REKLAMAA1 SanGiovanni 01.09.2022 - 31.10.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Regulamin konkursu z Green Port

  REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO - GREEN PORT

  1. Organizatorem Konkursu „Walentynki z GreenPort” jest wydawca portalu Haloursynow.pl - Kinnetic Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. KEN 55 lok. 51, 02-797 Warszawa

  2. Zleceniodawcą jest GreenPort Team sp. z o.o., ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa

  3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna.

  4. Konkurs rozpoczyna się dnia 13 lutego 2018 roku i kończy się w dniu 14 lutego 2018 roku o godz. 12:00:00

  5. Przystąpienie do udziału w Konkursie polega na kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Haloursynow.pl na Facebooku: „Dlaczego odchudzając się warto łączyć dietę z masażami”.

  6. Nagrodami w konkursie są: naturalne perfumy w kremie, porada dietetyczna, masaż twarzy

  7. Informacja o przyznaniu nagród zostanie udostępniona 14.02.2018, do końca dnia.

  8. Wizualizacje Nagród zamieszczone w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, czy reklamowych dotyczących Konkursu mają wyłącznie charakter poglądowy. Ich wygląd, a w szczególności kolorystyka, mogą różnić się od Nagród ostatecznie przekazanych Uczestnikom, którzy uzyskali do nich prawa.

  9. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że Organizator i Uczestnik zgodnie na piśmie postanowią inaczej.

  10. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook.

  11. Każdy uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.

  12. Wszystkie Zgłoszenia wezmą udział w Konkursie. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa („Komisja”), o której mowa w Regulaminie

  13. Spośród dokonanych Zgłoszeń, Komisja wybierze zwycięskie zgłoszenia będące zdaniem Komisji najciekawszymi – ich autorom przysługiwać będzie jedna z nagród.

  14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez Uczestników.

  15. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu na Facebooku. Nagrody zostaną przekazane w Centrum GreenPort Natura i Zdrowie - aleja KEN 15/u11, 02-797 Warszawa.

  16. Organizator zastrzega sobie prawo do sporządzenia fotorelacji z przyznawania nagród z możliwością ich wykorzystania w komunikacji oraz we własnych kanałach Social Media.

  17. Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja”). W skład trzyosobowej Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Komisja w sposób jednogłośny wybierze zwycięzców.

  18. Do zadań Komisji należy: a) zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom, b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, c) podpisanie listy wybranych Zgłoszeń, d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych, e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przestrzeganiem Regulaminu.

  19. W Konkursie mogą brać udział jedynie komentarze będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.

  20. Z chwilą Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie ze swojego zgłoszenia przez Organizatora dla celów konkursowych.

  do góry strony