REKLAMAURZAD-31-01--09-02
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Regulamin konkursu The Palms

  Regulamin konkursu “The Palms”

  1. Organizatorem konkursu jest Kinnetic Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. KEN 55 lok. 51, 02-797 Warszawa - zwana dalej „organizatorem”.

  2. Zleceniodawcą konkursu jest firma The Palms Sp. z o.o., ul. Sarmacka 22 lok. 135, 02-972 Warszawa - zwana dalej „zleceniodawcą”.

  3. Konkurs przeprowadzany jest w obrębie portalu Haloursynow.pl oraz na profilu Haloursynowpl na Facebooku.

  4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy portalu Haloursynow.pl oraz profilu Haloursynowpl na FB, z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz rodzin organizatora i zleceniodawcy.

  4. Konkurs trwa od 18.09.2017 do 28.09.2017 roku i nie może być przedłużony.

  5. Nagrodami w konkursie są:

  • 3 nagrody główne – 3 vouchery o wartości 500 zł każdy, realizowane w Szkole Językowej The Palms na 2 miesiące nauki w kursie grupowym w szkole The Palms. Warunkiem realizacji nagrody jest odbycie spotkania z metodykiem i utworzenie się grupy na poziomie na którym znajdzie się uczestnik konkursu. 
  • 10 nagród pocieszenia - 10 toreb bawełnianych wysokiej jakości z logo szkoły The Palms

  6. Zadaniem konkursowym jest twórcze, nieszablonowe i kreatwyne udzielenie odpowiedzi na pytanie:

  • Co dla Ciebie oznacza hasło szkoły językowej The Palms „Nauka języków z przyjemnością”?

  7. Odpowiedzi należy przesyłać pod adres mailowy: konkurs@haloursynow.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz numerem telefonu komórkowego. Odpowiedzi można też zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Haloursynowpl na Facebooku.

  8. Organizator oraz zleceniodawca powołają komisję konkursową złożoną z przedstawicieli organizatora i zleceniodawcy, której zadaniem będzie kwalifikacja nadesłanych odpowiedzi do konkursu oraz wybór zwycięzców.

  9. Spośród prawidłowo zgłoszonych odpowiedzi komisja konkursowa wybierze 13 - jej zdaniem - najlepszych i najbardziej oryginalnych, które zostaną nagrodzone nagrodami głównymi oraz nagrodami pocieszenia. Jednemu zwycięzcy przysługuje jedna nagroda.

  10. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi w osobnym artykule na Haloursynow.pl oraz poście na portalu Facebook - najpóźniej 7 października 2017. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą maila lub wiadomości prywatnej poprzez Facebooka.

  11. Odbiór nagród możliwy będzie wyłącznie w sekretariacie Szkoły Językowej The Palms w Warszawie przy al. KEN 19, lok. 1, na podstawie okazania dowodu tożsamości.

  12. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają reklamacjom.

  do góry strony