REKLAMAA1 AUCHAN 01.07.2022 - 31.12.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Regulamin konkursu Wygraj piękny tort na Wielkanoc

  Regulamin konkursu „Wygraj piękny tort na Wielkanoc”

   1. Organizatorem konkursu jest Kinnetic Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. KEN 55/51, 02-797 Warszawa - zwana dalej „organizatorem”.

  2. Zleceniodawcą konkursu jest firma J.K. Miechowiccy s.c., Jagielska 46a/2, Warszawa, 02-886 - zwana dalej „zleceniodawcą”.

  3. Konkurs przeprowadzany jest w obrębie portalu Haloursynow.pl oraz na profilu Haloursynowpl na Facebooku.

  4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy portalu Haloursynow.pl oraz profilu Haloursynowpl na FB, z wyłączeniem pracowników, współpracowników oraz rodzin organizatora i zleceniodawcy.

  5. Konkurs trwa od 23.03.2018 do 29.03.2018 roku.

  6. Nagrodami w konkursie jest tort o średnicy 18 cm.

  7. Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia własnej dekoracji wielkanocnej.

  8. Zgłoszenia należy przesyłać pod adres mailowy: konkurs@haloursynow.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz numeru telefonu komórkowego. Zgłoszenia można również zamieszczać w komentarzu pod ogłoszeniem konkursu na profilu Haloursynow.pl na Facebooku. Obie formy zgłoszeń są równorzędne.

  9. Organizator oraz zleceniodawca powołają komisję konkursową złożoną z dwóch osób, której zadaniem będzie kwalifikacja nadesłanych zdjęć do konkursu oraz wybór zwycięzcy.

  10. Spośród prawidłowo zgłoszonych zdjęć komisja konkursowa wybierze jedno - jej zdaniem - najlepsze i najbardziej oryginalne zdjęcie, które zostanie nagrodzone nagrodą.

  11. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą maila, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku, najpóźniej 30 marca 2018 r.

  12. Odbiór nagrody możliwy będzie wyłącznie osobiście, 31 marca w godzinach od 10:00 do 12:00 w Pracowni Tortów Artystycznych „Wisienka na torcie” (ul. Jagielska 46a/2, Warszawa). Podczas odbioru nagrody, zwycięzca, pod rygorem jej utraty, jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska w celu weryfikacji tożsamości.

  13. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają reklamacjom.

  do góry strony