REKLAMAA1 AUCHAN 01.07.2022 - 31.12.2022
  ARTYKUŁY IMPREZY FIRMY

  (mat. prasowe)

  Cyfryzacja odgrywa obecnie ważną rolę w życiu każdego człowieka na świecie. W życiu codziennym możliwy jest obecnie dostęp do każdej możliwej informacji w dowolnym momencie bez żadnych problemów i komplikacji. Nawet transakcje bankowe można dziś wygodnie wykonać w kilka sekund z komputera lub telefonu komórkowego. 

  Dotyczy to również zakupów wszelkiego rodzaju, a nawet przyjemnej gry. Tak więc jest możliwe, aby znaleźć wszystkie informacje na temat Boomerang Casino z zaledwie kilku kliknięć. Cyfryzacja zapewnia ogromną ilość komfortu i wygody. Ale zwłaszcza w Polsce cyfryzacja znacznie przyspiesza. Pytanie dlaczego i co nim kieruje. 

  Znaczne przyspieszenie procesów w polskim sektorze produkcyjnym 

  O tym, że proces wdrażania rozwiązań cyfrowych w polskim sektorze produkcyjnym znacznie przyspieszył w ciągu ostatnich 12 miesięcy świadczy raport firmy Siemens. Raport ten podaje, że specyficzny DIGI INDEX wzrósł w ciągu tych 12 miesięcy o jedną czwartą z 1,8 do 2,4 punktu. 

  Co więcej, wynik ten pokazuje również, że większość badanych firm przeszła już z fazy przygotowawczej do tworzenia fundamentów dla cyfryzacji. DIGI INDEX określa cyfryzację w 4-punktowej skali dla następujących branż: Mechanical Engineering, Chemicals & Pharmaceuticals, Automotive oraz Food & Beverages. 

  Nie dotyczy to jedynie digitalizacji w odniesieniu do dokumentów papierowych. Digitalizacja wykracza daleko poza ten zakres.

  Badanie wskazuje na kilka czynników

  Największy wpływ na tę wartość miało zarządzanie danymi. Ponadto badanie wykazało, że ponad 39% polskich firm zamierza zwiększyć swój budżet dotyczący cyfryzacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. DIGI INDEX 2022 ujawnił jednak również, że brak wsparcia finansowego ze strony rządu jest dla 53% polskich firm główną przeszkodą w realizacji transformacji i digitalizacji swoich zasobów. 

  Ogólnie jednak badanie pokazuje również, że świadomość korzyści płynących z cyfrowej transformacji stale rośnie. W badaniu okazało się również, że niepewność rynkowa spowodowana np. wojną na Ukrainie nie wpłynęła negatywnie na postawy wobec cyfryzacji. 

  Jest raczej odwrotnie, gdyż zainteresowanie rozwiązaniami leżącymi u podstaw Przemysłu 4.0 stale rośnie. Z tegorocznego raportu DIGI INDEX wynika również, że cyfryzacja rozwija się znacznie szybciej w dużych firmach.

  Z badania wynika również, że firmy zatrudniające 150 i 249 pracowników znacznie częściej stwierdzają, że transformacja cyfrowa jest wdrażana. Mniejsze firmy, zatrudniające od 100 do 149 pracowników, również wykazały jednak, że priorytety w odniesieniu do budżetu przeznaczonego na cyfryzację są raczej niskie. 

  Cyfryzacja w Polsce nabiera tempa

  Innowacje coraz częściej podbijają sektor edukacji, a telemedycyna rewolucjonizuje również sektor zdrowia. Szczególnie w ostatnich latach nastąpiło przyspieszenie cyfryzacji gospodarki. Zmiany te dotyczą większości firm i instytucji, a także systemu edukacji i opieki zdrowotnej. 

  Z jednej strony rosną polskie innowacje w zakresie telemedycyny, z drugiej rodzime start-upy szukają szans w sektorze edukacji. Kolejnym polskim produktem eksportowym może być m.in. EdTech, jak stwierdził Mateusz Rybiński, prezes Fundacji EdTech Polska. 

  Proces transformacji w wielu sektorach

  Obecnie wiele branż w Polsce przeżywa silny proces transformacji w zakresie cyfryzacji. Dotyczy to również między innymi firm ubezpieczeniowych. Szczególnie PZU jest liderem cyfrowej transformacji w branży ubezpieczeniowej. Jako największy ubezpieczyciel w regionie, w dużej mierze polega na rozwiązaniach cyfrowych. Z jednej strony znacznie ułatwiają one kontakt z klientem, z drugiej zaś znacznie optymalizują procesy biznesowe. Te zmiany są szczerze doceniane przez rynek. 

  Jeśli spojrzymy na dane dotyczące obszarów technologii w firmach, to na przykład wyraźnie widać tutaj bardzo pozytywny trend dotyczący cloud computingu. Równocześnie jednak wdrażanie innych rozwiązań cyfrowych przebiega znacznie wolniej. Szczególnie widoczne są tu trudności w budowaniu kapitału ludzkiego i wspieraniu firm w transformacji cyfrowej. 

  Wynika to z tego, że z jednej strony procesy te są dłuższe i trudniejsze do zmierzenia, a z drugiej strony wymagają jeszcze wielu różnych rozwiązań ze strony administracji. Wyniki DESI pokazują jednak również wyraźnie, że szczególnie te obszary staną w najbliższych latach przed poważnymi wyzwaniami. 

  Ogólnie jednak w sześciu wskaźnikach Polska plasuje się powyżej średniej unijnej. Do filarów cyfrowych usług publicznych, otwartych danych i łączności należą m.in. ceny łączy szerokopasmowych, korzystanie z łączy o przepustowości co najmniej 100 Mbit/s czy zasięg sieci 4G. 

  W tych obszarach działania na szczeblu centralnym prowadzone są konsekwentnie od dłuższego czasu. Dotyczy to zarówno realizacji kolejnych edycji programu otwierania danych, jak i wdrażania kolejnych usług cyfrowych w zakresie, w jakim aplikacja mObywatel jest wskazywana jako wzór dla innych krajów UE.

  Co z bezpieczeństwem w sieci? 

  Zdaniem szefa działu innowacji i rozwoju cyberbezpieczeństwa w NASK, Macieja Siciarka, dynamiczny rozwój cyfryzacji niesie ze sobą również zagrożenia. Szczególnie w ostatnim okresie nastąpił znaczny wzrost zainteresowania usługami internetowymi, ale jednocześnie spowodowało to wzrost wskaźnika przestępstw internetowych. W związku z tym szefowa działu innowacji i rozwoju cyberbezpieczeństwa powiedziała, że międzynarodowa współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa odgrywa dużą rolę. 

  Jego zdaniem internet i komunikacja cyfrowa to jeden z fundamentów współczesnej cywilizacji. Co więcej, dotyczy to również wszystkich scenariuszy rozwoju gospodarczego na najbliższe lata. Zakładają one dalszy postęp w tym kierunku. Jednak, zdaniem Macieja Siciarka, przed cyfrowym bezpieczeństwem globalnej gospodarki stoi też wiele nowych wyzwań. Problemy te nie są bynajmniej ograniczone do poszczególnych krajów. Konieczne są zatem spójne regulacje na poziomie międzynarodowym.

  Przyjęta przez UE dyrektywa NIS zainicjowała proces budowy i wzmacniania europejskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa. Obecnie Komisja Europejska pracuje nad NIS 2 i dyrektywą Critical Actors Resilience (CER). Mają one na celu uregulowanie zmian systemowych i strukturalnych zapewniających bezpieczeństwo sieci. 

  Pozostaje czekać, co jeszcze czeka nas w tej dziedzinie w przyszłości. Cyfryzacja to ekscytująca dziedzina dla nas wszystkich.

  Artykuł załadowany: 0.3778 sekundy
  REKLAMAA2 DaGrasso 26.08.2022 - 25.11.2022