REKLAMAA1_AUCHAN-28-06---31-12-2018
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  wydrukuj podstronę do DRUKUJ3 stycznia 2018, 07:18 komentarzy 7

  (SK)

  REKLAMA

  Prawie 64 mln złotych wyda Ursynów w nowym roku na inwestycje. To mniej niż w rekordowym 2017, gdy dzielnica mogła się pochwalić 100-milionowym budżetem inwestycyjnym. Co powstanie, a czego nie będzie w 2018 roku?

  Trzeba przyznać, że w tej kadencji samorządu Ursynów ma szczęście do pieniędzy. Gdy odsunie się problemy z realizacją inwestycji, nie zawsze trafione pomysły urzędników oraz zawalone terminy, to okaże się, że w naszej dzielnicy bardzo dużo się zmienia. Jaki będzie pod tym względem wyborczy rok 2018?

  Jak mówi burmistrz Robert Kempa, trudno by rok w roku bić rekordy w wysokości budżetu, ale i w tym będzie całkiem sporo się działo. Przede wszystkim w działce drogowej, oświatowej oraz kulturalnej.

  Spójrzmy na założenia. Do dyspozycji dzielnicy miasto zostawia (tylko na inwestycje) 63,7 mln złotych, z czego na budowę i rozbudowę dróg pójdzie 11,6 mln zł a na szkoły, żłobki i przedszkola - aż 18,7 mln. Tyle samo dzielnica przeznaczy na drugi etap budowy Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. Gandhi. 2,4 mln pójdzie na budowę nowych domów komunalnych przy Kłobuckiej.

  Nie zabraknie też mniejszych inwestycji - szczególnie tych z budżetu partycypacyjnego. Realizacja projektów zgłoszonych przez mieszkańców pochłonie 3,3 mln złotych.

  Osobną sprawą są remonty, których listę dzielnica zatwierdzi za kilka dni. Opublikujemy ją, jak tylko uda nam się ją zdobyć.

  ZOBACZ CO W 2018 ROKU POWSTANIE NA URSYNOWIE:

  (stan na 15 grudnia, źródło: budżet Warszawy na 2018)

  Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi - 18 771 417 zł

  Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.

  Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) - 7 500 000 zł

  Zakres III etapu zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 800 m od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego wraz z budową nowej jezdni, obustronnej ścieżki rowerowej i chodników, ulicy odbarczającej, oświetlenia, zatok autobusowych i parkingów oraz przebudową skrzyżowań. W 2018 r. planuje się realizację odcinka o długości 350 m, od ul. Jeżewskiego do ul. Wąwozowej.

  Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej - 7 200 000 zł

  Zakres zadania obejmuje dobudowanie do budynku szkoły nowego skrzydła, w którym przewiduje się 12 sal lekcyjnych dla ok. 300 uczniów (I etap) oraz rozbudowę sali gimnastycznej (II etap). W 2018 r. planuje się budowę sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie wybudowanego w 2017 r. skrzydła dydaktycznego.

  Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej - 5 300 000 zł

  Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych.

  Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze - 4 000 000 zł

  W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie nieruchomości pod budowę kompleksu oświatowego.

  Budowa żłobka przy ul. Kazury - 2 950 000 zł

  Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych.

  Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II - 2 388 139 zł

  W ramach zadania planuje się wybudowanie trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, w których znajdzie się 68 lokali mieszkalnych oraz żłobek. W 2018 r. planowane jest dokończenie budowy nadziemnych części budynku G, wykonanie monitoringu wizyjnego, dokończenie remediacji gruntów, wykonanie zagospodarowania otoczenia wokół budynku G (oświetlenie) oraz budowę placu zabaw. Środki będą przeznaczone również na wniesienie opłat za dostawę mediów do obiektów.

  Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej - 2 300 000 zł

  Zakres zadania obejmuje budowę 7-oddziałowego przedszkola przy ul. Tanecznej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych, zawarcie z nim umowy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

  Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul.Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem - 2 296 840 zł​

  Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje rozliczenie z deweloperem kosztów nabycia gruntów przeznaczonych pod budowę ul. Projektowanej.

  Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego - 1 000 000 zł

  Zakres zadania obejmuje modernizację akustyczną szkoły. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.

  Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - 934 709 zł

  Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego obiektu nowego budynku, w którym przewiduje się: jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów. Ponadto przewiduje się modernizację bloku żywienia oraz wybudowanie zespołu boisk. W 2018 r. planuje się budowę boisk szkolnych.

  Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6 - 860 000 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki, toru do skoku w dal, bieżni oraz zagospodarowania terenu. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.

  Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD - 841 774 zł

  ​W 2018 r. planuje się budowę II etapu ulicy 5 KUD (odcinek o długości ok. 120 m) oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic 5KUD oraz 7KUD.

  Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1 - 800 000 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu oświatowego, w tym ocieplenie budynku oraz modernizację sieci centralnego ogrzewania. W 2018 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.

  Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta - 651 tys. zł

  W 2018 r. planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowaną ulicę.

  Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11 - 506 702 zł

  Zakres zadania obejmuje zabudowę podcieni w budynku szkoły, z przeznaczeniem na stołówkę oraz dobudowanie dodatkowej sali wielofunkcyjnej oraz świetlicy. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.

  Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy" - 484 080 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie asfaltowych alejek, nasadzenie drzew i krzewów, budowę ogrodzenia oraz montaż elementów małej architektury.

  Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8 - 465 000 zł

  Zakres zadania obejmuje rozbudowę stołówki oraz dobudowanie trzech sal lekcyjnych dla ok. 75 uczniów. W 2018 r. planuje się kontynuację prac budowlanych i wyposażenie obiektu.

  Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty" - 430 000 zł

  Zakres zadania obejmuje poszerzenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach w taki sposób, by powstał osobny chodnik i droga dla rowerów. Planowane jest również wykonanie oświetlenia przebudowanego ciągu.

  Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów" - 370 266 zł

  Zakres zadania obejmuje budowę toru rowerowego, wykonanie placu z ławkami oraz montaż elementów małej architektury.

  Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego - 308 900 zł

  Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.

  Budowa ulicy 26a KD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki - 280 050 zł

  Zakres zadania obejmuje wybudowanie 100 m ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku ul. Puchalska - ul. Tramblanki. W 2018 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej oraz wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę ulicy.

  Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie" - 269 000 zł

  Zakres zadania obejmuje ustawienie toalety dwukabinowej z samoczynnym systemem czyszczącym. Toaleta zostanie zlokalizowana na terenie Parku Kultury w Powsinie, w sąsiedztwie boisk do gry w siatkówkę oraz polany widokowej.

  Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II" - 260 500 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie ogólnodostępnej (czynnej w sezonie kwiecień-październik) tężni solankowej w formie podłużnej konstrukcji wraz z infrastrukturą obejmującą: instalację doprowadzającą solankę wraz z pompą, oświetlenie, ogrodzenie, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, stojak na rowery oraz ciągi komunikacyjne. Tężnia zostanie zlokalizowana w Parku im. Jana Pawła II (na działce ewidencyjnej nr 10/57 z obrębu 1-10-08).

  Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej" - 248 500 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki pieszej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku o długości 400 metrów.

  Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym" - 239 597 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację chodników, postawienie pięciu latarni, ustawienie stojaków rowerowych i koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

  Realizacja projektu "Łączymy Parki" - 239 000 zł

  Zadanie jest kontynuacją zwycięskiego projektu " Łączymy Parki" z poprzednich edycji budżetu partycypacyjnego obejmującego połączenie parków Ursynowa Północnego - Parku im. Jana Pawła II i Parku R. Kozłowskiego w jeden duży park. W 2018 r. planuje się wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej oraz modernizację chodnika na terenie tzw. Olkówka. 

  Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - 200 000 zł

  Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku dwóch sal lekcyjnych dla ok. 50 uczniów. W 2018 r. planuje się kontynuację prac budowlanych i wyposażenie obiektu.

  Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku" - 195 390 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Sadku Natolińskiego, położonego przy ul. Belgradzkiej, wolnostojącej ścianki wspinaczkowej o wysokości ok. 3 m wraz z bezpiecznym podłożem.

  Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego" - 187 850 zł

  Zakres zadania obejmuje montaż zadaszenia wybranych części placów zabaw. Zadaszenie zostanie wykonane z membrany rozciągniętej na słupach i zamontowane na następujących placach zabaw: na placu dla najmłodszych dzieci przy Alei Kasztanowej - zacienienie piaskownicy i huśtawek, na placu dla dzieci starszych przy Alei Kasztanowej - zacienienie drabinek oraz na placu zabaw przy ul. Pala Telekiego - zacienienie piaskownicy i huśtawek.

  Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji) - 153 348 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirszfelda ścieżki rowerowej, chodnika o długości ok. 130 m wraz z przebudową parkingu polegającą na usunięciu wysepek, krawężników, zmianę usytuowania oraz wymianę latarni tak, aby oświetlały chodnik. Planuje się również ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż chodnika. Projekt dotyczy konkretnie fragmentu łączącego ulicę Pileckiego i Hirszfelda.

  Budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 91 ul. Kajakowa 10 - 138 315 zł

  Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw.

  Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - 125 000 zł

  Zakres zadania obejmuje zakup programu do zarządzania majątkiem trwałym placówek oświatowych (ewidencja, amortyzacja oraz inwentaryzacja środków trwałych).

  Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy - 120 512 zł

  Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje kontynuację prac modernizacyjnych budynku Urzędu Dzielnicy.

  Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa - 100 000 zł

  Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczenia magazynowego na salę lekcyjną.

  Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3 - 100 000 zł

  Zakres zadania obejmuje wybudowanie dodatkowej sali sportowej przy szkole. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

  Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem - 82 747 zł

  Zaplanowany w 2018 r. zakres zadania obejmuje rozliczenie z dewloperem kosztów nabycia gruntów przeznaczonych pod budowę drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych.

  Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody" - 68 300 zł

  Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenu położonego przy ul. Stokłosy, pomiędzy placykami zabaw i boiskiem szkolnym (działki ewidencyjne nr 24/3, 7/1 i 7/5 z obrębu 1-10-09). Planuje się wykonanie alejki spacerowej o szerokości 1 m i długości 110 m na miejscu obecnie istniejącego przedeptu i zniszczonego chodnika, zasadzenia drzew i krzewów oraz ustawienia ławek i koszy na śmieci.

  Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne - 60 000 zł

  Zakres zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. W 2018 r. planuje się budowę skoczni w dal.

  Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych" - 37 500 zł

  Zakres zadania obejmuje zamontowanie dziesięciu betonowych stołów z siedziskami, przeznaczonych do gier planszowych i karcianych, w Parku "Lasek Brzozowy" (pomiędzy ul. Lanciego i al. KEN - działka ewidencyjna nr 11 z obrębu 1-11-05).

  Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na Olkówku" - 35 900 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Parku - sadu Olkówek (w pobliżu boisk i bloków przy ul. Puszczyka 14) dodatkowych nasadzeń zieleni dla ptaków występujących w tym rejonie oraz ustawienie dużego karmnika wolnostojącego, kilku dużych ozdobnych betonowych poideł dla ptaków, budek lęgowych dla kawek i domków dla ptaków na drzewach oraz tablicy informacyjnej.

  Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie" - 31 600 zł

  Zakres zadania obejmuje montaż trampoliny ziemnej przy siłowni plenerowej zlokalizowanej w pobliżu ulicy I. Gandhi.

  Realizacja projektu "Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni" - 29 000 zł

  Zakres zadania obejmuje ustawienie przy ciągach pieszych w Parku Przy Bażantarni dwóch ławek solarnych umożliwiających doładowanie urządzeń mobilnych oraz uzyskanie połączenia z internetem.

  Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed supermarketem TESCO"  - 26 000 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie ogólnodostępnego punktu ładowania samochodów elektrycznych. Punkt zostanie zlokalizowany na parkingu przed supermarketem TESCO (al. KEN 14 ).

  Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów) - 15 000 zł

  Projekt zakłada wyposażenie dziewięciu placówek biblioteki publicznej na Ursynowie w zewnętrzne wrzutnie książek - biblioboxy. Całodobowe urządzenie samodzielnego zwrotu książek usytuowane przed biblioteką, tuż przy wyjściu, umożliwi łatwy sposób oddania książek o każdej porze, niezależnie od godzin otwarcia placówki.

  Realizacja projektu " Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)" - 12 700 zł

  Zakres zadania obejmuje ustawienie ławek wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego od bramy szkoły do głównego wejścia do Szkoły Podstawowej nr 330 celem utworzenia strefy reprezentacyjno-integrującej przed wejściem do szkoły.

  Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego" - 10 000 zł

  Zakres zadania obejmuje ustawienie dodatkowych ławek z oparciem, przeznaczonych dla opiekunów dzieci korzystających z placu zabaw "Park Jurajski", zlokalizowanego na terenie Parku im. Romana Kozłowskiego.

  Realizacja projektu "Skwer "Źródełko" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej" - 10 000 zł

  Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, ułożenie chodnika oraz postawienie ławek i koszy na śmieci na skwerze zlokalizowanym pomiędzy budynkiem studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej a ul. Dzierzby. 

  Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila" ​- 7 500 zł

  Zakres zadania obejmuje zamontowanie na szczycie Kopy Cwila panoramicznej lunety widokowej, która umożliwiałaby obserwację horyzontu nad osiedlem Służew nad Dolinką oraz Parku Dolina Służewiecka.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 50

  • 34
   BARDZO PRZYDATNY
  • 4
   ZASKOCZONY
  • 9
   PRZYDATNY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 1
   NIEPRZYDATNY
  • 1
   WKURZONY
  • 1
   BRAK SŁÓW

  7Komentarze

  dodaj komentarz

  Multiplatforma internetowa HALOURSYNOW.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

  Treść niezgodna z regulaminem została usunięta. System wykrył link w treści i komentarz zostanie dodany po weryfikacji.
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~tubylec 7 6 miesięcy temuocena: 90% 

   Szkoda że w 2018 r. nie zaplanowano żadnych środków na połączenie centrów dwóch sąsiednich dzielnic, czyli połączenie Ursynowa i Wilanowa przez przedłużenie na wschód ul. Ciszewskiego aż do al. Rzeczypospolitej. Teraz mieszkańcy nakładając kilometrów muszą jeździć albo przez Mokotów, albo pod samym Lasem Kabackim. Ile lat jeszcze trzeba czekać na tę pilną inwestycję drogową?

   Edytowany: 6 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 9 1 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~pol 6 6 miesięcy temuocena: 75% 

   Kiedy rządzący "inteligenci" wpadną na pomysł przebudowy Płaskowickiej na odcinku Pileckiego - Puławska??????!!!!!!!!

   Edytowany: 6 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 6 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~kocur 5 6 miesięcy temuocena: 17% 

   A po co?

   Edytowany: 6 miesięcy temu

   oceń komentarz 1 5 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • Anna Szcześniak 4 6 miesięcy temuocena: 60% 

   Astaldi w ramach budowy POW poszerzy odc. Pileckiego - Gandhi. Natomiast na temat poszerzenia od Roentgena w stronę Puławskiej jesienią 2016 roku, wypowiadał się Prezydent Olszewski, ale jakoś temat ucichł... Czy Redakcja HU może zdobyć info, na temat zapowiadanych wówczas planów?

   Edytowany: 6 miesięcy temu

   oceń komentarz 3 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Ambarans 3 6 miesięcy temuocena: 57% 

   Klasycznie, Hajs hajs hajs, wszystko kupimy! szkoły kupimy. domy kupimy. drogi kupimy, a ludzi kupicie? oh wait... :)

   Edytowany: 6 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 4 3 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~Marko 2 6 miesięcy temuocena: 83% 

   Dlaczego nie ma w planie budowy ulic DUNIKOWSKIEGO i CYBISA zniszczonych przez Włodarzewską SA - dewelopera, który zbankrutował i zostawił rozgrzebaną wielką budowę? Czy mieszkańcy przez kolejne lata mają tonąć w błocie. Czy burmistrz Kempa i Rada Dzielnicy tego bałaganu przy Dunikowskiego nie widzi?

   Edytowany: 6 miesięcy temu

   odpowiedz oceń komentarz 10 2 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  • ~babcia 1 6 miesięcy temu

   Nie bosą krotko wzroczni

   Edytowany: 6 miesięcy temu

   oceń komentarz 0 0 wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
  Artykuł załadowany: 0.1285 sekundy
  REKLAMA