REKLAMAA1-SanGiovanni--01-10----31-10-2020
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY
  20
  października
  Wtorek
  godzina 18:00

  PORZĄDEK OBRAD
  XXIII Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
  w dniu  20.10.2020 r., godz. 18.00,
  w zdalnym trybie obradowania 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z obrad : XXI i XXII sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 25.08.2020 r. i 14.09.2020 r.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  741 z dnia 30 września 2020 r.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  747 z dnia 13 października 2020 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  748 z dnia  13 paździenika 2020 r.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  750 z dnia 13 paździenika 2020 r.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2020r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  752 z dnia  13  paździenika 2020 r.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy dotyczącej „Załącznika Dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok”.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2019 r.”.
  10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczj do Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia i nadania statutu instutucji kultury pod nazwą Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”.
  11. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie budowy parku linearnego (Parku) nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).
  12. Rozpatrzenie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie instalacji urządzeń oczyszczających powietrze z wyrzutni tunelu drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POW na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła).
  13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

  Przewodniczący
  Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy
   Michał Matejka

  wyszukaj wydarzenie

  Znajdź wydarzenie po słowie

  Pokaż wydarzenia z przedziału

  Pokaż artykuły z przedziału

  REKLAMAB1-POP-RADIO
  Artykuł załadowany: 0.067 sekundy
  do góry strony