REKLAMAA1-AUCHAN-01-01----30-06-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  3
  grudnia
  Wtorek
  godzina 17:15
  bilety Wstęp wolny

  Porządek obrad wspólnego posiedzenia
  Komisji Budżetu i Finansów,
  Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa,
   Komisji Zielonego Ursynowa,
  Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji
  oraz Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji
  Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  w dniu 03.12.2019 r., godz. 17.15,
  sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza
  Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  ________________________________________________________________ 

  Otwarcie obrad

  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  w Uchwale nr 436 z dnia 8 listopada 2019 r.  

  Komisja Budżetu i Finansów
  Komisja Edukacji i Sportu
  Komisja Mobilności, Transportu i Inwestycji
  Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  w Uchwale nr 438 z dnia 8 listopada 2019 r. 

  Komisja Budżetu i Finansów
  Komisja Edukacji i Sportu
  Komisja Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji
  Komisja Mobilności, Transportu i Inwestycji

  4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 446 z dnia 20 listopada 2019 r.  

  Komisja Budżetu i Finansów
  Komisja Edukacji i Sportu

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 399 w Warszawie, ul. J. Zaruby 7  

  Komisja Budżetu i Finansów
  Komisja Edukacji i Sportu

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kłobucka-Bis, Pląsy, Hołubcowa, al. Legionów Piłsudskiego.  

  Komisja Zielonego Ursynowa

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Rady m.st. Warszawy dotyczącej utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i nadania mu nazwy.  

  Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Edukacji i Sportu,
  Komisja Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji,
  Komisja Mobilności, Transportu i Inwestycji, 
  Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

  8. Korespondencja do Komisji
  9. Sprawy różne, wolne wnioski

   

  wyszukaj wydarzenie

  Znajdź wydarzenie po słowie

  Pokaż wydarzenia z przedziału

  Pokaż artykuły z przedziału

  Artykuł załadowany: 0.1079 sekundy
  do góry strony