REKLAMAA1 KUCHAREK6 26.11.2022 - 25.02.2023
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Instytucje i urzędy

  Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

  al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  tel. (22) 54 57 100


  Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Referat Paszportów nr 4

  al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  tel. (22) 695 73 88


  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. III Oddział w Warszawie. Inspektorat Warszawa - Ursynów

  ul. Puławska 427
  tel. (22) 546 35 01


  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Biuro Terenowe Ursynów

  ul. Dembego 23a
  tel. (22) 560 16 00


  Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

  ul. Wynalazek 3 (Mokotów)
  tel. (22) 548 68 00


  Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (właściwa dla Ursynowa)

  ul. Wiktorska 91a (Mokotów)
  tel. (22) 217 13 00


  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa (właściwy dla Ursynowa), Biuro Obsługi Interesanta

  ul. Ogrodowa 51a (Śródmieście)
  tel. (22) 501 99 00


  Kancelaria Komornika Sądowego (rewir XIII)

  al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 2
  tel. (22) 851 68 96


  Urząd Celny I. Oddział Celny III

  ul. Osmańska 5
  tel. (22) 641 18 08


  Urząd Celny I. Oddział Celny 1 Pocztowy

  ul. Łączyny 8
  tel. (22) 545 16 00


  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  ul. Poleczki 33
  tel. 800 38 00 84

  do góry strony