczciwych warunków warto postawić na konsultacje z doświadczonymi ekspertami. W trakcie takiej rozmowy przeanalizują umowę ubezpieczenia, zwracając szczególną uwagę na te postanowienia regulaminu UFK, które pomogą ustanowić nieważność umowy lub pomóc w odzyskaniu pobranych opłat likwidacyjnych. W sprawach polisolokat najważniejsze jest odpowiednie podejście do ich wypowiedzenia oraz odpowiednie działania, które służą temu, aby zminimalizować straty finansowe wygenerowane przez polisy UFK.

  Artykuł załadowany: 0.3459 sekundy
  REKLAMAA2 DaGRASSO 25.08.2021 - 24.11.2021