REKLAMAA1 UCK 09.09.2022 - 31.12.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  Miasto partnerskie

  SMOLEŃSK - Rosja - miasto partnerskie Ursynowa
  http://www.smoladmin.ru/

  Smoleńsk – miasto w Rosji, stolica obwodu smoleńskiego. Położone nad Dnieprem. Zamieszkuje je 319 tysięcy mieszkańców. Ważny węzeł komunikacyjny, leżący na trasie z Warszawy do Moskwy. Pierwsze wzmianki o Smoleńsku pochodzą z 863 roku. Od 882 wchodził w skład Rusi Kijowskiej.

  Od XII wieku stolica Księstwa Smoleńskiego. W czasach panowania Włodzimierza Monomacha na jednym z siedmiu wzgórz, na których leżał Smoleńsk, zbudowany został sobór Zaśnięcia Matki Bożej (zburzony w 1611, później odbudowany), od czego wzgórze zyskało nazwę Wzgórza Soborowego.

  W roku 1395 Wielki Książę Witold opanował Smoleńsk, który odtąd należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

  W czasie walk z powstaniem Chmielnickiego latem 1654 roku trzy armie rosyjskie liczące łącznie około 200 000 żołnierzy zaatakowały Rzeczpospolitą. 7 lipca car Aleksy I Romanow obległ Smoleńsk, który po obronie skapitulował 3 października 1654 roku. Na mocy kończącego wojnę rozejmu w Andruszowie w 1667, Smoleńsk przeszedł do Rosji.

  Od 25 marca 1918 do 5 stycznia 1919 Smoleńsk wchodził w skład Białoruskiej Republiki Ludowej. Podczas II wojny światowej Smoleńsk został zajęty przez Niemców i prawie w całości zniszczony. 

  10 kwietnia 2010 w Smoleńsku, przy lądowaniu na lotnisku wojskowym Smoleńsk-Siewiernyj, miała miejsce katastrofa polskiego samolotu 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego z prezydentem Lechem Kaczyńskim oraz 95 pasażerami i członkami załogi na pokładzie.

  Pierwsze porozumienie pomiędzy Smoleńskiem, a dawną gminą Ursynów zostało zawarte w 2002 roku. Porozumienie dotyczyło doskonalenia pracy samorządu lokalnego, wspierania rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, wspomagania działalności organizacji społecznych, ochrony zabytków, oświaty, sportu, kultury, ochrony zdrowia oraz wspierania działalności mającej na celu wzajemne poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obu narodów.

  Ponieważ za kontakty międzynarodowe z miastami odpowiada Miasto Warszawa, Dzielnica Ursynów podjęła kroki w celu zweryfikowania porozumienia z 2002 roku. 1 czerwca 2010 roku Rada Dzielnicy Ursynów podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę m.st. Warszawy dot. zawarcia porozumienia między Miastem Stołecznym Warszawą a Smoleńskiem.

  Porozumienie takie podpisane zostało w Smoleńsku 12 marca 2012 roku przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów - Piotra Guziała oraz Mera miasta Smoleńsk - Aleksandra Daniluka.

  do góry strony