REKLAMAA1 Pizzeria105  01.04.2022 - 31.05.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ26 listopada 2021, 10:55

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Problemy z płynnością finansową mogą przytrafić się nawet najlepiej prosperującej firmie. Niekiedy jednak problemy potrafią się niebezpiecznie spiętrzyć. Wtedy jedynym słusznym rozwiązaniem może okazać się ogłoszenie upadłości firmy. Sprawdź, czy wiesz jakie okoliczności uprawniają Cię do sięgnięcia po to narzędzie. Dowiedz się też jak przeprowadzić taki proces i komu go najlepiej powierzyć. Zobacz, jakie są konsekwencje upadłości zarówno dla Ciebie – dłużnika, jak i Twoich wierzycieli.

  Ogłoszenie upadłości firmy

  Piętrzące się trudności z opłacaniem faktur w terminie mogą dotknąć każdego przedsiębiorcę. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to zamiast brnąć w kolejne długi lub wyprzedawać majątek firmy, powinieneś rozważyć ogłoszenie upadłości.

  Co to jest upadłość firmy?

  To specyficzny stan przedsiębiorstwa, który następuje na skutek wszczęcia wobec niego procedury sądowej. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeb wierzycieli, czyli firm i osób, co do których firma stała się niewypłacalna przed dłużysz czas.

  Kto może ogłosić bankructwo firmy?

  Narzędzie, o jakim mówimy, jest dostępne dla każdego. Mogą z niego skorzystać duże poważne przedsiębiorstwa, jak i jednoosobowe firmy. Zgodnie z zapisem prawnym ogłoszenie upadłości przysługuje:

  • spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością;

  • spółkom akcyjnym nieprowadzącym działalności gospodarczej;

  • wspólnikom osobowych spółek handlowych;

  • wspólnikom spółek partnerskich;

  • osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

  Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

  Po narzędzie, jakim jest upadłość firmy, można sięgnąć wtedy, kiedy przedsiębiorstwo traci swoją płynność finansową. Nie jest tym samym w stanie sprostać żądaniom wierzycieli. Dotyczy to sytuacji, w których dochodzi do niewypłacalności wobec kontrahentów czy dostawców. Aby sąd nie odrzucił wniosku o upadłość firmy, musi dojść do długoterminowej niewypłacalności, czyli takiej, która utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące. Ponadto kwota zobowiązania powinna przekraczać 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa – dłużnika. Ważnym jest również fakt posiadania przez Ciebie minimum dwóch wierzycieli.

  Jak ogłosić bankructwo firmy?

  Wniosek o upadłość firmową składa się w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla adresu, pod którym dłużnik prowadzi swoje przedsiębiorstwo. W dokumencie tym powinny znaleźć się wyszczególnione wszystkie okoliczności, które zmuszają właściciela firmy do zastosowania takiego rozwiązania. Oczywiście muszą się w nim też znaleźć dane na temat:

  • adresu zamieszkania dłużnika;

  • lokalizacji przedsiębiorstwa;

  • rodzaju prowadzonej działalności.

  Dodatkowe dokumenty

  Warto przy tym zaznaczyć, że sam poprawnie wypełniony wniosek to absolutne minimum. Należy do niego również dołączyć cały szereg istotnych dla całej sprawy dokumentów. Samodzielne ich zgromadzenie może okazać się dość czasochłonne.

  Dlatego należy się nim zainteresować już w momencie, kiedy jako dłużnik zacząłeś rozważać ogłoszenie upadłości swojego przedsiębiorstwa. Na liście ważnych załączników znajdują się m.in.:

  • aktualny wykaz majątku z wyszczególnionymi jego elementami i ich wyceną;

  • raport finansowy działalności firmy – musi on obejmować sytuację na dzień nie późniejszy niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku;

  • szczegółowy spis wierzycieli – z podaniem ich adresów, danych kontaktowych oraz kwoty zadłużenia, jak i okresu jego trwania;

  • oświadczenie o posiadaniu innych zadłużeń;

  • wykaz tytułów egzekucyjnych dotyczących dłużnika.

  Upadłość firmy konsekwencje

  Wdrożenie w życie rozwiązania, jakim jest upadłość, nie oznacza z marszu zakończenia działalności firmy. Pociąga ona za sobą szereg konsekwencji. Dotyczą one zarówno dłużnika, jak i wierzyciela.

  Konsekwencje dla dłużnika

  Jako dłużnik musisz pamiętać przede wszystkim, że upadłość firmy to długotrwały proces. W trakcie jego trwania wciąż jesteś zobowiązany do prowadzenia własnej działalności, chyba, że sąd zadecyduje inaczej. Ponadto musisz nadal odprowadzać podatki oraz płacić składki ZUS. Musisz także zdawać sobie sprawę, że nie możesz wtedy dowolnie zarządzać swoim majątkiem. Staje się on bowiem na mocy prawa własnością syndyka. Ma to na celu zaspokojenie wierzyciela.

  Konsekwencje dla wierzycieli

  Skutki ogłoszenia upadłości w przypadku wierzycieli są zerowe. Poprawnie przeprowadzona procedura ma bowiem na celu zaspokojenie ich roszczeń. Oznacza to w praktyce, że mogą oni liczyć na odzyskanie całkowitej lub częściowej kwoty zadłużenia.

  Profesjonalna pomoc przy ogłaszaniu upadłości firmy

  Sytuacja finansowa Twojej firmy stała się na tyle trudna, że jesteś zmuszony do podjęcia decyzji o upadłości? To niełatwe zadanie. Dodatkowo, znajdując się pod presją i działając w stresie, łatwo o pomyłkę. Dlatego też lepiej zrobisz, korzystając z usług specjalistów. Zatrudnia ich m.in. wyspecjalizowana w dziedzinie prawa upadłościowego kancelaria Lexadvisor z Warszawy.

  Zatrudniani w niej eksperci to profesjonaliści i liderzy. Dokonają oni dokładnej szczegółowej analizy sytuacji Twojego przedsiębiorstwa. Dopasują do niego najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Będą Ci towarzyszyć też na każdym etapie sprawy i zadbają w pełni o Twoje bezpieczeństwo oraz interes. Pomogą załatwić wszystkie formalności. Będą Twoim mediatorem w sprawie. Pokierują Cię w tym, co dalej po ogłoszeniu bankructwa firmy.

  Co po upadłości?

  Ogłoszenie upadłości nie przekreśla Twoich szans na to, by nadal prowadzić działalność gospodarczą – to po pierwsze. Po drugie do swojej dyspozycji masz narzędzie, jakim jest pre-pack. Umożliwia Ci ono sprzedaż części Twoich aktywów lub części przedsiębiorstwa inwestorowi. Tym sposobem upadłość może stać się dla Ciebie nowym rozdziałem.

  Na koniec podkreślimy jeszcze, że aby móc ogłosić swoją upadłość, musisz posiadać też odpowiednio wysoki majątek. Sąd może bowiem uznać, iż środki składające się na niego, nie pozwolą na zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Wówczas ma on prawo odrzucić Twój wniosek. Wtedy także warto, byś zgłosił się po pomoc do wspomnianej kancelarii. Może okazać się, że dysponuje ona narzędziami, które pomogą w Twojej sytuacji.

  Artykuł załadowany: 0.393 sekundy
  REKLAMAA2 Pizzeria105  01.04.2022 - 31.05.2022