REKLAMAA1-DAGRASSO--14-08----13-11-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  19
  października
  Poniedziałek
  godzina 16:15

  PORZĄDEK OBRAD
  posiedzenia Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji
  Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
   w dniu  20 października 2020 r. , godz. 16:15,  zdalny tryb obradowania

  Dla zainteresowanych będzie prowadzona transmisja video na kanale You Tube https://youtu.be/axtae0OoGaQ
  Mieszkańcy mogą przekazać ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Korespondencja do Komisji.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej „Załącznika Dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok”                                                                                                                   

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  747 z dnia 13 października 2020 r.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  748 z dnia  13 października 2020 r.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”.

  7. Sprawy różne, wolne wnioski.

  Przewodnicząca Komisji Kultury,
  Komunikacji Społecznej i Promocji

   Olga Górna

   Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenie Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy prowadzone jest w trybie zdalnym. Mieszkańcy mogą przekazać swoje stanowisko i ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl

  wyszukaj wydarzenie

  Znajdź wydarzenie po słowie

  Pokaż wydarzenia z przedziału

  Pokaż artykuły z przedziału

  REKLAMAB1-POP-RADIO
  Artykuł załadowany: 0.1594 sekundy
  do góry strony