REKLAMAA1 AUCHAN 01.07.2021 - 31.12.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ19 listopada 2021, 07:16

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nie można uzyskać rozwodu kościelnego, ponieważ coś takiego jak „rozwód” w instytucji kościoła nie istnieje. Można jednak uzyskać unieważnienie małżeństwa. Zobaczmy, czym jest i co warto o tym wiedzieć.

  Czym jest rozwód kościelny?

  Zgodnie z naukami kościoła katolickiego sakrament małżeństwa jest na cały życie, nie może więc dojść do rozwodu, także „rozwodu kościelnego”. Mimo iż rozwód kościelny nie jest możliwy to pojęcie to jest powszechnie używane. Co zatem oznacza? 

  To, co potocznie określa się terminami „rozwód kościelny”, „unieważnienie ślubu” czy „unieważnienie małżeństwa kościelnego” oznacza w języku kanonistycznym stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Takie stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego powstaje wskutek procesu sądowego, w którym udowodnione zostaje, że już w dniu ślubu zachodziły pewne okoliczności, które uniemożliwiały zawarcie małżeństwa sakramentalnego, a więc tak naprawdę nigdy nie zostało ono zawarte.

  Rozwód kościelny krok po kroku

  Zasady według których toczy się proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego zawarte są w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Warto jednak wiedzieć, że w zależności od sądu kościelnego, w którym proces ma się toczyć, etapy te mogą się od siebie nieco różnić. Zazwyczaj jednak, proces o unieważnienie małżeństwa kościelnego, odbywający się według trybu zwyczajnego, składa się z następujących kroków:

  1. Konsultacja - w czasie konsultacji adwokat kościelny poznaje stan faktyczny i ocenia czy zasadnym jest ubieganie się o unieważnienie małżeństwa kościelnego,
  2. Złożenie skargi powodowej - jest to dokument niezbędny do rozpoczęcia procesu,
  3. Przyjęcie skargi powodowej przez sąd kościelny - to sygnał, że wszystkie wymogi formalne zostały spełnione i sprawa może zostać rozpatrzona,
  4. Wydanie dekretu o ustalenie przedmiotu sporu - dekret ten wskazuje tytuły prawne jakie będą badane w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, 
  5. Zeznania stron procesu - zeznania odbywają się indywidualnie i w obecności notariusza, sędziego i ewentualnego adwokata kościelnego, 
  6. Zeznania świadków - zeznania te odbywają się na podobnych zasadach co zeznania stron procesu, 
  7. Przedstawienie opinii biegłego sądowego - to ważny dowód w sprawie o unieważnienie małżeństwa kościelnego,
  8. Publikacja akt procesowych - wtedy sąd kościelny udostępnia akta procesowe, dając tym samym możliwość zapoznania się ze zgromadzonym w procesie materiałem dowodowym, 
  9. Uwagi obrońcy węzła małżeńskiego - obrońca węzła małżeńskiego to osoba, której zadaniem jest udowodnienie, że sakrament małżeństwa został zawarty w sposób ważny, 
  10. Prezentacja głosów obrończych stron procesu - to zarówno odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, jak i swoiste podsumowanie procesu. 
  11. Wydanie wyroku - trzech sędziów ocenia zebrany materiał dowodowy i na jego podstawie wydają wyrok,
  12. Apelacja - w przypadku kiedy obie strony procesu są zadowolone z wydanego wyroku, wyrok podlega wykonaniu, a jeżeli nie są zadowolone to mają prawo do apelacji w ciągu 15 dni.

  Rozwód kościelny - przesłanki

  Aby związek małżeński został unieważniony, trzeba założyć, iż cały czas był obciążony przeszkodami, przez które nie powinno dojść do ślubu. Są to m.in.:

  • przyczyny zrywające, np. przeszkoda różnej religii, 
  • brak zgody małżeńskiej, np. brak minimum poznania małżeńskiego,
  • przeszkody w zawarciu związku małżeńskiego, np. czyli gdy kapłan asystujący nie posiada upoważnień do prowadzenia uroczystości.

  Kancelaria prawa kanonicznego

  Kancelaria prawa kanonicznego nie jest konieczna do rozpoczęcia procesu o unieważnienie małżeństwa kościelnego jednak zdecydowana większość osób decyduje się na pomoc specjalisty, tj. adwokata kościelnego. 

  Jedną z najczęściej polecanych kancelarii prawa kanonicznego reprezentujących swoich klientów przed sądami kościelnymi w Polsce jest Kancelaria Prawna Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Wojdała. Ta kancelaria prawa kanonicznego, która świadczy pomoc w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego dla osób zamieszkałych na terenie całej Polski. Posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, poparte wieloma spektakularnymi sukcesami oraz licznymi zadowolonymi klientami.

  Można skontaktować się z nią:

  Artykuł załadowany: 0.3247 sekundy
  REKLAMAA2 YASUMI 01.10.2021 - 31.12.2021