REKLAMAA1-SŁUCHMED--20-01----19-02-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ15 sierpnia 2019, 12:35

  Redakcja Haloursynow.pl

  napisz maila ‹
  moje artykuły ‹

  (mat. prasowe)

  Rządowy program Rodzina 500+ pozwala na uzyskanie dodatkowych środków niezbędnych przy wychowaniu dziecka. W ostatnich miesiącach przeszedł on zmiany, dzięki którym od 1 lipca świadczenie pieniężne mogą uzyskać na dziecko wszyscy rodzice i opiekunowie, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Co warto wiedzieć na temat tego programu?

  Kto obecnie może złożyć wniosek o 500+ i zyskać z tego tytułu świadczenie?

  Wniosek o 500+ może być złożony przez matkę, ojca, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, a także dyrektora domu pomocy społecznej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeśli chodzi o rodziców po rozwodzie, prawo do złożenia wniosku i uzyskania świadczenia ma tylko ten z nich, który faktycznie zamieszkuje z dzieckiem, z kolei w przypadku opieki naprzemiennej, wniosek może zostać złożony przez oboje rodziców, ale każdy z nich dostanie połowę świadczenia (czyli pieniądze w kwocie 250 złotych miesięcznie).

  Jak można złożyć wniosek o 500+?

  Wniosek o świadczenie 500+ można złożyć osobiście w odpowiednim organie, który prowadzi gmina, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a także przesłać go drogą pocztową. Oprócz tego dostępna jest internetowa droga składania wniosków. Wówczas można skorzystać z jednej z trzech dróg:

  • wysyłka wniosku przez PUE (Platforma Usług Elektronicznych),
  • wysyłka wniosku przez system Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • przygotowanie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej wybranego banku

  Optymalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług banku. Można w tym zakresie liczyć na minimum formalności, a także na ciekawe bonusy. Na przykład w banku Millennium obecnie istnieje możliwość skorzystania z promocji, w ramach której nowi klienci, korzystający z 500+, są w stanie zyskać nawet 300 złotych dodatkowych środków do dyspozycji.

  Kiedy trzeba złożyć wniosek o świadczenie 500+?

  Złożenie wniosku o 500+ na już urodzone dzieci, które dopiero teraz zostaną objęte programem, powinno nastąpić w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r., jeśli to świadczenie wychowawcze ma być naliczone z wyrównaniem od lipca. Przy przekroczeniu tego terminu świadczenie będzie naliczane niestety dopiero od dnia złożenia wniosku, proporcjonalnie, jeśli chodzi o część miesiąca, w której taki wniosek został złożony. W przypadku nowo narodzonych dzieci przyznanie pełnego świadczenia 500+ będzie uzależnione od tego, czy dochowany został termin złożenia wniosku – 3 miesiące od urodzenia. Jeśli tak, wówczas na konto bankowe wskazane we wniosku o 500+ wpłynie świadczenie z wyrównaniem. W innym przypadku będzie ono obowiązywać od miesiąca, w którym złożono wniosek.

  Decyzja o przyznaniu świadczenia 500+ – co warto wiedzieć?

  Jeśli chodzi o decyzję na temat przyznania świadczenia 500+, jest ona podejmowana przez organ, który prowadzi ten program w danej gminie. Nie bierze w tym udziału bank, który jest tylko pośrednikiem w składaniu wniosku. Jego jedyną rolą w procesie składania wniosku o 500+ jest sprawdzenie tożsamości klienta i sprawne przekazanie wszystkich informacji do odpowiedniego organu. Decyzję o przyznaniu świadczenia można uzyskać, udając się bezpośrednio do placówki gminy, która zajmuje się wnioskami lub też na drodze mailowej (wówczas trzeba oczekiwać na wiadomość przesyłaną bezpośrednio na skrzynkę pocztową wskazaną we wniosku o 500+).

  Artykuł załadowany: 0.1969 sekundy
  REKLAMAA2-SMB-Ursynów--31-01----29-02-2020