REKLAMAA1 DaGRASSO / KUCHARKI  14.11.2020 - 13.02.2021
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Uprawnienia budowlane to cel wielu osób zajmujących się lub chcących pracować w branży budowlanej. Ich zdobycie nie jest jednak takie proste i warto się do niego odpowiednio przygotować. Do czego są nam potrzebne uprawnienia budowlane i w jaki sposób się je zdobywa? Co trzeba zrobić, zanim w ogóle zostaniemy dopuszczeni do możliwości zdawania odpowiednich egzaminów? Gdzie szukać wiedzy i w jaki sposób się uczyć?

  Do czego służą uprawnienia budowlane?

  Uprawnienia budowlane są niczym innym, jak oficjalnym poświadczeniem że osoba je posiadająca ma prawo do sprawowania wybranej samodzielnej funkcji technicznej na placu budowy. Do grupy tego typu funkcji zaliczamy:

  • projektanta, którego zadaniem jest projektowanie, sprawdzanie projektów pod kątem poprawności oraz nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z nimi;
  • inspektora nadzoru budowlanego, sprawującego nadzór inwestorski nad budową;
  • kierownika budowy lub kierownika robót, którzy są odpowiedzialni za kierowanie pracami wykonywanymi na placu budowy lub innych robót budowlanych;
  • kontrolera technicznego, odpowiedzialnego za utrzymanie obiektów budowlanych w odpowiedniej kondycji technicznej;
  • osobę odpowiedzialną za wytwarzanie i nadzór techniczny w zakresie wytwarzania elementów budowlanych.

  Kto może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych?

  Jeżeli planujemy związać naszą karierę zawodową z budownictwem na nieco wyższym poziomie, musimy najpierw spełnić kilka warunków, aby móc w ogóle przystąpić do egzaminów niezbędnych do uzyskania konkretnego rodzaju uprawnień budowlanych. Przede wszystkim musimy posiadać wykształcenie wyższe w odpowiednim zakresie i wymiarze, a więc ukończyć studia i obronić inżyniera lub magistra. Kolejnym warunkiem jest także odbycie praktyk w zakresie zawodu, dla którego uprawnienia chcemy pozyskać.

  Zdobywanie uprawnień budowlanych - niezbędna edukacja

  Początkiem drogi do uzyskania uprawnień jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Przepisy dotyczące uprawnień budowlanych zawierają się w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - aktualnie z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Możemy podjąć się zarówno studiów inżynierskich (I stopień) lub magisterskich (II stopień), obydwa warianty upoważniają nas do dalszego ubiegania się o niezbędne do pracy dokumenty. Do egzaminu na uprawnienia budowlane może podejść również osoba posiadająca tytuł technika lub mistrza, jednak zostaną one przyznane w ograniczonym zakresie.

  Zdobywanie uprawnień budowlanych - praktyki zawodowe

  Kolejnym krokiem na drodze do zdobycia dokumentów upoważniających do pracy w naszym upatrzonym zawodzie jest praktyka. Może ona zostać odbyta w biurze projektowym lub na terenie budowy, w zależności od tego jakie dokładnie uprawnienia chcemy zdobyć. Czas trwania praktyk również zależny jest od wybranego zawodu i wynosi od roku do 4 lat. Aby praktyka była ważna, musi być prowadzona i poświadczona przez kierownika praktyki, posiadającego odpowiednie wykształcenie umożliwiające mu uczenie innych. Ten etap możemy zacząć po ukończeniu studiów lub co najmniej po ukończeniu trzeciego roku tychże.

  Po ukończeniu edukacji i praktyki zawodowej zyskujemy prawo do złożenia kwalifikacji wraz z niezbędnymi dokumentami do właściwej dla nas okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB. Pozytywna kwalifikacja uprawnia do podejścia do egzaminów.

  Zdobywanie uprawnień budowlanych - egzaminy

  Egzamin na uprawnienia budowlane jest ostatnim etapem na drodze do ich zdobycia. Odbywa się w dwóch częściach - pisemnej i ustnej, podczas których egzaminowany musi wykazać się wiedzą z zakresu wymaganego dla danego rodzaju uprawnień. Egzamin pisemny ma formę testu sprawdzającego wiedzę z zakresu przepisów związanych z przebiegiem budowy, natomiast egzamin ustny to rozmowa z komisją, której zadaniem jest sprawdzenie czy kandydat potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce. Obydwa egzaminy mają miejsce dwa razy w roku, w terminach wyznaczonych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zazwyczaj w maju i listopadzie.

  Gdzie szukać materiałów do nauki?

  Ponieważ droga do osiągnięcia celu jest długa i trudna, najlepszym sposobem nauki przed egzaminami na uprawnienia budowlane jest systematyczność i przyswajanie wiedzy małymi partiami, lecz często. Dzięki temu łatwiej opanujemy obszerny materiał i nie będziemy panikować na dwa dni przed testem, a zamiast tego podejdziemy do niego pewnie i ze spokojem. Warto zbierać literaturę związaną z interesującą nas dziedziną, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Obecnie można również zaopatrzyć się w próbne testy, na których możemy ćwiczyć swoją wiedzę, jak i zdolność do zmieszczenia się w zadanym czasie.

  Więcej informacji uzyskasz od firmy:

  Uprawnienia Budowlane Invest Construction 

  Artykuł załadowany: 0.2312 sekundy
  REKLAMAA2 SanGiovanni  01.01.2021 - 31.01.2021