REKLAMAA1 UCK 09.09.2022 - 31.12.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Edukacja i szkolnictwo

  SZKOŁY PODSTAWOWE:
  
  Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny
  Hawajska 7, 02-776 Warszawa
  sp310@edu.um.warszawa.pl
  www.sp310.waw.pl
  
  Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków
  Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa
  sp323@edu.um.warszawa.pl
  www.sp323waw.edupage.org
  
  Szkoła Podstawowa nr 330 z oddziałami integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
  Mandarynki 1, 02-796 Warszawa
  sp330@edu.um.warszawa.pl
  www.sp330.waw.pl
  
  Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina
  Koncertowa 8, 02-796 Warszawa
  sp303@edu.um.warszawa.pl
  www.sp303.internetdsl.pl
  
  Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego
  Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa
  sp340@edu.um.warszawa.pl
  www.sp340.internetdsl.pl
  
  Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara 'Rudego'
  Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa
  sp336@edu.um.warszawa.pl
  www.sp336.szkolnastrona.pl
  
  Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców
  Cybisa 1, 02-784 Warszawa
  sekretariat@sp313.edu.pl
  www.sp313.waw.pl
  
  Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy
  Dembowskiego 9, 02-784 Warszawa
  sp322@edu.um.warszawa.pl
  www.sp322.pl
  
  Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo
  Taneczna 54/58, 02-829 Warszawa
  sp100@edu.um.warszawa.pl
  www.sp100.edu.pl
  
  Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
  Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa
  sp343@edu.um.warszawa.pl
  www.sp343.edu.pl
  
  Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 318 im. J.C. Andersena
  Teligi 3, 02-777 Warszawa
  sp318@edu.um.warszawa.pl
  www.sp318warszawa.edupage.org
  
  Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego
  Puszczyka 6, 02-777 Warszawa
  sp81@edu.um.warszawa.pl
  www.sp81waw.edupage.org
  
  Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann
  Związku Walki Młodych 10, 02-786 Warszawa
  sp319@edu.um.warszawa.pl
  www.sp319waw.edupage.org
  
  Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
  Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa
  sp96@edu.um.warszawa.pl
  www.sp96warszawa.edupage.org
  
  Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika
  Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa
  sp16@edu.um.warszawa.pl
  www.16wawa.internetdsl.pl
  
  GIMNAZJA:
  
  Gimnazjum nr 96 im. Krystyny Krahelskiej
  Wokalna 1, 02-776 Warszawa
  sekretariat@gimnazjum96.pl
  www.gimnazjum96.pl
  
  Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 95 im. I.J. Paderewskiego
  Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa
  g95@edu.um.warszawa.pl
  www.gimnazjum95.internetdsl.pl
  
  Gimnazjum nr 92 im. J.U. Niemcewicza
  Koncertowa 4, 02-784 Warszawa
  g2@edu.um.warszawa.pl
  www.gimnazjum92.internetdsl.pl
  
  Gimnazjum nr 94
  Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
  ubocze9@poczta.onet.pl
  
  Gimnazjum nr 91 im. S. Staszica
  Kajakowa 10, 02-838 Warszawa
  gimur1@wp.pl
  www.gimnazjum91.waw.pl
  
  Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
  Szolc-Rogozińskiego 2, 02-777 Warszawa
  sekretariat@gimnazjum93.edu.pl
  www.gimazjum93.edu.pl
  
  LICEA:
  
  Liceum Ogólnokształcące nr LXIII im. L. Kossutha
  Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa
  sekretariat@liceum63.edu.pl
  www.liceum63.edu.pl
  
  Liceum Ogólnokształcące nr LXX im. A. Kamińskiego
  Dembowskiego 1, 02-748 Warszawa
  liceum@kamyk.warszawa.pl
  www.kamyk.warszawa.pl
  
  CIX Liceum Ogуlnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej
  Warchałowskiego 4, 02-766 Warszawa
  sekretariat@cixl.waw.pl
  www.cixlwarszawa.edupage.org
  
  CXII Liceum Ogólnokształcące im. J.U. Niemcewicza
  Mandarynki 112, 02-796 Warszawa
  
  SZKOŁY WYŻSZE:
  
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  Nowoursynowska 166, 02-776 Warszawa
  su@sggw.pl
  www.sggw.pl
  do góry strony