REKLAMAA1-TEFAL  01.01.2021 - 01.02.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ5 października 2020, 15:23 komentarzy 1

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (policja)

  Ekspert w laboratorium, instruktor strzelania, policjant ruchu drogowego a może "dochodzeniówki"? Jedna instytucja, a tyle możliwości! Stołeczna policja ruszyła z naborem.

  - Nie zwlekaj, pozwól żyć swoim marzeniom i zostań jednym z nas - tak stołeczna policja zachęca do wstąpienia w jej szeregi.

  Poszukiwani są kandydaci na różne stanowiska. Wszyscy muszą spełniać określone warunki. Jakie?

  Posiadać co najmniej średnie wykształcenie, polskie obywatelstwo, nieposzlakową opinię, pełnię praw obywatelskich i praw publicznych. Nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Trzeba być też zdolnym fizycznie i psychicznie do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować oraz dawać rękojmię zachowania tajemnicy służbowej. Ważny jest też uregulowany stosunek do służby wojskowej.

  Dokumenty wymagane przy rekrutacji do pracy w Policji:

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
  • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów),
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
  • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu), dowód osobisty (do wglądu),

  Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

  Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

  • złożenia kompletu dokumentów, tj. podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
  • testu wiedzy,
  • testu sprawności fizycznej,
  • testu psychologicznego,
  • przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
  • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,
  • przeprowadzenia postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

  W postępowaniu kwalifikacyjnych kandydatom przyznawane są punkty, które są sumowane. Od ich liczby zależy kolejność na liście przyjętych do służby. Maksymalna liczba punktów to 160.

  Inwestycja w wiedzę to więcej punktów

  • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – 8 punktów,
  • Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7 punktów,
  • Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 7 punktów.

  Hobby i umiejętności = dodatkowe punkty

  • Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 6 punktów
  • Prawo jazdy kategorii „B” - 6 punktów
  • Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty
  • Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej 
  • na poziomie biegłości B2 – 4 punkty
  • Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego 
  • co najmniej na poziomie biegłości B2 – 2 punkty
  • Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty
  • Prawo jazdy kategorii innej niż B – 2 punkty

  Zadzwoń po więcej informacji

  Wszelkie informacje dotyczące naboru do służby można uzyskać w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, Al. Solidarności 126 w Warszawie. Numery telefonów:

  • +48 47 723-24-30,
  • +48 47 723-24-49
  • +48 47 723-24-51
  • +48 47 723-24-53
  • +48 47 723-24-59 

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 11

  • 4
   BARDZO PRZYDATNY
  • 1
   ZASKOCZONY
  • 3
   PRZYDATNY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   NIEPRZYDATNY
  • 2
   WKURZONY
  • 1
   BRAK SŁÓW
  Artykuł załadowany: 0.2304 sekundy
  REKLAMAA2 SanGiovanni  01.01.2021 - 31.01.2021