REKLAMAA1-BOBOWOZKI-(X2)-04-02----03-05-2019
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  numer wpisu 5255, data dodania 2014.09.27, odsłon 24006, edytuj

  INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

  Kiedy potrzebna jest terapia integracji sensorycznej i jakie objawy mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej?

  • nadpobudliwość, nadruchliwość
  • niska koncentracja uwagi
  • obniżenie progu bólu, brak reakcji lub reakcje neiadekwatne na intensywne bodźce
  • zachowania agresywne wobec siebie (autoagresja) lub wobec innych
  • nadwrażliwość na boźce dźwiekowe, dotykowe, dziecko, które nie lubi kąpieli, mycia, czesania włosów, obcinania paznokci, włosów
  • zaburzenia równowagi, potykanie się, przewracanie
  • osłabienie lub wzmożenie napięcia mięśniowego
  • problemy z wchodzeniem na schody (wchodzi lub schodzi krokiem dostawnym)
  • dziecko nie lubi aktywności fizycznej i stroni od placu zabaw
  • strach przed huśtaniem, bujaniem, kreceniem się na bujawkach i karuzelach
  • wycofanie z kontaktów społecznych, apatia, nadmierna nieśmiałość
  • opóźnienie lub zaburzenie rozwoju mowy
  • trudności szkolne, problemy z nauką pisania i/lub czytania, mylenie stron prawej z lewą

  Czy z zaburzeń Integracji Sensorycznej się wyrasta?

  Z tego typu zaburzeń się nie wyrasta, nie ustępują one samoistnie. Bez pomocy wykwalifikowanego terapeuty trudności przybierają na sile, nawarstwiają się i zwykle ujawniają się szerokoaspektowo po rozpoczęciu nauki szkolnej w postaci trudności z opanowywaniem materiału, problemami w opanowaniu procesów czytania i pisania. Jedakże odpowiednio wczesna diagnoza i terapia zapobiega tym trudnościom, jak również i wtórnym skutkom: stresowi, dekoncentracji, apatii lub agresji.

  Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

  Celem zajęć jest prawidłowa integracja pracy zmysłów dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku oraz zmysłu równowagi, co odbywa się w formie atrakcyjnej dla młodych pacjentów - poprzez zabawę. Dziecko pod opieką terapeuty uczy się bardziej efektywnie przetwarzać i wykorzystywać informacje sensoryczne docierające z receptorów. Zajęcia są bardzo atrakcyjne i urozmaicone, dzieki wykorzystywaniu m.in. zjeżdżalni, huśtawek, piłek rehabilitacyjnych o różnych fakturach i szktałtach, trampoliny, drabinek, basenów kulkowych. Zajęcia mają postać „naukowej zabawy ” a jednocześnie są dla dzieci prawdziwą przyjemnością.

  Czy terapia jest efektywna?

  Efekty terapii powinny być widoczne stosunkowo szybko. Zmiany są dostrzegalne w sferze ruchowej, emocjonalnej oraz poznawczej.

  Warunki skutecznej terapii:

  • rzetelna diagnoza integracji sensorycznej u dziecka
  • regularność spotkań
  • współpraca rodziców z terapeutą w zakresie realizacji indywidualnych zaleceń do planu terapeutycznego dziecka

  ZOBACZ NASZĄ SALĘ DO ĆWICZEŃ SENSORYCZNYCH 

  SALA SENSORYCZNA
  do góry strony